Page 12

3. Некоисметаатдекакамењатакои астронаутитеги донелена Земјатасе всушност камења од некое филмско студио и научниците лажат за нивното вистинско потекло. Објаснување: Сигурно не е прв пат некојдаја излажејавностапа дурии дае научник. Научници насекадениз светот добилепримерок од камењата и потврдиле деканивниот состав и изотопите кои се наоѓаат во нив не можат да се создадатпо вештачки пат. Ако НАСА го лажирала слетувањето на месечината и лажела за потеклото на камењата тогаш зошто би пратила примероци од камењата на научници од други земји кои немаат причина да учествуваат во нивната лага.

Џејми Оливер пронашолвистински ковчег со богатство!

Можеби најпознатиот ТВ готвач, Џејми Оливер, пронашолвистинско богатство. Тој во подрумот од својот ресторан, пронашолбогатство вредно над 1 милион фунти.Во неговиот подрум имало над 100 мали сефови кои се претпоставува декаприпаѓале на HSBC- една од најголемите банки во Англија, а и во светот .Во сефовитеималопари, накит, злато , но и други предмети како на пример пиштол. Лошата вест за Џејми е тоа декапоради неможноста да се идентификуваат сопствениците, сето богатство ќе го земат луѓе од Националната банка на Англија, а потоа ќе им го вратат на луѓето од HSBC. Раководнителицана банката, споредизјавите, знаеледекатаму се сефовите, сепак не смееледа го отстранат поради фактот што новиот ресторан на Џејми е всушност лоциран во зградакојашто е сметана национално богатство на Англија. Сепак Џејми веќе долго време не размислува на парите со огледна тоа дека веќе одамна тој е милионер.

JBTNews martovsko izdanie  

Мартовско издание на jbtnews