Page 1

2013 / 2014

... pro holky a kluky Mateřské školy / Kindergartens


...pro holky a kluky

Vybavení pro mateřské školy / Kindergarten equipment


...................

Originální Komplexní Individuální Kvalitní České

Řešení pro dětský interiér

Original Complex Individual High-quality Czech

Solution for children´s interior


obchodní ředitelka Managing Director tel.: +420 374 802 122 e-mail: andrea.kudrnovska@lokki.cz

Alena Krásná manažerka prodeje Export Sales Manager tel.: +420 377 220 316 e-mail: alena.krasna@lokki.com

............................

Eva Sýkorová výtvarnice Artist tel.: +420 777 086 486 e-mail: info@lokki.cz

Veronika Fenclová zákaznický servis pro MŠ Kindergarten customer service tel.: +420 374 802 122 e-mail: veronika.fenclova@lokki.cz

Štěpánka Krinkeová

...............................................

Andrea Kudrnovská

...................................................

Contacts

........................

Kontakty

zákaznický servis e-shop E-shop customer service tel.: +420 377 423 577 e-mail: stepanka.krinkeova@lokki.cz

Michaela Moravanská zákaznický servis e-shop E-shop customer service tel.: +420 374 443 356 e-mail: michaela.moravanska@lokki.cz


ŠATNY / CHANGING ROOMS

.................................... 8-51

Šatní bloky / Cubby holes ................................................................................... 12-13 Nástěnky provázkové / Rope Boards ................................................................ 14-23 Nástěnky korkové / Corkboards ......................................................................... 24-31 Značkovníky / Picture Boards .............................................................................. 32-38 Magnetické tabule / Magnetic Boards .................................................................. 39 Rozlišovací systém / Distinguishing system .......................................................... 40-43 Značky tříd / Classroom signs ............................................................................... 44-51

TŘÍDY / CLASSROOMS

........................................... 52-67

Stoly / Tables ....................................................................................................... 54-55 Skříňky / Cabinets ................................................................................................. 56-57 Kryty na radiátory / Radiator Covers .................................................................. 58-61 Hodiny / Clocks .................................................................................................... 62-63

HERNY / PLAYROOMS

.......................................... 68-89

Hrací patra / Playing Floors .................................................................................. 70-75 Hrací koutky / Multifunctional Play Corners .......................................................... 76-81 Zrcadla / Mirrors ................................................................................................... 82-83 Hrací a didaktické prvky / Playing and didactic Objects .................................. 84-89

DEKORACE / DECORATIONS KOUPELNY / BATHROOMS FASÁDY / FACADES

................................... 90-103

.................................... 104-107

......................................... 108-112

Obsah

Contents


VÝROBA PRODUCTION Při výrobě využíváme nejmodernější způsoby obrábění dřevěných desek na CNC strojích, které zaručují našim výrobkům přesnost a vysokou kvalitu. Následně jsou jednotlivé díly ručně začištěny do finální podoby.

MATERIÁLY MATERIALS Výrobky zn. LOKKI jsou zhotoveny z kvalitních materiálů na bázi dřeva, jakými jsou dřevovláknitá MDF deska, buková překližka, masivní dřevo a lamino desky v široké škále barev i dřevodekorů. LOKKI products are made of the best quality materials on the wooden basis, mainly MDF fibreboard, beech plywood, wood, and laminated boards, in a wide range of wood decors and colours.

.............................

We use the most modern manufacturing methods of wooden board cutting operation. The CNC machines guarantee precision and the best quality of our products. Subsequently the individual components are formed by hand to get the final form.

.....................................

concept LOKKI koncept

KOMPLETACE ASSEMBLY Ruční nanášení barev a nástřik s barevnými přechody zaručují každému výrobku originalitu a precizní zpracování. Originality and precise processing of our products is guaranteed by manual paint application and spraying.


Všechny použité materiály a výrobní postupy odpovídají platným evropským bezpečnostním a hygienickým normám. All used materials and manufacturing comply with Hygiene and Safety Standards required by European Union.

..........................................

............................

BEZPEČNOST SAFETY

Český výrobek Made in Czech Republic

CERTIFIKÁT CERTIFICATE Didaktické a hrací pomůcky jsou certifikovány dle normy EN-71. Playing and didactic aids are EN-71 certificated.


Eva Sýkorová Mgr. Eva Sýkorová výtvarnice a návrhářka dětských interiérů zn. LOKKI Žije střídavě v Plzni a na venkově, kde ji inspiruje krásná šumavská příroda. Po ukončení studií výtvarné výchovy a češtiny na pedagogické fakultě se začíná věnovat hlavně ilustrování pohádkových knih. Touha přenést obrázky do reálného prostoru byla počátkem návrhů trojrozměrných dětských dekorací a dětských koutků. Za posledních deset let se již mnohé z interiérů mateřských škol mohou pochlubit novými třídami, hernami, šatnami, ale i obrázky na fasádu s jejím charakteristickým rukopisem. Eva Sýkorová, B.A. Graphic artist and designer of LOKKI children´s interiors She lives alternately in Pilsen and in the countryside in Šumava. In its nature, she finds her inspiration. Since her graduation from Arts and Czech language at the pedagogical faculty, she has engaged, above all, in illustration of fairy tale books. It was the desire to transfer her pictures to the real world, and that made her design three-dimensional children´s decorations and play corners. For last ten years, a lot of kindergartens´ interiors have been furnished, and can be proud of new classrooms, playrooms, changing rooms, but you can also find some new facades showing her characteristic works.

.....................

LOKKI designérka

.....................................

design


“One of my favourite games always used to be to imagine how I can change the world around us. In a moment, my imagination transmogrified my wardrobe into a treasure chest with wings and my bed was swinging on a rain forest bushropes. Nowadays, during my kindergarten tours I always remember this children´s game of mine, and it reminds me that trying to change the real world into the world of fantasy is really worth it. The place where children grow up and are educated by adults shape their characters and helps them to live their dreams. That is why, I still set off on the journey to change the ordinary wardrobes, notice boards, classrooms and bedrooms into the world of dwarfs, water sprites and fairies. I am happy to welcome everybody who can share the magical world in an ordinary kindergarten with me.”

.......................................

„Jednou z mých oblíbených her vždy bylo představovat si, jak se může změnit prostor kolem mne. A najednou skříňka s oblečením se v mé mysli proměnila v pokladnici s křídly a má postel se houpala na liánách z deštného pralesa. Občas si při prohlídkách školek vzpomenu na svou dětskou hru a ta mi připomene, že má smysl měnit reálné prostředí v prostor plný fantazie. Místo, kde děti vyrůstají je společně s péčí dospělých formuje a učí je žít jejich sny. Proto se tedy stále společně s vámi vydávám na cestu proměny obyčejných skříněk, nástěnek, tříd a ložnic ve světy lesních skřítků, vodníků a víl. A radostně vítám každého, kdo v obyčejné školce umí vidět kouzelný svět.“

Barvy v dětském interiéru Bez ohledu na módní trendy či individuální vkus platí obecné zásady při používání barev v prostoru. Při ladění LOKKI interiérů nejčastěji využíváme harmonie přírody. Odstíny a kombinace barev, které se v různých poměrech a intenzitě vyskytují kolem nás, pociťujeme podvědomě jako příjemné. Například letní modrá slunečná obloha, v kombinaci s výraznými zelenými loukami a drobnými akcenty barevných květin, navozuje atmosféru radostné aktivity. Mechově zelená s odstíny teplé béžové a hnědé nás uklidní, ale když je jí příliš, voláme po světle žlutých tónech suché trávy a hledáme oranžové klobouky hub či slunce nad hlavou. Rádi tvoříme podnětné prostředí inspirované barevným světem přírody, které motivuje děti k vlastní tvorbě.

Colours in Children´s Interior Without regard to fashion trends or individual taste, there are some general principles of using colours in the room. We try to design LOKKI interiors according to the harmony with nature. We consider shades and combinations of colours surrounding us as pleasant. For example, blue sunny summer sky together with green meadows full of colourful flowers evokes the atmosphere of joyful activity. Moss green colour with the shades of warm beige colour and brown makes you calm down, but if there is too much of it, we call for light green tones of dry grass and we look for orange mushroom pileuses or the sun above our heads. We like creating stimulating environment for children which motivates children´s creativity. It is inspired by the world of nature.


Šatny

Šatny

Šatna je nejen místnost k převlékání, ale také prostor komunikační, kde se rodiče dozvídají informace o školních aktivitách, prohlížejí práce svých dětí nebo sdělují své názory. V šatnách se odráží duch školy i jednotlivých tříd, měly by tedy být FUNKČNÍM a REPREZENTATIVNÍM vstupním prostorem. Právě takové jsou šatny LOKKI. Symbolizují téma třídy a prakticky využijí i stěny nad šatními bloky. Changing room is not only a place for changing clothes but also a place for communication where the parents can learn the news about school activities or watch their children´s works or share their opinions. Changing rooms can represent the spirit of school or particular classrooms, that is why it should be functional and representative entrance space. Lokki changing rooms meet these requirements and they symbolize classroom motif and walls above the cubby holes are practically used.

Šatny

Changing rooms

7 8


Šatny

. . . ...

Provázkové nástěnky str. 14 Rope Boards on p. 14

.... .... ....

..

Corkboards on p. 24

...................

.

. . . ...

Classroom signs on p. 44

.....

Značky tříd str. 44

. . . ...

...do šatny

....

..............

... ..

Korkové nástěnky str. 24

Značkovníky str. 32

Picture Boards on p. 32

Rozlišovací systém str. 40

Distinguishing system on p. 40

Šatní bloky str. 12

Cubby holes on p. 12

9


10

Ĺ atny


Šatny

Řešení na míru

11


Šatní bloky

Šatní bloky Cubby holes

12


212255 Dekorativní šatní blok – 4 místný Základem je barevná kombinace lamino desek doplněná dekorativním pruhem s drobnými dekoracemi nad šatními bloky. Každé místo má kovový dvojháček (možno nahradit i šatní tyčí, pro zavěšení ramínek), oddělený horní box a pod lavičkou místo na obuv se zapuštěnou poličkou na přezůvky. Decorative four - spot cubby hole The basis is a coloured combination of laminated boards complemented by the decorative strip with delicate decorations above. Every spot has its metal double hook, (it is possible to replace it with clothes pole for hanging the hangers) and separated overhead storage space. Under the seat there is space for shoes with recessed shelf for slippers.

..

Distinguishing system on p. 40

Šatní bloky

..........................................................................

+

. . . . ...

.. ..

Rozlišovací systém str. 40

212256 Barevný šatní blok – 4 místný Základem je barevná kombinace kvalitních lamino desek – sedací plocha a lišta na umístění rozlišovací značky se jmenovkou jsou barevně odlišené od korpusu, ohraněno ABS hranou. Každé místo má kovový dvojháček, oddělený horní box a pod lavičkou místo na obuv se zapuštěnou poličkou na přezůvky. Coloured four - spot cubby hole The basis is the coloured combination of high-quality laminated boards: sitting area and a bar for placing distinguishing signs with name tags are distinguished by colour from the corpus with ABS edging. Each spot has its metal double hook, separated overhead storage and under the seat there is space for shoes with recessed self for slippers.

13


Provázkové nástěnky 14

Provázkové nástěnky Rope Boards


Provázkové nástěnky Provázkové nástěnky Dvoudílné dřevěné dekorace s kovovými očky a provázkovými osnovami na výtvarné práce, fotografie a informace. Vše se jednoduše připevní pomocí kolíčků. Ideální FUNKČNÍ estetický prvek do šaten, chodeb i tříd. Opticky vyplní i velké prostory, výborně se hodí na sezónní výzdobu.

Rope Boards Two parts wooden decorations with metal hooks and rope system for children´s art work, photographs and information. Those can be easily attached to the ropes with pegs. The rope boards are ideal functional and stylish components for changing rooms, corridors as well as for the classrooms. Visually they accommodate even bigger spaces. They also serve as seasonal decoration.

15


213024 Provázková nástěnka Papoušek Parrot Rope Board

16

Š. 38 cm x V. 88 cm, provázkové osnovy 3 m

.............................................

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

213087 Provázková nástěnka Medvídek Little Bear Rope Board Š. 38 cm x V. 88 cm, provázkové osnovy 3 m

213070 Provázková nástěnka Kompas a Piráti Compass and Pirates Rope Board Š. 110 cm x V. 76 cm, provázkové osnovy 3 m

.............................................

Provázková nástěnka Chameleon a Maki Chameleon and Maki Monkey Rope Board

.............................................

Provázkové nástěnky

213025

212301 Provázková nástěnka Skřítek Pixie Rope Board Š. 38 cm x V. 88 cm, provázkové osnovy 3 m


17

Provázkové nástěnky


211226 Provázková nástěnka Kopretina Daisy Rope Board

18

Š. 38 cm x V. 88 cm, provázkové osnovy 3 m

.............................................

Provázková nástěnka Slunečnice a zvonky Sunflower and Bluebells Rope Board

.............................................

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

211240

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

213023 Provázková nástěnka Kopretina a včelka Moon Daisy and Little Bee Rope Board Š. 38 cm x V. 88 cm, provázkové osnovy 3 m

.............................................

Provázková nástěnka Šnek a Vlčí mák Snail and Poppy Rope Board

.............................................

Provázkové nástěnky

211224

211200 Provázková nástěnka Kosatec a kopretina Iris and Moon Daisy Rope Board Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

211305 Provázková nástěnka Jahoda Strawberry Rope Board Š. 38 cm x V. 88 cm, provázkové osnovy 3 m


213020 Provázková nástěnka Ptáček Little Bird Rope Board Š. 38 cm x V. 88 cm, provázkové osnovy 3 m

.............................................

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

211284 Provázková nástěnka Pejsek a kočička Doggy and Kitty Rope Board

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

211249 Provázková nástěnka Jetel a zajíček Clover and Bunny Rope Board

Provázkové nástěnky

Provázková nástěnka Liška v lese Fox in the Wood Rope Board

.............................................

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

211319

.............................................

Provázková nástěnka Lesík Forest Rope Board

.............................................

211303

Š. 38 cm x V. 88 cm, provázkové osnovy 3 m

213019 Provázková nástěnka Myška Small Mouse Rope Board Š. 38 cm x V. 88 cm, provázkové osnovy 3 m

19


212290 Provázková nástěnka Komety Comets Rope Board

20

.............................................

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

213075 Provázková nástěnka Červené pastelky Red Crayons Rope Board

.............................................

Provázková nástěnka Zelené pastelky Green Crayons Rope Board

.............................................

Provázkové nástěnky

213074

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

212007 Provázková nástěnka Duha Rainbow Rope Board Š. 88 cm x V. 38 cm - 2 díly, provázkové osnovy 1 m

213076 Provázková nástěnka Fialové pastelky Violet Crayons Rope Board Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m


213027 Provázková nástěnka Nový směr New Direction Rope Board

.............................................

Š. 38 cm x V. 118 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

Š. 38 cm x V. 118 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

213037 Provázková nástěnka List a poupě Leaf and Bud Rope Board

Š. 38 cm x V. 118 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

213033 Provázková nástěnka Míč a pohár Ball and Cup Rope Board

Provázkové nástěnky

Provázková nástěnka Tančící květy Dancing Flowers Rope Board

.............................................

Š. 38 cm x V. 118 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

213039

.............................................

Provázková nástěnka UP and DOWN UP and DOWN Rope Board

.............................................

213029

Š. 38 cm x V. 118 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

213031 Provázková nástěnka Vlajka a medaile Flag and Medal Rope Board Š. 38 cm x V. 118 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

21


212229 Provázková nástěnka Opičky Little Monkeys Rope Board

22

.............................................

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

212095 Provázková nástěnka Žirafy Giraffes Rope Board

.............................................

Provázková nástěnka Pandy Pandas Rope Board

.............................................

Provázkové nástěnky

212093

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

212082 Provázková nástěnka Kompas Compass Rope Board Š. 92 cm x V. 76 cm, provázkové osnovy 3 m

212097 Provázková nástěnka Sloni Elephants Rope Board Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m


212099 Provázková nástěnka Hrošíci Little Hippoes Rope Board

.............................................

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

Provázková nástěnka Loďka a velryba Whale and Boat Rope Board

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

212271 Provázková nástěnka Indiáni Viki and Tivo Rope Board

Provázkové nástěnky

211198

.............................................

Provázková nástěnka Žabák a blatouch Frog and Kingcup Rope Board

.............................................

211230

Š. 38 cm x V. 88 cm - 2 díly, provázkové osnovy 3 m

211254 Provázková nástěnka Rybka Lucka Fish Lucy Rope Board Š. 55 cm x V. 35 cm, provázkové osnovy 3 m

23


Corkboards

.........

Korkové nástěnky

Korkové nástěnky

Korkové nástěnky

kvalitní lakovaný korek

24


Korkové nástěnky Korkové nástěnky Kvalitní korkové nástěnky s dekorativními rámy slouží k umístění informací pro rodiče, vystavení dětských výkresů nebo didaktických materiálů. Korek o síle 6 mm s lakovaným povrchem. Různé velikosti, velký výběr barevných motivů.

Corkboards High-quality corkboards with decorative frames serve for placing information for parents, exhibition of children´s art work or didactic materials. Cork (width 6 mm) varnished surface. Different size, wide range of colour motifs.

25


Korkové nástěnky

Velkoformátové nástěnky Nové korkové nástěnky nadstandarních rozměrů jsou ideální k umístění informací pro rodiče, didaktických materiálů nebo dětských prací. Vhodně doplní chodby a učebny základních i mateřských škol. Velkoformátové korkové nástěnky lze dobře kombinovat s provázkovými nástěnkami ve stejném barevném a tématickém ladění.

Large format corkboards New large format corkboards are ideal for placing the information for parents, didactic materials or children´s art works. They can serve as a suitable complement in corridors or classrooms of primary schools and kindergartens. Large format corkboards can be combined with the rope boards in the same colourful and thematic design.

213079

26

213078

Korková nástěnka UP und DOWN UP and DOWN Corkboard

Korková nástěnka Nový směr New Direction Corkboard

Š. 208 cm x V. 127 cm

Š. 206 cm x V. 121 cm


Š. 216 cm x V. 118 cm

213083 Korková nástěnka List a poupě Leaf and Bud Corkboard Š. 208 cm x V. 120 cm

Korkové nástěnky

.............................................

Korková nástěnka Míč a pohár Ball and Cup Corkboard

.............................................

213081

213080 Korková nástěnka Vlajka a medaile Flag and Medal Corkboard Š. 216 cm x V. 118 cm

213082 Korková nástěnka Tančící květy Dancing Flowers Corkboard Š. 208 cm x V. 120 cm

27


211229 Korková nástěnka Rákosí Reed Corkboard

28

Š. 141 cm x V. 120 cm

Korková nástěnka Plachetnice Sailing Boat Corkboard Š. 70 cm x V. 110 cm

212001 Korková nástěnka Duha Rainbow Corkboard Š. 78 cm x V. 118 cm

.................

.............................................

211255

.............................................

Š. 140 cm x V. 113 cm

.............................................

Korková nástěnka Maják Lighthouse Corkboard

.............................................

Korkové nástěnky 211228

zapuštěné magnety

212059 Korková nástěnka Kotva Anchor Corkboard Š. 139 cm x V. 112 cm

211252 Korková nástěnka Žabka ve vodě Little Frog Corkboard Š. 141 cm x V. 111 cm


213042 Korková nástěnka Duha s vodotryskem Rainbow with Fountain Corkboard Š. 143 cm x V. 111 cm

Korková nástěnka Tygr Tiger Corkboard Š. 140 cm x V. 110 cm

213043 Korková nástěnka Tulipán Tulip Corkboard Š. 118 cm x V. 78 cm

Korkové nástěnky

.............................................

211311

.............................................

Š. 140 cm x V. 110 cm

.............................................

Korková nástěnka Pejsek a kočička Doggy and Kitty Corkboard

.............................................

211285

211310 Korková nástěnka Žirafa Giraffe Corkboard Š. 140 cm x V. 110 cm

212253 Korková nástěnka Muchomůrka Toadstool Corkboard Š. 118 cm x V. 78 cm

29


211313 Korková nástěnka Kopretina s beruškou Daisy with Ladybird Corkboard

30

Š. 70 cm x V. 110 cm

Korková nástěnka Veverka Squirrel Corkboard Š. 70 cm x V. 112 cm

211194 Korková nástěnka Květ oranžový Orange Bloom Corkboard Š. 70 cm x V. 110 cm

.............................................

211257

.............................................

Š. 78 cm x V. 118 cm

.............................................

Korková nástěnka Myška a sýr Small Mouse and Cheese Corkboard

.............................................

Korkové nástěnky

212002

212003 Korková nástěnka Papoušek Parrot Corkboard Š. 78 cm x V. 118 cm

212004 Korková nástěnka Zahrádka Small Garden Corkboard Š. 78 cm x V. 118 cm


211247 Korková nástěnka Zajíček Bunny Corkboard Š. 140 cm x V. 113 cm

Korková nástěnka Beruška s duhou Ladybird with Rainbow Corkboard Š. 140 cm x V. 110 cm

212083 Korková nástěnka Dýňový brouček Small Pumpkin Beetle Corkboard Š. 118 cm x V. 78 cm

Korkové nástěnky

.............................................

211280

.............................................

Š. 144 cm x V. 115 cm

.............................................

Korková nástěnka Louka Meadow Corkboard

.............................................

211223

211239 Korková nástěnka Slunečnice a motýl Sunflower and Butterfly Corkboard Š. 141 cm x V. 112 cm

211253 Korková nástěnka Lesík Forest Corkboard Š. 146 cm x V. 112 cm

31


Značkovníky 32

Značkovníky

Picture Boards


Značkovníky

+

Rozlišovací samolepky str. 40 Distinguishing stickers on p. 40

Značkovníky Praktické dřevěné značkovníky s třiceti bukovými čtverečky k nalepení rozlišovací samolepky a umístění výměnné jmenovky dítěte. Vhodné do šaten, kde zároveň symbolizují označení třídy a slouží i jako dekorace. Značkovníky doplňují rozlišovací systém, pomáhají rodičům i dětem při orientaci v šatnách, koupelnách a třídách.

Picture Boards Practical wooden picture boards with thirty beech squares for sticking identifying stickers and putting replaceable children´s nametags. They are suitable for changing rooms and symbolize the sign of the classrooms and can be used as decoration as well. Picture boards help identifying system and help both parents and children with orientation in changing rooms, bathrooms and classrooms.

33


211263 Značkovník Včelka Bee Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

34

Značkovník Motýlek na zvonku Butterfly on the Bluebell Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

211262 Značkovník Beruška Ladybird Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

.............................................

211266

.............................................

Š. 58 cm x V. 78 cm

.............................................

Značkovník Luční květ Meadow Flower Picture Board

.............................................

Značkovníky 211265

212045 Značkovník Panenka Baby Doll Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

211264 Značkovník Sluníčko Sun Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm


211234 Značkovník Chobotnice Octopus Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

Značkovník Velryba Whale Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

211235 Značkovník Želva Turtle Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

Značkovníky

.............................................

210085

.............................................

Š. 58 cm x V. 78 cm

.............................................

Značkovník Žabák Frog Picture Board

.............................................

211233

211232 Značkovník Delfín Dolphin Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

211236 Značkovník Mořský koník Sea Horse Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

35


212044 Značkovník Mravenci Ants Picture Board

36

Š. 58 cm x V. 78 cm

Značkovník Kočka Cat Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

212081 Značkovník Skřítek Pixie Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

.............................................

211272

.............................................

Š. 58 cm x V. 78 cm

.............................................

Značkovník Myška Small Mouse Picture Board

.............................................

Značkovníky 211273

211277 Značkovník Pejsek Doggy Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

211275 Značkovník Ježek Hedgehog Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm


211279 Značkovník Kuře Chicken Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

Značkovník Veverka Squirrel Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

212043 Značkovník Ovečka Little Sheep Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

Značkovníky

.............................................

211302

.............................................

Š. 58 cm x V. 78 cm

.............................................

Značkovník Medvídek Little Bear Picture Board

.............................................

211278

211251 Značkovník Zajíček Bunny Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

211250 Značkovník Šnek Snail Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

37


212292 Značkovník Rybka Tiddler Picture Board

23/24 38

Š. 58 cm x V. 78 cm

Značkovník Lvíček Little Lion Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

213021 Značkovník Lesík Forest Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

.............................................

211274

.............................................

Š. 58 cm x V. 78 cm

.............................................

Značkovník Ptáček Little Bird Picture Board

.............................................

Značkovníky 213061

211276 Značkovník Slon Elephant Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm

212303 Značkovník Motýlek Little Butterfly Picture Board Š. 58 cm x V. 78 cm


magnetická plocha

Magnetická tabule Brouček a kvítky Little Beetle and Flowers Magnetic Board Š. 120 cm x V. 138 cm

212294 Magnetická tabule Kočka Cat Magnetic Board Š. 120 cm x V. 138 cm

211286

Magnetické tabule

.............................................

211245

.............................................

............

Magnetic boards

............................................................................................

Magnetické tabule

Magnetická tabule Velryba Whale Magnetic board Š. 120 cm x V. 138 cm

212295 Magnetická tabule Brouček na listu Little Beetle Magnetic Board Š. 120 cm x V. 138 cm

39


Rozlišovací systém

Rozlišovací systém

Distinguishing system

Papírové samolepky

Plastové značky

Dřevěná razítka

Každý arch obsahuje 30 samolepek s různými rozlišovacími symboly. Rozměr: 3,7 x 3,7 cm, přelaminovaný lesklý povrch. 4 druhy motivů.

Sada 30 ks samolepicích plastových čtverečků s barevnými rozlišovacími symboly. Rozměr: 3,7 x 3,7 x 0,15 cm. Tvrdý plast, voděodolný, velmi dobře přilne ke každému povrchu.

Set 30 ks dřevěných razítek v bytelné dřevěné krabičce. Kvalitní polymerový štoček. Rozměr: 3 x 3 x 1,5 cm.

Paper Stickers

Plastic Signs

Wooden Stamps

Each sheet contains thirty stickers with different distinguishing symbols. Product dimensions: 3.7 x 3.7 cm, laminated glossy surface, 4 kinds of motifs.

Set of 30 self-adhesive plastic small squares with colour distinguishing symbols. Product dimensions: 3.7 x 3.7 x 0.15 cm. Hard plastic, water-resistant. Adhesive to any surface.

Set of 30 wooden stamps in a solid box. High-quality polymer printing block. Product dimensions: 3 x 3 x 1.5 cm.

+

40

+


Where to plac

Papírové samolepky

Plastové samolepící značky

Paper stickers

Plastic Signs

nebo or

....

........

........ Bathroom pegs on p. 104

.....

Věšáky na ručníky str. 104

..... . . . . .

Značkovníky str. 32

Picture Boards on p. 32

..... . . . . . .

... ...

. . . . ...

. . . . ...

. . . . ...

. . . . ...

Rozlišovací systém

? u k č a n z t i t s í Kam um e the sign?

Šatní bloky str. 12

Cubby holes on p. 12

41


211017 Samolepky Oblíbené Favourite Stickers

42

Arch - 30 ks samolepek.

Plastové značky Basic Basic plastic Signs Balení - 30 ks značek

212068 Plastové značky Oblíbené Favourite plastic Signs Balení - 30 ks značek

.............................................

212069

.............................................

Arch - 30 ks samolepek.

.............................................

Samolepky Basic Basic Stickers

.............................................

Rozlišovací systém

212053

212071 Poznávací razítka Basic Basic cognitive Stamps Buková krabička - 30 ks razítek

211018 Poznávací razítka Oblíbené Favourite cognitive Stamps Buková krabička - 30 ks razítek


212238 Samolepky Pohádky Fairy Tales Stickers Arch - 30 ks samolepek.

Plastové značky Zvířátka Animals plastic Signs Balení - 30 ks značek

212239 Plastové značky Pohádky Fairy Tales Plastic Signs Balení - 30 ks značek

212072

Rozlišovací systém

.............................................

212070

.............................................

Arch - 30 ks samolepek.

.............................................

Samolepky Zvířátka Animals Stickers

.............................................

212054

Poznávací razítka Zvířátka Animals cognitive Stamps Buková krabička - 30 ks razítek

212240 Poznávací razítka Pohádky Fairy Tales cognitive Stamps Buková krabička - 30 ks razítek

4332


Značky tříd

Značky tříd

Classroom signs

44


Značky tříd Praktické značky s barevnými symboly pomohou přehledně označit všechny místnosti v budově a usnadní orientaci malým i velkým návštěvníkům. Značky jsou lehké, podlepené samolepicími kolečky, které velmi dobře drží na každém povrchu.

.... .... ..

Značky tříd

Classroom Signs Practical signs with colour symbols can be used to label clearly all rooms in the building and make the orientation easier for both small visitors and adults. Signs are light, with self-adhesive rings, adhesive to any surface.

45


211601 Značka Motýlek Butterfly Sign 3UİPÜUFP

211622 Značka Měsíček Moon Sign

3546 

3UİPÜUFP

Značka Brouček Little Beetle Sign 3UİPÜUFP

211632 Značka Šnek Snail Sign 3UİPÜUFP

211623 Značka Hvězdička Little Star Sign 3UİPÜUFP

211676 Značka Čmelák Bumble-bee Sign 3UİPÜUFP

211626 Značka Mravenec Ant Sign 3UİPÜUFP

211621 Značka Sluníčko Sun Sign 3UİPÜUFP

 .............................. .............................. ..............................

3UİPÜUFP

211611

.............................. .............................. .............................. 

Značka Beruška Ladybird Sign

.............................. .............................. .............................. 

Značky tříd

Značky tříd

211603

211625 Značka Včelka Honeybee Sign

3UİPÜUFP

211624 Značka Luční květ Meadow Flower Sign 3UİPÜUFP

211627 Značka Ovečka Little Sheep Sign 3UİPÜUFP


Značka Ledňáček King Fisher Sign

3UİPÜUFP

211617

Značka Vrabec Sparrow Sign

3UİPÜUFP

211667

Značka Čáp Stork Sign

3UİPÜUFP 

.............................. .............................. .............................. 

211639

Značka Kukačka Cuckoo Sign 3UİPÜUFP

211631

Značka Sova Owl Sign

3UİPÜUFP

211613

Značka Liška Fox Sign

3UİPÜUFP

.............................. .............................. .............................. 

211638 Značka Slavík Nightingale Sign 3UİPÜUFP

211614 Značka Papoušek Parrot Sign 3UİPÜUFP

211630

Značka Veverka Squirrel Sign

3UİPÜUFP

.............................. .............................. .............................. 

211637 Značka Sýkorka Titmouse Sign

3UİPÜUFP

Značky tříd

Značky tříd

211636 3UİPÜUFP

211620 Značka Kuře Chicken Sign 3UİPÜUFP

211666 Značka Vlčata Wolf Cub Sign

47 36


37 48 48

Značkytříd tříd Značky ?SFÊP^Yî®I Značka Kočička Cat Sign

3UİPÜUFP

211612

Značka Houbička Little Mushroom Sign

3UİPÜUFP

211628

Značka Lvíček Little Lion Sign

3UİPÜUFP

..............................  ..............................  .............................. 

211606

Značka Pejsek Dog Sign 3UİPÜUFP

211645

Značka Ježek Hedgehog Sign

3UİPÜUFP

211672

Značka Opička Little Monkey Sign

3UİPÜUFP

..............................  .............................. .............................. 

211604 Značka Myška Mouse Sign 3UİPÜUFP

211616 Značka Skřítek Pixie Sign 3UİPÜUFP

211674

Značka Tygr Little Tiger Sign

3UİPÜUFP

.............................. ..............................  .............................. 

211619 211602 Značka Zajíček Bunny Sign 3UİPÜUFP

211600 Značka Medvídek Little Bear Sign 3UİPÜUFP

211677 Značka Žirafa Giraffe Sign 3UİPÜUFP


211607 Značka Zelená rybka Green Fish Sign 3UİPÜUFP

211686 Značka Chobotnice Octopus Sign 3UİPÜUFP 

3UİPÜUFP

211669 Značka Žlutá rybka Yellow Fish Sign 3UİPÜUFP

211629 Značka Slon Elephant Sign 3UİPÜUFP

Značka Zlatá rybka Goldfish Sign 3UİPÜUFP

211670 Značka Modrá rybka Blue Fish Sign 3UİPÜUFP

211652 Značka Hrošík Hippo Sign 3UİPÜUFP

211684 Značka Labuť Swan Sign

Značky tříd

211618

Značky tříd

Značka Kapřík Carp Sign

.............................. .............................. .............................. 

3UİPÜUFP

211675

.............................. .............................. .............................. 

Značka Žabka Frog Sign

.............................. .............................. .............................. 

211605

3UİPÜUFP

211685 Značka Velryba Whale Sign 3UİPÜUFP

211673 Značka Delfín Dolphin Sign 3UİPÜUFP

49 38


211609 Značka Dráček Little Dragon Sign 3UİPÜUFP

211640 Značka Umývárna Washroom Sign

3950 

3UİPÜUFP

Značka Modrá pastelka Blue Pencil Sign 3UİPÜUFP

211656 Značka Kouzelník Magician Sign 3UİPÜUFP

211641 Značka Úklidová místnost Broom closet Sign 3UİPÜUFP

211633 Značka Zelená pastelka Green Pencil Sign 3UİPÜUFP

211615 Značka Princezna Princess Sign 3UİPÜUFP

211660 Značka Tělocvična Gym Sign 3UİPÜUFP

.............................. ..............................  .............................. 

3UİPÜUFP

211654

.............................. ..............................  .............................. 

Značka Žlutá pastelka Yellow Pencil Sign

.............................. ..............................  .............................. 

Značky tříd

Značky tříd

211653

211634 Značka Červená pastelka Red Pencil Sign 3UİPÜUFP

211665 Značka Strašidýlko Ghost Sign 3UİPÜUFP

211642 Značka WC Toilet Sign 3UİPÜUFP


211608 211707 ZnačkaŠatna Ježek pro s pastelkami Značka zaměstnance Hedgehogroom withfor Pencils Changing staff Sign Sign 3UİPÜUFP Průmer: 25 cm 

211646 Značka Ředitelna Headmaster´s office Sign 3UİPÜUFP 

3UİPÜUFP

211635 211709 ZnačkaJídelna Paletka Značka Little Palette Canteen Sign Sign 3UİPÜUFP Průmer: 25 cm

211662 Značka Ředitelna Headmaster´s office Sign 3UİPÜUFP

WC dívky Toilet Sign Girls 3UİPÜUFP

211647 Značka Kuchyně Kitchen Sign 3UİPÜUFP

211663 Značka Ředitelna Headmaster´s office Sign 3UİPÜUFP

211643 WC dívky Toilet Sign Girls

Značky tříd

211650

Značky tříd

Značka WC chlapci Toilet Sign Boys

.............................. .............................. .............................. 

3UİPÜUFP

211644

.............................. .............................. .............................. 

Značka WC chlapci Toilet Sign Boys

.............................. .............................. .............................. 

211651

3UİPÜUFP

211648 Značka Kuchyně Kitchen Sign 3UİPÜUFP

211649 Značka Vedoucí jídelny Canteen Manager Sign 3UİPÜUFP

51

40


Třídy

Třídy

Classrooms

Připravíme návrh ideálního řešení a společně se zákazníkem doladíme konkrétní požadavky a doplňkové služby jako např. návrhy výmalby nebo výběr podlahové krytiny. Realizujeme kompletní vybavení třídy dle zvoleného tématu - stolky, židle, skříňky na stavebnice, skříňky na pomůcky a výtvarné potřeby, magnetické tabule, korkové nástěnky, hodiny a další. We design ideal layout of the classroom and together with the customer, we can adjust specific requests. We also offer additional service, as wall painting design or flooring selection. We realize complex classroom equipment according to chosen topic – small tables, chairs, cabinets for construction sets, cabinets for teaching aids, art teaching aids, magnetic boards, corkboards, clocks and so on.

52


Třídy

..

Hodiny str. 62

Clocks on p. 62

Cabinets on p. 56

....

...

.... .. ...

. . . ....

Skříňky str. 56

....

....

....

...

....

Stoly str. 54

Tables on p. 54

...do třídy

....

....

....

Kryty radiátorů str. 58

Radiator covers on p. 58

53


Stoly

Stoly 54

Tables


-

Stoly

Stoly zesílená stolová deska – síla 28 mm rozměry: 120 x 60 cm kvalitní lamino podnož z masivního buku výšky stolů: 46 cm, 52 cm, 58 cm obdélník, půlkruh, polovina šestiúhelníku možnost sestavení různých kombinací tvarů výběr barevných variant stolů dle zvoleného tématu

Tables -

thicker table top - thickness 28 mm product dimensions: 120 x 60 cm quality laminate base made of solid beech height of the tables: 46 cm, 52 cm, 58 cm shapes: rectangle, semicircle, semi hexagon there is a possibility to assemble different combinations - range of colour variations according to the selected theme

Odolné ABS hrany

=

.............................

+

......

+

+

=

Stolové desky v pastelových barvách ladí s interiérem

................

.............................

..

=

......

.. ......

+

.......................

.............................

Podnože z bukového masivu

55


Skříňky

Skříňky

Cabinets

Skříňky Typizované skříňky - kvalitní lamino tloušťky 18 mm (barevné varianty dle tematického zaměření) - ABS hrany - kovové úchytky v barvě lamina - bezpečnostní nosiče polic - police výškově nastavitelné - skříňky spodní se soklem, barevné ze všech stran, možno využít i na dělení prostoru - skříňové sestavy - skříňky vysoké, nabídku připravíme na vyžádání Rozměry: Š. 100 x V. 80 x Hl. 40 cm

Cabinets Standardized cabinets - quality laminate, thickness - 18 mm (colour variations according the theme) - ABS edging - metal fittings in the colour of laminate - safety shelf holders, shelves adjustable vertically - bottom cabinets with feet, coloured from all sides, possible to use for dividing the room - higher cabinets can be offered upon request

56

40

100 cm

cm

80 cm

Product dimensions: W 100 x H 80 x D 40 cm


Skříňka policová Cabinet with shelves

Skříňka se zásuvkou a osmi dřevěnými boxy

Cabinet with a drawer and eight wooden boxes

Skříňka na výtvarnou výchovu Cabinet for arts and crafts

................................................................................................

Skříňka s dvířky Cabinet with doors

Loukaow......

................................................................................................

Mead

Rybník......

..........................................................................................................

Lake

................................................................................................

... oře MSe ... a Skříňky

... tkaa ZvířAá .. ls. nim

57


Kryty na radiรกtory

Kryty na radiรกtory

Radiator covers

58


Dekorativní kryt Rybník Lake Decorative cover

Kryty na radiátory

.............................................

.............................................

Dekorativní kryt Louka - typ B Meadow Decorative cover

.............................................

Dekorativní kryt Moře Sea Decorative cover

.............................................

Dekorativní kryt Louka - typ A Meadow Decorative cover

Dekorativní kryt Les Forest Decorative cover

Dekorativní kryt Pastelky Crayons Decorative cover

59


4760

Kryty na radiรกtory


61

Kryty na radiรกtory


213072 Hodiny Slunce na mráčku Sun on the Cloud Clock Š. 58 cm x V. 38 cm

212311 Hodiny Motýlek Little Butterfly Clock

62

Š. 58 cm x V. 38 cm

.............................................

Clocks

.............................................

Hodiny

Hodiny

213006 Hodiny Kukačka Cuckoo Clock Š. 38 cm x V. 58 cm

213005 Hodiny Žabka Little Frog Clock Š. 38 cm x V. 58 cm


211196 Hodiny Jahoda Strawberry Clock Š. 55 cm x V. 36 cm

Hodiny Mráček s duhou Little Cloud with Rainbow Clock Š. 58 cm x V. 38 cm

211246 Hodiny Kruh s kotvou Life Ring with Anchor Clock Š. 53 cm x V. 36 cm

Hodiny

.............................................

212008

.............................................

Š. 58 cm x V. 38 cm

.............................................

Hodiny Kočka Cat Clock

.............................................

212233

211197 Hodiny Slunce Sun Clock Š. 140 cm x V. 93 cm

Hodiny Děti mají rády řád a časový plán. Praktické dekorativní hodiny pro děti i dospělé. Satelitem řízený hodinový strojek automaticky nastavuje přesný čas.

Clocks Children like system and time plan. Practical decorative clocks for both children and adults. The clocks are satellite controlled.

63


64

Třídy


65

Třídy


66

Třídy


67

Třídy


Herny

Herny

Playrooms

Nejoblíbenějším místem pro děti jsou herny s dětskými koutky, hracími patry a didaktickými prvky. LOKKI koutky podporují hravou formou učení nápodobou – malé „maminky“ vaří a pečou v kuchyňce, kadeřnice a kosmetičky pracují v koutku se zrcadlem, „tatínkové“ opravují u ponku nebo prodávají v obchůdku. Pro zklidnění a relaxaci jsou ideální hrací patra, kde jsou v horní části umístěné matrace a polštáře k nerušenému odpočinku. Dřevěné schody s protiskluzovou úpravou. The most favourite children´s places are play rooms with children´s corners and didactic objects. LOKKI play corners support learning by imitation in a playful way: “small mothers” cook in the little kitchen, hairdressers and cosmeticians work in the corner with the mirror, “small fathers” repair things at the workbench or they sell in the shop. Playing floors are ideal for calming down and relaxation. There are mattresses and pillows for undisturbed relaxation. Wooden stairs with anti-slip surface.

68


Herny

....

....

Hrací patra str. 70

Playing floors on p. 70

+

.. ...

....

. . . . ...

....

. . . ...

...do herny

.. ....

Hrací koutky str. 76 Play corners on p. 76

....

...

Hrací a didaktické prvky str. 84

Didactic and Playing Objects on p. 84

Zrcadla str. 82 Mirrors on p. 82

69


Hrací patra 70

213085 Dřevěné hrací patro Slunce Hrací patro z masivního buku má multifunkční využití. Ve spodní části slouží zároveň jako kuchyňka, obchůdek i divadélko, v patře pak děti najdou relaxační zónu s prvky na rozvoj smyslů a jemné motoriky. Rozměry: Š. 240 x Hl. 174 cm, celk. V. 233 cm, výška pod patrem 135 cm, Hl. celk. vč. schodů 376 cm, matrace 160 x 230 cm

Sun Playing Floor The playing floor, made of solid beech, is multifunctional. The bottom part serves simultaneously as a kitchen, little shop and little theatre. The floor can be used as a relaxation zone, furnished with playing components for development of fine motor skills and senses.


71

HracĂ­ patra


72

HracĂ­ patra


Koutek se skluzavkou Loď Prostorový koutek pro malé námořníky. V přední části je lodní kuchyně, uvnitř lodi najde kapitán dřevěné kormidlo a plavčíci se mohou klouzat z paluby přímo do mořských vln. V podpalubí se nachází úložný prostor pro hračky a sportovní náčiní. Rozměry: Š. 300 x Hl. 140 cm, celk. V. 180 cm, výška podesty 100 cm

Ship Play Corner with Slide Three-dimensional play corner for small sailors. In the front part there is a marine kitchen. Inside, captain will discover a wooden helm and ship boys can slide down from the deck right into the sea waves. Under the deck there is storage space for toys and sports equipment.

Hrací patra

213086

73


74

HracĂ­ patra


Hrací patro Rybník Podesta v horní části je určena ke klidové hře a relaxaci, čtení knížek a lenošení. Součástí dodávky je koženková matrace a relaxační polštáře. Do patra se vstupuje po schodech z masivního dřeva. Patro má z čela jeden díl průhledový s plexi okénkem, díky tomu jsou učitelé s dětmi stále v kontaktu. Rozměry: Š. 174 x Hl. 174 cm, celk. V. 233 cm, výška pod patrem 135 cm, Hl. celk. vč. schodů 310 cm, matrace 160 x 160 cm

Hrací patra

212243

Lake Playing Floor The landing is designed for children´s quiet mode - relaxation, reading and lazing. Delivery also includes a leatherette mattress and relaxation pillows. The floor entry with stairs is made of solid wood. The front part of the floor is transparent, made of plexi glass, so children and teachers are always in contact.

212245 Hrací patro Motýlci Hrací patro slouží ke hře a odpočinku. Ve spodní části je umístěna kuchyňka se sporáčkem a výsuvnou troubou, naproti skříňka na loutky a maňásky s divadelní oponou. Skříňku je možné využívat i jako obchůdek. Dřevěné schody s protiskluzovou úpravou. Rozměry: Š. 174 x Hl. 174 cm, celk. V. 233 cm, výška pod patrem 135 cm, Hl. celk. vč. schodů 310 cm, matrace 160 x 160 cm

Butterflies Playing Floor This playing floor is intended for playing and relaxing. In the bottom part, a little kitchen with a tiny stove and a pull up oven is situated. Opposite you can find a cabinet for marionettes and puppets and there is also a little theatre curtain. This part can be used as a small shop. Wooden stairs with anti-slip surface.

75


76

HracĂ­ koutky


Hrací koutky

................................................................................

211259

Multifunkční koutek Delfínci

Dětský koutek s půdorysem ve tvaru písmene “T” je rozdělen na 2 části - kuchyňku se sporáčkem, troubou, kuchyňskou linkou a obchůdek, který lze díky textilní oponě využívat i jako divadélko. Čelo koutku má dekorativní charakter a tematicky ladí s ostatním vybavením v herně. Materiál: kostra - bukový masiv; skříňky, police a korpusy - lamino; dekorace - MDF dřevovláknitá deska Rozměry: Š. 150 x V. 150 x Hl. 150 cm

Little Dolphin Multifunctional Corner The children´s corner is in a “T - shape” plan and is divided into two parts - the first part has a kitchen with a tiny cooker, an oven and cupboards. The second part is a little shop which can be also used as a theatre. The front is decorated and it goes together with other equipment in the playroom. Material: Frame - solid timber beech; laminated - shelves, cabinets and furniture frames; decorations – MDF fibreboard

77


Hrací koutky

212035 Kreslicí koutek Ostrov Praktický stolek s lavicemi doplněný didaktickými a hracími prvky je vhodný do každého interiéru. Univerzální koutek může být umístěný v prostoru, a díky nástěnným hracím prvkům, využitelný ze všech stran nebo může být u stěny. V tomto případě je zadní strana jednoduše bez prvků. Rozměry: Š. 130 x V. 120 cm, Hl. 70 cm

Drawing Play Corner Island This practical small table with benches supplemented with didactic and playing items is suitable for every interior. The universal play corner can be placed in the space of the room, and thanks to wall playing items, it can be used from all sides, or it can be installed by the wall. In that case, the back side does not have any items.

78


Rohový koutek Maják Jednoduchý rohový koutek s koženkovou matrací a hracími prvky na rozvoj jemné motoriky. Rozměry: Š. 100 x V. 120 x Hl. 100 cm

Lighthouse Angular Play Corner Simple angular play corner with leatherette mattress and playing objects for fine motor skills development.

Hrací koutky

212039

79


Hrací koutky 212249 Koutek s průlezem Zábavný relaxační koutek s bočním průlezem a lavičkou nabízí dětem odpočinek a klidovou hru s hracími prvky. Dodávka včetně vnitřní koženkové matrace. Rozměry: Š. 160 x V. 130 x Hl. 100 cm

Play Corner with Entrance

80

Entertaining relaxation play corner with the side entrance and upholstered bench offers children quiet game with playing objects. Interior leatherette mattress is included in delivery.


81

HracĂ­ koutky


Zrcadla

Zrcadla

Mirrors

82

Používáme zrcadla s bezpečnostní fólií. We use mirrors with safety foil.


211317 Zrcadlo s poličkou Beruška Ladybird Mirror with Shelf Š. 58 cm x V. 89 cm x Hl. 17 cm

Zrcadlo s poličkou Kočka Cat Mirror with Shelf Š. 58 cm x V. 89 cm x Hl. 17 cm

211227 Zrcadlo s poličkou Jaro Spring Mirror with Shelf Š. 58 cm x V. 89 cm x Hl. 17 cm

Zrcadla

.............................................

212224

.............................................

Š. 58 cm x V. 89 cm x Hl. 17 cm

.............................................

Zrcadlo s poličkou Korunka Little crown Mirror with Shelf

.............................................

213084

211260 Zrcadlo s poličkou Žabka Carevna “Czarina Frog“ Mirror with Shelf Š. 58 cm x V. 89 cm x Hl. 17 cm

211258 Zrcadlo s poličkou Zlatá rybka Goldfish Mirror with Shelf Š. 58 cm x V. 89 cm x Hl. 17 cm

83


23/24 84

Hrací a didaktické prvky


Hrací a didaktické prvky

Didaktická hračka „Námořníci“ Sada sedmi zábavných námořníků, kteří jsou nástěnnou dekorací a zároveň funkční pomůckou na rozvoj smyslového vnímání a motorických dovedností. Rozměry: Š. 36 cm x V. 55 cm

“Sailors” Didactic Toy This wall decoration is a set of seven amusing sailors, and at the same time, it serves as a functional aid for development of sense perception and fine motor skills.

213210 Námořník Max Sailor Max

213211 Alice Alice

213212 Námořník Oliver Sailor Oliver

213213 Ema Ema

213214 Námořník Tom Sailor Tom

213215 Sára Sarah

213216 Námořník Jim Sailor Jim

85


Hrací a didaktické prvky

Hrací a didaktické prvky Barevní kamarádi rozveselí chodby či vstupní prostory v mateřských školách stejně jako čekárny dětských lékařů, hodí se prakticky do všech typů dětských interiérů.

86

Rozměry: Š. 36 cm x V. 55 cm

Didactic and Playing Objects Coloured friends cheer up the nursery school corridors or entrance halls as well as they can do it in paediatricians´ waiting rooms. They are suitable for all types of children´s interiors.


213200 Medvěd Bruno Bear Bruno

Hrací a didaktické prvky

+

213201 Kuře Oskar Chicken Oscar

213202 Ovečka Bianka Little Sheep Biance

213203 Beruška Julie Ladybird Julie

213204 Žabák Fred Frog Fred

213205 Sova Ulrika Owl Ulrika

213206 Kocour Kvido Tomcat Kvido

87


Hrací a didaktické prvky

213111 Magnetický labyrint Strom Rozvoj jemné motoriky, nácvik soustředění a trpělivosti.

Tree Magnetic Maze Development of fine motor skills, concentration.

Didaktické hračky LOKKI Rozměry: 25 x 25 cm Snadná manipulace a montáž. Certifikovány dle normy EN-71. Dodávka včetně kotevního materialu. Originální LOKKI design.

88

LOKKI didactic toys Product dimensions: 25 x 25 cm Easy manipulation and assembly. Certificated according to En-71. Material for anchor included in the delivery. Original LOKKI design.

213108 Dřevěný labyrint Rozvoj jemné motoriky.

Wooden maze Development of fine motor skills.


Zrcadlo z leštěného plechu Rozvoj zrakového vnímání.

Mirror from burnished metal Development of visual perception.

.............................................

213102

Rozvoj zrakového vnímání.

Red Spiral Development of visual perception.

213105 Spirála modrá Rozvoj zrakového vnímání.

Blue Spiral Development of visual perception.

213109 Výukové hodiny Poznávání času zábavnou formou.

Educational clock Reading a clock with fun.

Hrací a didaktické prvky

Helm

Development of fine motor skills and cognition of colours.

Spirála červená

.............................................

Rozvoj jemné motoriky, poznávání barev.

213104

.............................................

Kormidlo

.............................................

213103

213106 Otočné kolečko Výuka základních a doplňkových barev.

Rotary Wheel Teaching primary and complementary colors.

89


Dekorace

Dekorace Decorations

Barevné dřevěné dekorace doplní a oživí vstupní prostory, šatny i třídy. Plastické nástěnné „obrazy“ umístěné na vhodné výmalbě pomohou sjednotit interiér a dodat punc výjimečnosti jednotlivým místnostem. Velkou výhodou dřevěných dekorací je dlouhá životnost a snadná montáž. Coloured wooden decorations cheer up and complete entrance spaces, changing rooms and classrooms. Relief wall “pictures” placed on appropriate wall paint colour help to unify an interior and make particular rooms extraordinary. Great advantage of wooden decorations is their long lifespan and easy installation.

90


212304

Dekorace

1

Dekorace Ponorka Submarine Decoration Š. 58 cm x V. 50 cm

2

212018 Dekorace Chobotnice Octopus Decoration

Na pobřeží ...

On the Coast ...

Š. 58 cm x V. 38 cm

3

212030 Dekorace Mořský koník Sea Horse Decoration Š. 32 cm x V. 47 cm

4

7

213018

6

Dekorace Maják velký Big Lighthouse Decoration Š. 78 cm x V. 118 cm

5

212299

8

Dekorace Racek Richard Seagull Richard Decoration

5

Š. 38 cm x V. 25 cm

6

212242

5

Dekorace Velké slunce Big Sun Decoration

4

Š. 130 cm x V. 90 cm

7 212300 Dekorace Racek Robin Seagull Robin Decoration Š. 58 cm x V. 38 cm

8 212298 Dekorace Racek Robert Seagull Robert Decoration Š. 38 cm x V. 25 cm

3

1 2

91


92

Dekorace


212056

Dekorace

1

Dekorace Slon Elephant Decoration Š. 123 cm x V. 172 cm

2 212250

Džungle... Jungle...

Dekorace Slůně Small Elephant Decoration Š. 38 cm x V. 88 cm

3 212062 Dekorace Papoušek Parrot Decoration

8

4

Š. 58 cm x V. 38 cm

4 212248D Dekorace Zelený strom Green Tree Decoration Š. 206 cm x V. 219 cm

5 212057 Dekorace Žirafa Giraffe Decoration Š. 69 cm x V. 132 cm

7

3

6 212251 Dekorace Žirafka Small Giraffe Decoration Š. 38 cm x V. 88 cm

7 212252 Dekorace Panda Panda Decoration Š. 38 cm x V. 88 cm

8 211205 Dekorace Gepard Cheetah Decoration

6 1

2

5

Š. 88 cm x V. 38 cm

93


94

Dekorace


212027

Dekorace

1

Dekorace Maják Lighthouse Decoration

U moře...

Š. 38 cm x V. 78 cm

2

211208

By the Sea...

Dekorace Plachetnice Niké Sailing Boat Decoration Š. 75 cm x V. 118 cm

3

211191 Dekorace Slunce s paprsky Sun with Rays Decoration

3

6

Š. 103 cm x V. 80 cm

4

211122 Dekorace Opička Monkey Decoration Š. 61 cm x V. 63 cm

5

212061D Dekorace Palma Palm Tree Decoration

5

Š. 99 cm x V. 90 cm

6

212060D Dekorace Palma s kokosy Palm Tree with Coconuts

1 2

Š. 159 cm x V. 173 cm

7 211211 Dekorace Velryba Whale Decoration

7

4

Š. 58 cm x V. 52 cm

8 211126 Dekorace Delfín Dolphin Decoration

9

Š. 51 cm x V. 35 cm

9

212241 Dekorace Kopeček Hill Decoration

8

Š. 118 cm x V. 25 cm

95


Dekorace

1

212237D Dekorace Vrba Willow Tree Decoration

U rybníka...

Š. 244 cm x V. 199 cm

At the Pond...

2

212202 Dekorace Vodník Water Sprite Decoration

1

Š. 108 cm x V. 78 cm

3

211306 Dekorace Rybička Fish Decoration Š. 55 cm x V. 35 cm

4

211217 Dekorace Ovečka Sheep Decoration Š. 43 cm x V. 38 cm

4

2 3

96


213069 Dekorace Slepička a kuře Hen and Chicken Decoration

Na statku ...

Š. 78 cm x V. 58 cm

2

213064

On the Farm...

Dekorace Kravička Cow Decoration Š. 130 cm x V. 78 cm

3

Dekorace

1

213065 Dekorace Prasátko Pig Decoration Š. 78 cm x V. 58 cm

4

213067 Dekorace Ovečka Lili Sheep Lili Decoration

4

Š. 64 cm x V. 38 cm

5

213068 Dekorace Ovečka Mili Sheep Mili Decoration

3

6

Š. 64 cm x V. 38 cm

6

213066 Dekorace Ovečka se zvonkem Sheep with Bell Decoration

5

Š. 89 cm x V. 63 cm

2 1

97


Dekorace

1

k í n b Ry ...at the Pond

Dekorace Dráček Dragon Decoration

Pohádka... Fairytale...

211210 Š. 155 cm x V. 58 cm

2

211212 Dekorace Česká vesnice Fairytale Village Decoration Š. 118 cm x V. 78 cm

3

4

212254 Dekorace Cesta Path Decoration

1

Š. 183 cm x V. 40 cm

4

212064 Dekorace Pták Ohnivák Firebird Decoration Š. 173 cm x V. 53 cm

2 5

212235 Dekorace Labuť Swan Decoration

7

Š. 56 cm x V. 39 cm

6

212220 Dekorace Skřítek Pixie Decoration

3

Š. 33 cm x V. 58 cm

7

211209D Dekorace Lípa Lime Tree Decoration Š. 173 cm x V. 174 cm

5 6

98


212218 Dekorace Brouček Beetle Decoration

2

212257 Dekorace Beruška v květu Ladybird Decoration

4

Louka...

Š. 43 cm x V. 38 cm

Dekorace

1

Meadow...

Š. 58 cm x V. 118 cm

3

212258 Dekorace Mák Poppy Decoration Š. 54 cm x V. 89 cm

4

212005 Dekorace Pavouček Spider Decoration

6

Š. 200 cm x V. 200 cm

5

212259 Dekorace Květ Slunce Sun Decoration

1

Š. 89 cm x V. 144 cm

6

212217 Dekorace Beruška Ladybird Decoration

2

3

Š. 43 cm x V. 38 cm

5

99


Dekorace

1

212261 Dekorace Čtyřlístek Cloverleaf Decoration

Na zahradě...

Š. 42 cm x V. 60 cm

In the Garden...

2 212262 Dekorace Kopretina Daisy Decoration Š. 44 cm x V. 80 cm

4

3 212263 Dekorace Včelka v květu Bee Decoration Š. 59 cm x V. 117 cm

4 211321 Dekorace Motýl Kuba Butterfly Jacob Decoration

3

Š. 78 cm x V. 84 cm

6 5

5 212264 7

2 1

Dekorace Chrpa Cornflower Decoration Š. 46 cm x V. 113 cm

6 212222 Dekorace Naježená kočka Bristly Cat Decoration Š. 38 cm x V. 58 cm

7 211117 Dekorace Kočka v košíku Cat in Basket Decoration Š. 42 cm x V. 37 cm

100


211298

Dekorace

1

Dekorace Mašinka Train Decoration Š. 183 cm x V. 43 cm

2

211320 Dekorace Mráček Cloud Decoration

Na výletě...

On a Trip...

Š. 53 cm x V. 38 cm

3

211121 Dekorace Sluníčko Sun Decoration

3

Š. 53 cm x V. 38 cm

4

212067

5

Dekorace Autíčko Car Decoration Š. 65 cm x V. 39 cm

5

2

212281 6

Dekorace Balón Balloon Decoration Š. 78 cm x V. 118 cm

6

212282 Dekorace Letadlo Airplane Decoration Š. 118 cm x V. 94 cm

1

4

101


Dekorace

1

212285 Dekorace Drak Dragon Decoration

Ve vzduchu...

Š. 42 cm x V. 60 cm

In the Air...

2 212230 Dekorace Duhová spirála Iridescent Spiral Decoration Š. 232 cm x V. 200 cm

2

1

102


211203 Dekorace Duhové auto Rainbow Car Decoration Š. 118 cm x V. 78 cm

2

Dekorace

1

Jaro, léto...

Spring, summer...

212058D Strom Čtyři roční období Four Seasons Tree Š. 206 cm x V. 219 cm

3

212214 Dekorace Včelí holčička Bee Girl Decoration

2

Š. 38 cm x V. 71 cm

4

212213 Dekorace Včelí chlapeček Bee Boy Decoration Š. 45 cm x V. 71 cm

1 3

4

103


Koupelny

Koupelny Součástí vybavování koupelen v MŠ je také příprava návrhů na pokládku obkladů a dlažeb i návrhů na výmalbu stěn. K vybavení koupelny samozřejmě patří dodávka koupelnových věšáků, zrcadel, krytů na radiátory a dělících příček mezi toalety – vše v jednoduchém a barevném LOKKI stylu.

Koupelny

Bathrooms

Bathrooms We are able to design colour facing, floor tilling and we can recommend suitable paint. We deliver towel pegs, mirrors, radiator covers and separating divisions among the toilets. All items are designed in simple and colourful LOKKI style.

Věšáčky s dělícími příčkami Každé místo má vždy kovový dvojháček na ručník a hřeben, prostor na čelní liště na rozlišovací samolepku. Standardně má každé místo šířku 10 cm. V případě potřeby lze vyrobit i koupelnové věšáky na míru. Malé dekorace nad věšáky dle zvoleného tématu.

Pegs with separated divisions

.............

Every place has its own metal double hook for a comb and a towel, also a space in front for distinguishing stickers. Every place has a standardized width of 10 cm. If necessary it is possible to make customised pegs. Small decorations for the pegs select according to the theme.

Kompletní řešení 104


Meado

tka... Zvířá Animals...

VoWdataer......

.......

.......

....... 212079

212078

Koupelny

Loukaw......

212077

Dělící příčka Louka Meadow Separating division

Dělící příčka Zvířátka Animals Separating division

Dělící příčka Moře Sea Separating divison

Š. 60 cm x V. 100 cm

Š. 60 cm x V. 100 cm

Š. 60 cm x V. 100 cm

Dělící příčky mezi toalety Praktické a dekorativní dělící příčky z lamina mezi toalety esteticky doplní prostory koupelen.

Separating divisions among the toilets Practical separating laminated divisions among toilets with decoration aesthetically complete bathrooms.

Oboustranný pojízdný věšák na ručníky Movable towel peg

...... Kolečka s brzdou! The wheels with brakes!

105


106

Koupelny


107

Koupelny


Fasády

Fasády

Facades

Návrhy a realizace nástřiku obrázků na fasády Přípravu návrhu obrázku na fasádu je ideální zahájit včas, již ve fázi plánování zateplení nebo rekonstrukce fasády, aby bylo možné jej do projektu zapracovat.

Design and realization of spray painted facade Picture It is suitable to begin with facade picture design during the planning of thermal insulation or facade reconstruction. Then it is possible to integrate the design into the project.

108


109

Fasรกdy


110

Fasรกdy


111

Fasรกdy


112

Fasรกdy


© LOKKI International s.r.o. 2013. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto katalogu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu výrobce. Výrobky se ve skutečnosti mohou mírně lišit v designu a barvě oproti katalogu a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny barvy a velikosti jsou přibližné. © LOKKI 2013 All rights reserved. Products may vary slightly in design and colour from the catalogue illustration and are subject to change without prior notice. All colours and sizes are approximate.


LOKKI International s.r.o. Raisova 860 332 02 Starý Plzenec Česká republika Tel.: +420 377 423 577 Fax: +420 377 966 603 e-mail: info@lokki.cz

www.lokki.cz

LOKKI International s.r.o. Raisova 860 332 02 Stary Plzenec Czech Republic Tel.: +420 377 220 316 Fax: +420 377 966 603 e-mail: info@lokki.com

www.lokki.com

Lokki 2013 / 2014  
Lokki 2013 / 2014  
Advertisement