Issuu on Google+

DRUG UCEN ISBN 978-961-237-517-1 Pričujoči učbenik pokriva relevantne teme, ki bi jih psihologi morali obvladati in je kljub kompleksnosti napisan enostavno, v lepem in tekočem jeziku, kar zagotavlja njegovo dobro razumljivost. Ocenjen je kot pomemben pripomoček za izvajanje študijskega procesa, saj te vsebine do sedaj še niso bile dostopne v taki sintezni obliki – niti študentom psihologije niti drugim profilom bodočih šolskih svetovalnih delavcev (pedagogom, socialnim in specialnorehabilitacijskim pedagogom ter socialnim delavcem). Učbenik pa bo v pomoč tudi številnim praktikom – šolskim svetovalnim delavcem in učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Iz recenzij Drugacni_ucenci_FINAL.indd 1 drago žagar je redni profesor za področje pedagoške psihologije. Več kot tri desetletja je predaval pedagoško psihologijo za študente psihologije in predmet Psihologija za učitelje za študente pedagoških smeri študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1992 do 1996 je predaval pedagoško psihologijo tudi študentom psihologije na Centro interuniversitario Ticinese v Luganu v Švici. Na znanstvenoraziskovalnem področju se je največ ukvarjal z ustvarjalnostjo in nadarjenostjo učencev, obremenjenostjo učencev, individualizacijo p­ ouka ter preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Kot samostojni avtor ali v soavtorstvu je objavil šest knjig ter okoli 190 znanstvenih in strokovnih člankov. Vodil je skupino, ki je izdelala koncept »Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli«. Med njegova pomembnejša knjižna dela sodijo: Ustvarjalnost: projektno vzgojno delo (1992, v soavtorstvu), Obremenitve osnovnošolcev: posledice in vzroki (1995, v soavtorstvu), Psihologija za učitelje (2009) in Didaktika psihologije v srednjem izobraževanju (2011). DRAGO ŽAGAR: DRUGAČNI UČENCI 9 789612 375171 DRAGO ŽAGAR DRUGAČNI UČENCI Oddelek za psihologijo Ljubljana, 2012 1.8.2012 14:10:29


Drugačni učenci

Related publications