Page 11

1. Споредпрограмата„Теориина заговор“ снимкатана којасе прикажани астронаутите нема ѕвездиво позадината. Што се случило? Дали НАСА покрај нејзините огромни финансиски средства се „стиснала“ и не купила сијалички. Објаснување: Многумина професионалнифотографиго знаатодговорот. Тешко е да се фати нешто многу светло и нешто многу темно на исто делчеод филм. Астронаутите со нивните вселенски оделаосветлени од Сонцето и површината на Месечината се два објекта за кои камерата треба доброда се намести за да ја извади сликата со најдобар квалитет и при тоа предметите во позадината т.е. ѕвездитестануваат многу бледии не се ни приметуваат.

2. Еве уштеедендоказ. Долуна сликатаможедаги видитеНил Армстонг и Баз Олдрин како го ставаат американското знаме на месечината. Чудното на сликава е фактот деказнамето се вее. Обично знамињата се веат поради ветерот кој како што знаеме го нема на месечината.

Објаснување: Да, знамињатасе веатпорадиветрот, но не секогашЌе . се зачудите како е тоа можно. Знамето на сликата не се вее туку на ткаенината се појавуваат бранови и таа струи. За да се стави знамето во земја треба најпрвин земјата да се пробие, а тоа не е толку лесно на Месечината. Од самиот удар на јарболот со површината се создаваат бранови на знамето.

JBTNews martovsko izdanie  

Мартовско издание на jbtnews

JBTNews martovsko izdanie  

Мартовско издание на jbtnews