Page 2

Интервју со Златко Јордановски

Месечниот простор за интервју му го отстапивме на Златко Јордановски, професор по хемија во нашето училиште. Во разговорот кој го водевме со него тој ни откри многу интересни работи за неговите средношколски денови. Ви го презентираме првото интервју со професор на „ JBTnews “. JBTnews: Во коеучилиштесте го завршилесвоетоосновно, а во коевашето средно образование? Проф. Јордановски: Моето основно образование го завршив во основното училиште „Доситеј Обрадовиќ“ или денешно „Панајот Гиновски“, додека средно завршив во „Марија Кири Склодовска“. JBTnews: Далихемијатави бил омиленпредметво основнои во средно училиште? Проф. Јордановски: Да, отсекогашми бешеомилен предмет. JBTnews: Какои кога ја добивтежелбатадабидетепрофесорпо хемија? Проф. Јордановски: Знаев декасакам да бидам професор по хемија од основно училиште, бидејќи интересно ми бешеда работам со деца. Работејќи со нив има многу интересни случки и смешки. JBTnews: Далисте бегалеодучилиштеи далисте избегаленекогаши одчас по хемија? Проф. Јордановски: Секако декабегав, но за разлика од учениците денес јас не се шетав по сокаци и кафичи, туку одев дома и учев. JBTnews: Какосте се снаоѓалесо вашатапрофесијатана почетокота , како денес? Проф. Јордановски: На почетокот ми бешеневообичаено, но со тек на времето научив како најдоброда го предадам моето знаење на учениците.

JBTNews martovsko izdanie  

Мартовско издание на jbtnews