Page 1

Fotofakt OÜ Tehase 16 50107 Tartu linn

Fotofakt OÜ Teeme Teile ettepaneku kaskokindlustuse lepingu sõlmimiseks IIZI kindlustusmaakleri vahendusel.

Lisatud pakkumus on tehtud lähtuvalt järgnevast kindlustushuvist: Soovitud kindlustusriskid Sõiduki kindlustusväärtus Omavastutuse variandid Sõiduki kasutusala

Liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju, vandalism, vargus, röövimine, salongiklaaside purunemine. Sõiduki kindlustusväärtus on 250000 krooni. Kindlustusväärtuseks on sõiduki kindlustuslepingu sõlmimise eelne turuväärtus. Soovite pakkumust põhiomavastutustega 5000 krooni ning omavastutust varguse ja röövi korral kuni 15 %. Sõiduki kasutusotstarve on tavakasutus. Sõidukit ei kasutata järgnevatel eesmärkidel: takso, lühirendi sõiduk, õppesõiduk, operatiivsõiduk, kuller, ralliauto või turvaauto.

Kindlustuse kehtivuspiirkond

Kindlustuslepingu kehtivuspiirkond on Euroopa, va SRÜ riigid.

Kindlustusmakse tasumine

Soovite kindlustuspakkumust tasumisega 1, 2 ja 4 osas.

Sõiduki keretüüp

Sõiduki keretüüp on tavasõiduk, st tegemist ei ole kabrioletiga.

Lisavarustus

Lisavarustus on kindlustatud ülevaatusakti või müügipakkumuse järgi. Täpsem info lisavarustuse hüvitislimiidi kohta on kindlustuskatete võrdlustabelis.

Kui kindlustuskatted on maakleri hinnangul Teie kindlustushuvi suhtes analoogsed, siis on Teie jaoks oluline soodsaim kindlustusmakse. Täpsema info kindlustusseltside kaskokindlustusega seotud mõistetest, sh kindlustusriskidest, kindlustusjuhtumitest ja muust sellisest leiate http://www.iizi.net/kaskotingimused . Kui ülaltoodu ei kirjelda Teie kindlustushuvi piisavalt, siis lisatud pakkumus ei ole kehtiv ning võtke meiega ühendust Teie kindlustushuvi täpsustamiseks ja uue pakkumuse tellimiseks. Lugupidamisega Taivo Heinaru Kindlustusmaakler IIZI kindlustusmaakler AS Tel: +3725064422/6660321 e-post: taivo@iizi.net

#108278 1/4


Kindlustuspakkumus / Avaldus #108278

Pakkumus on koostatud järgnevate andmete alusel

Esitame Teile kokkuvõtte erinevate kindlustusseltside pakutavate sõidukikindlustuse

Rentnik: Fotofakt OÜ

olulisematest tingimustest.

Rentniku kood: 10005168

Palun märkige käesolevas kindlustusavalduses, millise kindlustuslepingu Te soovite

Sõiduki omanik: DnB NORD Liising AS

sõlmida ning allkirjastage avaldus. Pakkumus kehtib kuni 20.03.2009.

Sõiduk: JEEP GRAND CHEROKEE / 2003 (reg nr 650MLA) 120 kw Sõiduki kindlustusväärtus: 250000 krooni

KASKOKINDLUSTUS 5000 Pakkumus 5000 kr omavastutusega Kindlustusmakse

RSA

BTA

SEESAM

GJENSIDIGE

QBE

SALVA

IF EESTI

1 OSAS 2 OSAS 4 OSAS

10008

12920

14028

16995

18870

19278

22191

10296

13568

14028

18884

19813

19278

22191

10380

14215

14028

18884

20757

19278

22191

TEE OMA VALIK TÄHISTADES HINNA KÕRVAL OLEV KAST RISTIGA

LISARISKID Hädaabi

Asendusauto

Kindlustusjuhtumi või tehnilise rikke puhul tuleme kiiresti sündmuskohale. Osutame abi ning esindame Teid kindlustuses ja remondiettevõttes. Täiendav makse: 1390 kr aastas.

Hüvitatakse asendussõiduki rendikulud, kus sõiduki kasutamine ei ole kindlustusjuhtumi tõttu võimalik. Täiendav makse (sulgudes hüvitis päevas) •BTA 1500 kr (550 kr/päev)

Hädaabi teenuse raames on tasuta: käivitusabi, rehvivahetus, lisakütuse toomine ja

•Gjensidige 1600 kr (400 kr/päev)

selle maksumus, vajadusel treileriga auto pukseerimine lähimasse margiesindusse

•IF Eesti sõiduki klassi järgi

ning kui auto on sõiduvõimetu, siis Teie ja kaasreisijate toimetamine soovitud

•QBE ei paku

sihtpunkti.

•RSA sõiduki klassi järgi •Salva 1780 kr (500 kr/päev)

Loe lähemalt www.iizi.net/24hadaabi

•Seesam sõiduki klassi järgi (1000 kr/päev)

KÜSIMUSTE KORRAL AITAB PAKKUMUSE KOOSTANUD MAAKLER: Taivo Heinaru TEL: +3725064422/6660321 E-POST: taivo@iizi.net Soovin sõlmida kaskokindlustuse lepingu enda märgitud kindlustusandjaga. Käesolevaga volitan IIZI kindlustusmaakler AS-i sõlmima enda nimel kaskokindlustuse lepingu käesolevas pakkumuses nimetatud sõiduki kindlustamiseks. Volitus kehtib kuni kindlustusvõtja selle kirjalikult tühistab. Kindlustuskate algab kindlustuslepingu väljastamisest.

Kliendi nimi

Kuupäev

LEPINGU SÕLMIMISEKS ALLKIRJASTAGE AVALDUS JA SAATKE: FAKS: 6660333 E-POST: info@iizi.net

#108278 2/4

Allkiri

Pakkumus jätkub


IIZI selgitused Teie kindlustushuvist lähtuv IIZI soovitus on pakkumuses toodud rasvases kirjas ja tähistatud Kindlustusmaakler saab lepingute vahendamise eest tasu kindlustusandjalt ja IIZI vahendustasu suurus kindlustusseltside lõikes on järgmine: Kaskokindlustus (%): BTA 20; Gjensidige 19; If Eesti 15; QBE 17; RSA 15; Salva 15; Seesam 15;

Kaitsenõuded Nõutav töökorras immobilaiser ja signalisatsioon.

Lisaturvaseadmed ja kõrgendatud omavastutused RSA : 2x omavastutus liiklusõnnetuse korral, kui juht on alla 24a ning füüsilisest isikust kindlustusvõtja korral ei ole poliisile märgitud põhikasutajana. BTA : 2xOV liiklusõnnetuse korral, kui juht on alla 25a. QBE : Omavastutus täielikul hävimise korral on 10 %. Sõidukil peab olema vähemalt 2 põhivõtit. If Eesti : 2x omavastutus liiklusõnnetuse korral, kui juhil on esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba.

Sõlmimiseelne ülevaatus (kui nõutav) IIZI pakub võimalust sõiduki ülevaatuseks kliendile sobivas kohas Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus, lisandub ülevaatuse tasu 120 kr. Kaugemal kui 50 km Tallinnast, Tartust, Rakverest ja Pärnust on tasu 250 kr. IIZI kontorites Tallinnas ja Tartus on ülevaatus tasuta. Täpsemat infot partnerite kohta leiate www.iizi.net/ylevaatus.

Kinnitused ja dokumentidega tutvumine Käesoleva avalduse allkirjastamisega kinnitate, et olete tutvunud järgnevate lepingu juurde kuuluvate tüüptingimustega ja dokumentidega: 1. IIZI kindlustusmaakleri maaklerlepingu üldtingimused MU200901 ning liikluskindlustuse vahendamise tingimused (internetis http://www.iizi.net/maaklerlepingutingimused ); 2. Hüvitamispõhimõtted ja kohtualluvus (internetis http://www.iizi.net/maaklerlepingutingimused ); 3. Kindlustusseltside kaskokindlustuse tingimuste võrdlus, sealhulgas tingimuste piirangud ja välistused (internetis http://www.iizi.net/kaskotingimused ); 4. Kindlustusseltside kaskokindlustuse tingimused (internetis http://www.iizi.net/kaskotingimused ). Kinnitan, olles vajadusel konsulteerinud IIZI kindlustusmaakler AS-iga, et käesolevas pakkumuses kajastub õigesti minu ainus, eelistatud ning täielik kindlustushuvi ja peamised nõudmised kindlustuslepingule, sealhulgas riskid, mille vastu soovin kindlustada, soovitava kindlustuskaitse ulatus ja omavastutuse määr ning sellele täiendavat kindlustushuvi selgitamist kindlustusvahendaja poolt ei pea vajalikuks. Nõustun isikuandmete töötlemise, sh edastamisega maaklerilepingu üldtingimustes sätestatud korras.

Allkiri

#108278 3/4

Pakkumus jätkub


Kindlustuskatete võrdlus RSA

BTA

SEESAM

GJENSIDIGE

QBE

SALVA

IF EESTI

Liiklusõnnetus

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Loodusõnnetus

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Tulekahju

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Vandalism

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah (vt tingimused p 2.1.2 ja 6)

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei sisaldu

Ei sisaldu

Ei sisaldu

Ei sisaldu

Ei paku

Ei sisaldu

Ei sisaldu

Rohelise kaardi riigid

Euroopa (v.a Ukraina,

va Venemaa

Valgevene, Venemaa)

Vargus, rööv, ärandamine Tehniline rike Kasutuskatkestus (asendusauto) Kehtivusterritoori

Euroopa,va Moldova,Ukraina,Valg

um

Euroopa, v. a Vene

Euroopa,va Venemaa, Euroopa v.a SRÜ

evene,Venemaa

Ukraina, Valgevene,

Euroopa v.a. SRÜ

Moldova, Türgi

Föderatsiooni Euroopa-osa, Ukraina, Valgevene ja Türgi

Mittestandard audio

Lisavarustuse

20%

Mitteoriginaal kuni 10

25000kr Vajalik

10%

Sisaldub hinnas

35000kr Vajalik

kindlustussummast

000kr, vajalik loetelu

Loetelu

kindlustussummast

Vajalik loetelu

Loetelu

Põhjendatud kulud

Põhjendatud

Põhjendatud kulud

Põhjendatud

Põhjendatud kulud

kulud<2000

<2000 kr

15000kr; -valuveljed 5% (vt tingimused p.

hüvitispiir 4.3. ja 4.4)

Omavastutused Avariijärgne Põhjendatud kulud

transport

kuni 10%

Põhjendatud kulud

kindlustussummast

kulud<3000

<2000 kr

15%

15%

10%

15%

15%

15%

15%

Esiklaas

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

Salongiklaasid

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

Ei

Ei

Ei

Ei

Vargus, rööv, ärandamine

Kõrgendatud omavastutused 2xOV liiklusõnnetusel

Algaja juht

2xOV liiklusõnnetuse korral, kui juht on alla

kui juht on alla 24a

2xOV liiklusõnnetusel esmase juhiloa korral

25a 2xOV kui sõiduk

2xOV kui

2xOV kui sõiduk

remonditakse

Väljaspool Eestit

Ei

Ei

väljaspool Eestit,

remonditakse

Ei

Ei

remonditakse

(Venemaal, Ukrainas, välismaal.

Valgevenes 3xOV)

väljaspool Eestit

Sõlmimiseelne Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Nõutud

Ei

Ei

Nõutud

Nõutud

Ei

Ei

Bonus/malus

Jah

Personaliseeritud

10%

10%

Suurem kui 5%

Personaliseeritud

Puudub

Puudub

Puudub

Kuni 10% aastasest kindlustusmaksest, kuid mitte vähem kui 200kr

23%

20%

Puudub

SK 2/2006, ÜL 1/2008

SK101-1*2007

S21-2005, S21-2/2005

SÜ-03, KÜ-03

ÜU 20021, TS20061

ülevaatus Turvapoldid valuvelgedel Soodustus uuendamisel Ennetähtaegse lõpetamise tasu Kindlustus-

Maismaasõidukite A100/2008

tingimused

tingimused 4F-E

IIZI poolt juhitud tähelepanu positiivsele asjaolule Seltsi pakkumuses IIZI poolt juhitud tähelepanu negatiivsele asjaolule Seltsi pakkumuses

Allkiri

#108278 4/4

PAKKUMINE  
PAKKUMINE  

Sõiduki kindlustusväärtus Sõiduki kindlustusväärtus on 250000 krooni. Kindlustusväärtuseks on sõiduki Fotofakt OÜ Fotofakt OÜ Tehase 16 5010...

Advertisement