Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Ταχ. δ/νση :Πανεπιστηµίου 334, ΤΚ 26443 Πάτρα ΓΡΑΦΕΙΟ: Φυτοϋγειονοµικού και Ποιοτικού ελέγχου Πληροφορίες: Α. Γιαλελή, Κ. Καλαντζόπουλος, ∆. Γιαννόπουλος Τηλ.: 2610271959, 2610 226176

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύµφωνα µε το Π.∆.365/2002 και τον Καν.(ΕΕ) 543/2011 είναι υποχρεωτική η σήµανση του προϊόντος, επί της συσκευασίας της παραγόµενης στην Ελλάδα ή εισαγόµενης από Τρίτες Χώρες και διακινούµενης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατάτας, από τον παραγωγό έως και το στάδιο της λιανικής πώλησης. Επισηµαίνεται, ότι όλοι οι συναλλασσόµενοι πρέπει να προβαίνουν σε αναγγελίες για όλα τα φορτία που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται από και προς άλλες χώρες της Ε.Ε. στην αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικίας Περιφερειακής Ενότητας, προκειµένου οι υπηρεσίες να πραγµατοποιούν ελέγχους για την τήρηση των ποιοτικών και φυτοϋγειονοµικών προδιαγραφών. Συγκεκριµένα: Κατά τη διακίνηση πατάτας εµπορίου από τα συσκευαστήρια στην ετικέτα σήµανσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω: ο αριθµός από το µητρώο εµπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (Κωδικός αριθµός GR από τη βάση ΜΕΝΟ του Υπ.Α.Α.Τ), ο αριθµός Φυτοϋγειονοµικού Μητρώου (Α.Μ.) του παραγωγού και του συσκευαστή, το είδος, η χώρα καταγωγής και η περιοχή, η ποικιλία, η ποιοτική κατηγορία, ο αριθµός παρτίδας (LOT), το βάρος και η ένδειξη <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ>. Κόνδυλοι πατάτας µη εµπορεύσιµοι ως προς το µέγεθος (ψιλή πατάτα) που αποµακρύνονται κατά τη διαδικασία διαλογής τους και στη συνέχεια συσκευάζονται πρόχειρα σε σάκους ή σε τυχόν µεγάλα µέσα συσκευασίας (π.χ. πλαστικά bins ή οτιδήποτε άλλο), απαγορεύεται να εµπορεύονται και να διακινούνται µε σκοπό τη φύτευσής τους. Υπόδειγµα ετικέτας ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 1. ΕΙ∆ΟΣ

: ΠΑΤΑΤΑ

2. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: για παράδειγµα ΕΛΛΑ∆Α 3. ΠΕΡΙΟΧΗ: για παράδειγµα ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ή Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ: 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ: 5. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ και Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ και **Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 7. ΠΟΙΚΙΛΙΑ: 8. ΒΑΡΟΣ:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ

**

ο αριθµός Φυτοϋγειονοµικού Μητρώου (Α.Μ.) του παραγωγού µπορεί να µην αναγράφεται στην ετικέτα σήµανσης, µόνο στη περίπτωση που το αντίστοιχο συσκευαστήριο διατηρεί τους κωδικούς αριθµούς των παρτίδων συσκευασίας της πατάτας (LOT) σε µορφή αρχείου και µε το κάθε LOT να αντιστοιχεί πάντα σε έναν πατατοπαραγωγό µε το αντίστοιχο Φυτοϋγειονοµικό του Μητρώο. Κάθε παραγωγός, διακινητής, συσκευαστής πατάτας, οφείλει να είναι εγγεγραµµένος στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο που τηρείται στις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµίας.

Τα συσκευαστήρια που ανασυσκευάζουν πατάτα φαγητού προερχόµενη από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να αναγράφουν επί της νέας συσκευασίας όλες τις πληροφορίες σύµφωνα µε το υπόδειγµα ετικέτας. Οι συσκευαστές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση των υπολειµµάτων που προκύπτουν κατά τη διαλογή και τη συσκευασία, ειδικά όταν οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε πατατοπαραγωγικές περιοχές. Τα υπολείµµατα αποτελούν µέσο µετάδοσης ασθενειών για τις καλλιέργειες. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη Νοµοθεσία κυρώσεις. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Απαγορεύεται η φύτευση  

Codex Alimentarius

Απαγορεύεται η φύτευση  

Codex Alimentarius