Issuu on Google+

Spor SporSpor Spor 30 30 15 30 30 Avrupa’nn kralyd, dünyann da kral oldu Avrupa’nn kralyd, dünyann da kral oldu Avrupa’nn kralyd, dünyann da kral oldu Avrupa’nn kralyd, dünyann da kral oldu İSPANYA’Y İSPANYA’YI ZAFERE TAŞIYAN GOL, DAKİKADA GOL 116. İSPANYA’Y İSPANYA’YI ZAFERE TAŞIINIESTA’DAN INIESTA NefesYAN GOL, DAKİKADA GOL 116. GELDİ. leri kesen nalinGELDİ. normal süresi INIESTA’DAN INIESTA Nefes-ve uzatmnalin ilk kesen uzatma bölümü golsüz sonave İSPANYA’Y İSPANYA’YI ZAFERE TAŞIleri normal süresi 10 109.116. dakikada Heitinga YAN GOL, DAKİKADA GOL uzatm ilkerdi. uzatma bölümü golsüz sona İSPANYA’Y İSPANYA’YI ZAFERE TAŞIatld, Hollanda 10 kişi kald. erdi. 10 109.116. dakikada Heitinga INIESTA’DAN GELDİ. INIESTA NefesYAN GOL, DAKİKADA GOL Ve so son Avrupa şampiyo10 kişisüresi kald. ve leriatld, kesenHollanda nalin normal nu İspanya, bitime 4 INIESTA’DAN GELDİ. INIESTA NefesVe so son Avrupa uzatm ilk uzatma bölümüşampiyogolsüzdasona kika bulduğu lerierdi. kesen kala nalin normal süresi nukik İspanya, bitime 4golle da- ve 10 109. dakikada Heitinga ta tarihinde ilk10defa Dünya uzatm ilkatld, uzatma bölümü golsüz sona kik kika kala bulduğu Hollanda kişigolle kald. Kupas’nn sahibi oldu. erdi. 109. dakikada Heitinga ta tarihinde ilkşampiyodefa Dünya Ve 10 so son Avrupa atld, Hollandabitime 10sahibi kişi4kald. Kupas’nn oldu. nu İspanya, daVekik so son Avrupa şampiyokika kala bulduğu golle nuta İspanya, ilk bitime datarihinde defa4Dünya kik kika kala bulduğu Kupas’nn sahibigolle oldu. ta tarihinde ilk defa Dünya Kupas’nn sahibi oldu. AvUSTRALYALI PAPaĞAN ANTALYA’DA turistleri “hoşgeldin” diyerek karşılıyor Dünyaca ünlü turizm beldesi Side Antik Kent`te Apollon Tapınağı`na gelen turistleri, kırmızı renkli sevimli bir papağan karşılıyor. 02 ÇOCUĞUN HER YALANI GERÇEK YALAN OLARAK ALGILANMAMALI, ÇOCUKLAR VE ERİŞKİNLER FARKLI ELE ALINMALI AİLEM 08 12 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr Boşnak anneden dünyaya Boşnak anneden dünyaya barş ve insanlk dersi Boşnak anneden dünyaya barş veanneden insanlk dersi Boşnak dünyaya 12 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr FOTOĞRAF:FOTOĞRAF: ZAMAN, HÜSEYİN SARI ZAMAN,FOTOĞRAF: HÜSEYİN FOTOĞRAF: SARI ZAMAN, HÜSEYİN ZAMAN, HÜSEYİN SARI SARI 12 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr Başbakan Gillard’ın mülteci planına Doğu Timor’dan sert tepki Başbakan Julia Gillard yönetimindeki Avusthükümetinin iltica poliNuman ralya Kurtulmuş, 310 oyla yenidenyeni Saadethazırladığı Partisi liderliğine seçildi. tikasına göre iltica başvurusunda bulunanların büNuman Kurtulmuş, 310 oyla Saadet Partisiyapılması liderliğine seçildi. tün işlemlerinin tekyeniden bir merkezde öngörülüyor. Buna göre, mülteciler, komşu ülke Doğu Timor`da planlanan bölgesel bir iltica merkezinde toplanacak. Gillard’ın bu açıklamasından hemen sonraKurtulmuş, Doğu Timor Başbakan Numan 310 oyla yeniden Saadet Yardımcısı Partisi liderliğineJose seçildi.Luis Guterres Gillard’ın planının hayata geçmesinin “çok uzak bir ihtimal” olduğunu söyledi ve Doğu Numan Kurtulmuş, 310 oyla yeniden Saadet liderliğine seçildi.için Timor’un Avustralya’nın pis Partisi işlerini yapmak AHMET DİNÇ ANKARA çok fakir bir ülke olduğunu ve ancak kendi probSaadetuğraşabildiklerini Partisi 4. Olağanüstü Kongresi, Necmetlemleriyle belirtti. GHABER 03 AHMET ANKARA Genel Başkan tinDİNÇ Erbakan’la, Numan KurtulSaadet Partisi 4. Olağanüstü Kongresi, Necmetmuş arasnda liste savaşna sahne oldu. Kurtulmuş’un tin Erbakan’la, Genelkarşlk BaşkanErbakan Numan da Kurtulhazrladğ ‘beyaz liste’ye ‘yemuşliste’ arasnda savaşna sahnebir oldu. şil adnliste verdiği alternatif listeKurtulmuş’un çkard. Buhazrladğ liste’ye karşlk Erbakan da ‘yenun üzerine kongre salonunda istenmeyen görünAHMET DİNÇ ‘beyaz ANKARA GHABER 03 şil liste’ adnPartisi verdiği alternatif listebaşkan çkard. Butüler yaşand. Her iki listede debir genel aday Saadet 4. Olağanüstü Kongresi, Necmetnun üzerine kongre salonunda istenmeyen görünolarak yazlyd. Fakat SPNuman Genel Başkan, tinKurtulmuş Erbakan’la, Genel Başkan KurtulAHMET DİNÇ ANKARA tüler yaşand. Her iki listede de genel başkan aday ‘yeşil liste’den istifa etti. İlk turda Kurtulmuş’un listemuş arasnda liste savaşna sahne oldu. Kurtulmuş’un Saadet Partisi 4. Olağanüstü Kongresi, Necmetolarak Kurtulmuş yazlyd. Fakat SP Genel Başkan, si seçimi kazand. Ancak genel başkanlk için yeterli hazrladğ ‘beyaz liste’ye karşlk Erbakan da ‘yetin Erbakan’la, Genel Başkan Numanbir Kurtul‘yeşil liste’den istifa etti. İlk turda Kurtulmuş’un listeoy saysna ulaşlamad. Delegelerin önemli ksm şil liste’ adn verdiği alternatif bir liste çkard. Bumuş arasnda liste sahne oldu. si seçimi kazand. Ancak genel başkanlk içingörünyeterli da salonu terkkongre etti.savaşna 3. turda 310 oy alanKurtulmuş’un Numan Kurnun üzerine salonunda istenmeyen hazrladğ ‘beyazgenel liste’ye karşlk Erbakan daksm ‘yeoy saysna ulaşlamad. Delegelerin önemli bir tulmuş yeniden başkan -POLİTİKA 12 tüler yaşand. Her iki alternatif listede deseçildi. genel şil liste’ adn verdiği bir listebaşkan çkard.aday Buda salonu terk etti. 3. turda 310 oy alan Numan Kurolaraküzerine Kurtulmuş yazlyd. Fakatistenmeyen SP Genel Başkan, nun kongre salonunda görüntulmuş yeniden genel başkan seçildi. -POLİTİKA 12 ‘yeşil liste’den istifa etti. İlk turda Kurtulmuş’un listeAP SOSYAL YRD.başkan SWOBODA: tüler yaşand.DEMOKRATLAR Her iki listede BŞK. de genel aday si seçimi kazand. yazlyd. Ancak genel başkanlk için yeterli olarak Kurtulmuş Fakat SP Genel Başkan, oy saysna ulaşlamad. Delegelerin önemli bir AP SOSYAL DEMOKRATLAR BŞK. YRD. SWOBODA: ‘yeşil liste’den istifa etti. İlk turda Kurtulmuş’unksm listedaseçimi salonukazand. terk etti.Ancak 3. turda 310 oy alan Numan Kursi genel başkanlk için yeterli -POLİTİKA 12 tulmuş yeniden genel başkan seçildi. oy saysna ulaşlamad. Delegelerin önemli bir ksm da salonu terk etti. 3. turda 310 oy alan Numan Kurtulmuş yeniden genel başkan seçildi. POLİTİKA 12 AP SOSYAL DEMOKRATLAR BŞK. YRD. -SWOBODA: Saadet’te liste Saadet’te liste savaşn Numan savaşn Numan Kurtulmuş kazand Saadet’te liste Kurtulmuş kazand Saadet’te liste savaşn Numan savaşn Haritadan silinenNuman Marysville yeniden Kurtulmuş kazand inşa ediliyor Kurtulmuş kazand - CHP gerçekten CHP gerçekten sol partiyse reform İşadamlarından gazetemize sol partiyse reformziyaret paketini desteklemeli AP SOSYALgerçekten DEMOKRATLAR BŞK. YRD. SWOBODA: CHP paketini desteklemeli sol reform CHP gerçekten - partiyse Şiddete karşıtı yeni bir paketini desteklemeli sol partiyse reform kampanya desteklemeli “Line” paketini - Avustralya’nın dört bir yanından iş gezisi nedeniyleBirliği’nden Sydney’e gelen’e işadamları, Avrupa anayasa Türk değişikliği paketi- gazetemizinin merkez ofi sini ziyaret etti. HABER 02 ne yönelik destek açklamalar sürerken,G Avrupa Avrupa Birliği’nden anayasa değişikliği paketiParlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu da CHP’yi ne yönelik destekdesteklemeye açklamalar sürerken, anayasa değişikliğini çağrd. Avrupa Başkan Parlamentosu SosyalSwoboda, Demokratlar Grubu CHP’yi Yardmcs Hannes “CHP’ye veda yeni lideanayasa çağrd. durmas Başkan rine bizimdeğişikliğini tavsiyemiz, desteklemeye bu paketin arkasnda Yardmcs Hannes Swoboda, “CHP’ye ve demokrat yeni lideve desteklemesi. Çünkü buanayasa değişiklik sosyal Avrupa Birliği’nden değişikliği paketirine bizim tavsiyemiz, bu paketin arkasnda durmas değerler de getiriyor. Eğer CHP sosyal demokrat bir ne yönelik destek açklamalar sürerken, Avrupa Avustralya Federal Hükümeti, Kadınların Kove desteklemesi. Çünkü bureformlar değişiklik sosyal demokrat parti olmak istiyorsa bu desteklemelidir.’’ Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu da CHP’yi Avrupa Birliği’nden anayasa değişikliği paketinumu Bakanı Tanya Plibersek başkanlığında değerler de getiriyor. Eğer CHP sosyal demokrat bir dedi. Hrvatistan Zirvesi’ne katlan Hannes Swoboda, anayasa değişikliğini desteklemeye çağrd. Başkan Avustralyalı gençler arasında saygın ilişkilerin gelişne yönelik destekbu açklamalar sürerken, Avrupa parti olmak istiyorsa reformlar desteklemelidir.’’ burada yaptğ açklamada, Türk halkna daha fazla Yardmcs Hannes Swoboda, “CHP’ye ve yeni lidetirilmesi amacıyla 17 milyon dolarlık toplumsal Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu da CHP’yi dedi. Hrvatistan Zirvesi’ne katlan Hannes Swoboda, demokrasi ve özgürlük seçeneği sunan paketin Avru-parine bizim tavsiyemiz, bu paketin arkasnda durmas zarlama kampanyası başlattı. The Line adı verilen anayasa değişikliğini desteklemeye çağrd. Başkan burada Türk söyledi. halkna fazla pa desteklemesi. Birliğiyaptğ için deaçklamada, önemli olduğunu -daha POLİTİKA 14 ve Çünkü bu değişiklik sosyal demokrat kampanyave ileözgürlük Avustralya’da şiddet olaylarını azaltYardmcs Hannes Swoboda, “CHP’ye ve yeni lidedemokrasi seçeneği sunan paketin Avrudeğerler de getiriyor. Eğer CHP sosyal demokrat bir makbizim amaçlanıyor. Geçtiğimiz haftalardadurmas başlayan rine tavsiyemiz, bu paketinsöyledi. arkasnda pa Birliği için de önemlibu olduğunu -POLİTİKA 14 parti olmak istiyorsa reformlar desteklemelidir.’’ kampanyanın, 13-19 bu yaşları arasındaki yaklaşık bir ve desteklemesi. Çünkü değişiklik sosyal demokrat dedi. Hrvatistan katlan Hannes Swoboda, milyon genci deZirvesi’ne kapsayarak 2.5sosyal milyon Avustralyalıdeğerler de getiriyor. Eğer CHP demokrat bir ya ulaşması bekleniyor. burada yaptğ açklamada, Türk halkna daha G HABERfazla 03 parti olmak istiyorsa bu reformlar desteklemelidir.’’ demokrasi ve özgürlük seçeneği sunan paketin Avrudedi. Hrvatistan Zirvesi’ne katlan Hannes Swoboda, pa Birliği için de önemli olduğunu söyledi. -POLİTİKA 14 burada yaptğ açklamada, Türk halkna daha fazla demokrasi ve özgürlük seçeneği sunan paketin Avrupa Birliği için de önemli olduğunu söyledi. -POLİTİKA 14 barş ve insanlk dersi barş ve insanlk dersi O, binlerce Boşnak’n vahşice katledildiği Srebrenitsa katliamnda ve O, binlerce Boşnak’n vahşiceeşini katlediliki kaybetmiş bir anne.eşini Bunave diğioğlunu Srebrenitsa katliamnda rağmen, dünkaybetmiş yaplan soykrmn anma iki oğlunu bir anne.15.Buna O, binlerce Boşnak’n vahşice katlediltörenindedün Srbistan Boris rağmen, yaplanCumhurbaşkan soykrmn 15. anma diği Srebrenitsa eşini ve Tadiç’in elini skt.katliamnda Hatice Mehmedoviç’in töreninde Srbistan Cumhurbaşkan Boris O, binlerce Boşnak’n vahşice katlediliki oğlunu kaybetmiş birMehmedoviç’in anne. Bunave bu örnek davranş Başbakan Erdoğan’n Tadiç’in elini skt.katliamnda Hatice diği Srebrenitsa eşini rağmen, yaplan soykrmn 15.Buna anma konuşmasna da yansd. “Dünya barbu örnekdün davranş Başbakan Erdoğan’n iki oğlunu kaybetmiş bir anne. töreninde Srbistan Cumhurbaşkan Boris şnn iştedün bu yaplan annelere ihtiyac var.” konuşmasna da yansd. “Dünya barrağmen, soykrmn 15. anma Tadiç’in skt. Hatice Mehmedoviç’in şnn işteelini bu annelere ihtiyac var.”Boris töreninde Srbistan Cumhurbaşkan SELAHATTİN SEVİ SREBRENİTSA bu örnek davranş Başbakan Erdoğan’n 8 binelini Boşnak’n katledildiği Srebrenitsa soyTadiç’in skt. Hatice Mehmedoviç’in SELAHATTİN krmnSEVİ 15.SREBRENİTSA anma törenlerinde unutulmayakonuşmasna da yansd. “Dünya barbin davranş Boşnak’n katledildiği Srebrenitsa soybu Başbakan Erdoğan’n cak örnek bir8 sahne yaşand. Eşini ve iki oğlunu kaybeden krmn 15. annelere anma törenlerinde unutulmayaşnn işte ihtiyac var.” Boşnak annebu Hatice Mehmedoviç, Türkiye’nin girikonuşmasna da yansd. barcak bir sahne Eşini ve iki“Dünya oğlunu kaybeden şimleriyle eskiyaşand. Yugoslavya’y oluşturan cumhuriyetBoşnakişte anneSEVİ Hatice Mehmedoviç, Türkiye’nin giriSELAHATTİN SREBRENİTSA lerden beşinin liderlerinin ilk ihtiyac kez katldğ törende, şnn bu annelere var.” şimleriyle Yugoslavya’y cumhuriyetprotokole eski giderek Srbistan oluşturan Cumhurbaşkan Boris Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını anlatan Hür Adam isimli filmin çekimlerine Isparta’da başlandı. Filmi Mehmet Tanrısever yönetiyor. 13 Federal Hükümet çocuklu ailelere gelecek yıl 1 Temmuz’dan başlayarak mali kolaylıklar sunmaya hazırlanıyor. - 8 bin Boşnak’n katledildiği Srebrenitsa soylerdenkrmn beşinin liderlerinin ilk Anneleri kez katldğ törende, Tadiç’in eliniSEVİ skt. Srebrenitsa Derneği Baş15. anma törenlerinde unutulmayaSELAHATTİN SREBRENİTSA protokole giderek Srbistan Cumhurbaşkan Boris kan olan Mehmedoviç’in (58) bu oğlunu davranş Başbacak bir sahne yaşand. Eşini ve iki kaybeden 8 bin katledildiği Srebrenitsa soyTadiç’in eliniBoşnak’n skt. Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkan Erdoğan’n törende yaptğ konuşmaya da yanBoşnak anne Hatice Mehmedoviç, Türkiye’nin girikrmn 15. anma törenlerinde unutulmayakan olan eski Mehmedoviç’in (58) bukaybeden davranş Başbasd. Erdoğan, “Eşini ve iki oğlunu Boşnak şimleriyle Yugoslavya’y oluşturan cumhuriyetcak bir sahne yaşand. Eşini ve iki oğlunu kaybeden kan Erdoğan’n törende konuşmaya da gelip yanhanmefendinin az önceyaptğ burada Sayn Tadiç’e lerden beşinin liderlerinin ilk kez katldğ törende, Boşnak anne Hatice Mehmedoviç, Türkiye’nin girisd. Erdoğan, “Eşini ve iki oğlunu kaybeden Boşnak onun elini skmak suretiyle takndğ metaneti takprotokole eski giderek Srbistan oluşturan Cumhurbaşkan Boris şimleriyle Yugoslavya’y cumhuriyethanmefendinin az önce burada Sayn Tadiç’e gelip dirle anyorum. Dünya barşnn buna ihtiyac var, bu Tadiç’inbeşinin elini skt. Srebrenitsa Anneleri Derneği Başlerden liderlerinin ilktakndğ kez katldğ törende, onun elini skmak suretiyle metaneti takannelere ihtiyac var. Onun için illa barş, illa barş, kan olan Mehmedoviç’in (58) bu davranş Başbaprotokole giderek Srbistan Cumhurbaşkan Boris dirle anyorum. Dünya barşnn buna ihtiyac var, bu illa barş diyoruz.” ifadelerini kulland. 11 Temmuz kan Erdoğan’n törende yaptğ konuşmaya da yanTadiç’in elini skt. Srebrenitsa Anneleri Derneği Başannelere ihtiyac var. Onun için illa barş, illa barş, 1995’teki katliam Avrupa tarihine sürülmüş kara bir sd. Erdoğan, “Eşini ve iki oğlunu kaybeden Boşnak kan olandiyoruz.” Mehmedoviç’in (58)kulland. bu davranş Başbailla barş 11 Temmuz leke olarak niteleyen Başbakan, “Bu aclarn bir daha hanmefendinin az ifadelerini önce burada Sayn Tadiç’e gelip kan Erdoğan’n törende yaptğ konuşmaya da yan1995’teki katliam tarihine sürülmüş kara bir yaşanmamas içinAvrupa “Srebrenitsa’y unutmayacağz, onun elini skmak suretiyle takndğ metaneti taksd. Erdoğan, “Eşini ve iki oğlunu kaybeden Boşnak leke olarak niteleyen Başbakan, “Bu aclarn bir daha unutturmayacağz.” dedi. Törene katlan Srbistan dirle anyorum. Dünya barşnn ihtiyac bu Potoçari’deki törende Srbistan lideri Boris Tadiç ile tokalaşan Hatice Mehmedoviç dün iki oğlunu toprağa verdi. Boşnak anne, bir yeğeninin sağ hanmefendinin az “Srebrenitsa’y önce buradabuna Sayn Tadiç’evar, gelip yaşanmamas için -unutmayacağz, DIŞ HABERLER 15 olma ihtimali bulunduğunu ve onu aramaya devam ettiklerini belirtirken, yaşanan aclara rağmen asla intikam peşinde olmadklarn söyledi. lideri Tadiç’e devar. teşekkür etti.illa annelere ihtiyac Onun için barş, illa barş, onun elini skmak suretiyle takndğ metaneti takunutturmayacağz.” dedi. Törene katlan Potoçari’deki törende Srbistan lideri Boris Tadiç ile tokalaşan Hatice Mehmedoviç dün iki oğlunu toprağa verdi. Boşnak anne, bir yeğeninin sağ illa barş diyoruz.” ifadelerini kulland. 11 Srbistan Temmuz dirle anyorum. Dünya barşnn buna ihtiyac var, bu DIŞ HABERLER 15 olma ihtimali bulunduğunu ve onu aramaya devam ettiklerini belirtirken, yaşanan aclara rağmen asla intikam peşinde olmadklarn söyledi. lideri Tadiç’e de Avrupa teşekkür etti. 1995’teki katliam tarihine sürülmüş kara bir annelere ihtiyac var. Onun için illa barş, illa barş, lekebarş olarak niteleyenifadelerini Başbakan,kulland. “Bu aclarn bir daha illa diyoruz.” 11 Temmuz yaşanmamas için “Srebrenitsa’y unutmayacağz, 1995’teki katliam Avrupa tarihine sürülmüş kara birTURAN İSTANBUL MUSTAFA neral, Kurt’u yemeğe davet eder. Masann solunda Yüzbaunutturmayacağz.” dedi. Törene Potoçari’deki törende SrbistanCoşkun lideri BorisKurt, Tadiç ile2001’in tokalaşan Hatice Mehmedoviç dünBaşsavc iki oğlunu toprağa verdi. BoşnakKorgeneral anne, bir yeğeninin sağ leke olarak niteleyen Başbakan, “Bukatlan aclarnSrbistan bir daha ş S.Ç.’yi gören Kurt çok şaşrr. konuEski İliç Cumhuriyet Başsavcs DIŞ HABERLER 15TURAN lideri Tadiç’e için de teşekkür etti. -unutmayacağz, olmaİSTANBUL ihtimali bulunduğunu ve onu aramaya devam ettiklerini belirtirken, yaşanan aclara rağmen asla intikam peşinde olmadklarn söyledi. MUSTAFA yaşanmamas “Srebrenitsa’y yemeğe davet eder.savc Masann şurken,Kurt’u ‘Ben asker olmasaydm ya dasolunda İngilizceYüzbaöğretyaz aylarnda bir öğretmene günlerce işkence yapan neral, unutturmayacağz.” dedi. Törene katlan Yüzbaş Srbistan ş S.Ç.’yi gören Kurt şaşrr. Korgeneral konuEskiS.Ç. İliç Potoçari’deki Cumhuriyet Başsavcs Coşkun meni olurdum.’ der. Kurt, bu çok sözleri şöyle değerlendiriyor: hakknda törende dava açtğnda gelecekleSrbistan lideribaşna BorisKurt, Tadiç ile2001’in tokalaşan Hatice Mehmedoviç dünBaşsavc iki oğlunu toprağa verdi. Boşnak anne, bir yeğeninin sağ HABERLER lideri Tadiç’e de teşekkür etti. ihtimali bulunduğunu ve onu aramaya devam ettiklerini belirtirken, yaşanan aclara rağmen asla intikam peşinde söyledi. GDIŞ HABER şurken, ‘Ben asker savc ya daolmadklarn İngilizce öğretyaz15aylarnda bir öğretmene günlerce işkence yapan “Ben savcym, eşimolmasaydm de İngilizce öğretmeniydi. Bana orada, ri05tahmin bileolma edememişti. Zira o, Cumhuriyet’in savcsyolurdum.’ der. şeyini Kurt, bu sözleri mesaj şöyle değerlendiriyor: Yüzbaş S.Ç.adna hakknda dava açtğndaAncak, başnasoruşturmagelecekle- meni ayağn denk al. Her biliyoruz, verdiler.” Kurt, d ve millet görevini yapyordu. “Ben savcym, eşim de İngilizce öğretmeniydi. Bana orada, ri tahmin bile edememişti. Zira o, Cumhuriyet’in savcsydaha sonra bütün bu yaplanlar içine sindiremez veYüzbasavcnn başlamasyla Kurt’un hayat kâbusa döner. Tehditlerin MUSTAFA TURAN İSTANBUL neral, Kurt’u yemeğe davet eder. Masann solunda ayağn denk al. Her şeyini biliyoruz, mesaj verdiler.” d vearkas millet adna görevini yapyordu. Ancak, soruşturmalktan istifa eder. Şimdi, İstanbul’da avukatlk yapan Kurt, ard kesilmez. Davay açnca da sürgün edilir. MahEski İliç Cumhuriyet Başsavcs Coşkun Kurt, 2001’in ş S.Ç.’yi gören Başsavc Kurt çok şaşrr. Korgeneral konudaha sonra bütün bu yaplanlar içine sindiremez ve savcnn başlamasyla Kurt’un hayat kâbusa döner. Tehditlerin 12 Eylül’de yaplacak referandumun, yarg üzerindeki vekeme ise birkaç duruşma sonunda davay askeri mahkeşurken,Kurt’u ‘Ben asker olmasaydm ya dasolunda İngilizceYüzbaöğretyaz TURAN aylarnda bir öğretmene günlerce işkence yapan neral, MUSTAFA İSTANBUL yemeğe davet eder.savc Masann lktan istifa eder. Şimdi, İstanbul’da avukatlk yapan Kurt, ard arkas kesilmez. Davay açnca da sürgün edilir. MahGÜNDEM 05 sayeti kaldrmak için frsat olduğunu söylüyor. meye gönderir. Bu olaylar yaşanrken İliç’e gelen bir korgemeni olurdum.’ der. Kurt, bu çok sözleri şöyle değerlendiriyor: Yüzbaş S.Ç. hakknda dava açtğnda başna gelecekleş S.Ç.’yi gören Başsavc Kurt şaşrr. konuEski İliçErgin, Cumhuriyet Başsavcs Coşkun Kurt, 2001’in “Anayasa paketinin muhatabı partiler deson sözün artık millette olduğunu bu cümÇocuk, kadın, engelli, şehit, dulyarg veKorgeneral yetimlere pozitif 12 Eylül’de yaplacak referandumun, üzerindeki vekeme ise birkaç duruşma sonunda davay askeri mahke“Ben savcym, eşim de İngilizce öğretmeniydi. Bana orada, ri tahmin bile edememişti. Zira o, Cumhuriyet’in savcsyşurken, ‘Ben asker olmasaydm savc ya da İngilizce öğretyaz bir öğretmene günlerce işkence yapan ğil, bu ülkenin 73 milyon vatandaşıdır.” 12 aylarnda leyle özetliyor. Zaman’a konuşan Ergin, muhaleayrımcılık tanıyan, işçi ve memurlara da sendikal -GÜNDEM 05 sayeti kaldrmak için frsat olduğunu söylüyor. meye gönderir. Bugörevini olaylar yaşanrken İliç’e gelen bir korgeayağn denk al. Her biliyoruz, verdiler.” Kurt, daçısınve millet yapyordu. Ancak, soruşturmameni olurdum.’ der. şeyini Kurt, bu sözleri mesaj şöyle değerlendiriyor: Eylül’de yapılacak referandumu ‘demokrasiYüzbaş fetin halkoylamasını seçime dönüştürme çabasına S.Ç.adna hakknda dava açtğnda başna geleceklehaklar getiren reform paketinin referandumda kadaha savcym, sonra bütün budeyaplanlar içineGsindiremez veorada, savcnn başlamasyla Kurt’un hayat döner. Tehditlerin dan milat’ olarak niteleyen Adalet Bakanı Sadullah vatandaşların vermeyeceğini düşünüyor. bul oyu alacağını söylüyor. “Ben eşim İngilizce öğretmeniydi. Bana RÖPORTAJ 09 ri tahmin bileise edememişti. Ziraprim o,kâbusa Cumhuriyet’in savcsylktan istifa eder. Şimdi, İstanbul’da avukatlk yapan Kurt, ard arkas kesilmez. Davay açnca da sürgün edilir. Mahd ve millet adna görevini yapyordu. Ancak, soruşturma- ayağn denk al. Her şeyini biliyoruz, mesaj verdiler.” Kurt, 12 Eylül’de yaplacak referandumun, yarg üzerindeki vekeme ise birkaç duruşma sonunda davay askeri mahkenn başlamasyla Kurt’un hayat kâbusa döner. Tehditlerin daha sonra bütün bu yaplanlar içine sindiremez ve savc-GÜNDEM 05 sayeti kaldrmak için frsat olduğunu söylüyor. meye gönderir. Bu olaylar yaşanrken İliç’e gelen bir korgeard arkas kesilmez. Davay açnca da sürgün edilir. Mah- lktan istifa eder. Şimdi, İstanbul’da avukatlk yapan Kurt, 02 İspanya’nın kuzeyindeki Navarra bölgesine bağlı olan Pamplona’nın adını dünyaya duyuran San Fermin Festivali’nin beşinci gününde, yine heyecanlı anlar yaşandı. 05 Yüzbaşya Yüzbaşya işkence davas işkence davas açan başsavcnn Yüzbaşya Bakan Engin: “Darbe açan başsavcnn - mağdurları vicdanlarının sesini dinlesin” hayat karard Yüzbaşya işkence davas hayat karard işkence davas açan başsavcnn açan başsavcnn hayat karard hayat karard - 100 1 10 10 keme ise birkaç duruşma sonunda davay askeri mahkemeye gönderir. Bu olaylar yaşanrken İliç’e gelen bir korge- 066 0 06 06 yeni ker: E n i  ğ n i etç tleBaka ükeMehmtüfeğii,nteyseneri in Tarm gerilendi;Etkezrd:irğ l r Bakatöre eüke- z. iyaedhemeetrçsiei,Gt-e3s’ tleca- k. aatlram p t a y i l i ; ğ f i ü e ç t d M k ğ E T i spegerile eyezcdirrai dgee tüyfeerini-3a’llaerin e e tiiycaiytlar latm ör . piy çerse G lacak. Et f i spekü eykeecre:ğiz ri ge yerğiinni yaeni m E  n ticiy a etçi 444 tleBak Zaman ke- Okur eHattý: m ü h t m  ; i r M tüfeği, teseneri i8n 555 Ta geriled kezrd:irn-y3’l - . de tçsieği444 eE e e-iz. Okur aHattý: ar aklaatnörZaman G l y t i a p e y r i eçe eğiin, tieasltaleca8nk 555 Et f Tairsm ei hgm peBkürilemdie;yteückeğirM r y i tic lar ge re ezd e tüyfer G-3’leri . d a y t i ö . t a p erse i alacak ç e Et fiy i speküla eyeceğiz g i n r m yeri444 ticiy Zaman Okur Hattý: 8 555 Zaman Okur Hattý: 444 8 555 111 1 11 11 l-euror. a s r  ‘k o rinde m kal-lekuyrode o t o M l’ ayr krsae ÖTV r. dizerindeb‘itinc alkyeocek. MÇoatolşlm’ aayrme şkeitlÖeTnV de dize a bitinc enecek. l Çalşm resşailt-euror. ‘k o rinde m kalkyrode o t o M l’ ayr ael-ÖeTuV dize ndaeb‘iktirnsc lkenyeocre. k. at rim MÇoatolşl’ ayrmeşkei ÖTV de dize a bitinc enecek. eşitl Çalşm 022 0 02 02 i edek k l ü 3 be, 2 ürkiyeek’die u T u ‘Yo emini3Tülkedsoruen ’daz.’ siTsut bey, g2ularrskaiyem u ü l u T o a ‘Y deemini k sorun sist ygularsa maz.’ kdael ki de u e k l ü be, 23 ürkiye’de u T u o ‘Y emini T kedseokriun sist bey, g2u3lüalrsayem e .’ u Türkki al ’danz u T e u d o ‘Y emini oru sist ygularsa s maz.’ kal de u 12 Eylül’de yaplacak referandumun, yarg üzerindeki vesayeti kaldrmak için frsat olduğunu söylüyor. -GÜNDEM 05 FOTOĞRAFLAR: ZAMAN, SELAHATTİN SEVİ FOTOĞRAFLAR: ZAMAN, FOTOĞRAFLAR: SELAHATTİN FOTOĞRAFLAR: ZAMAN, SEVİ SELAHATTİN ZAMAN, SELAHATTİN SEVİ SEVİ 12 TEMMUZ WEEKLY 2010 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr TUESDAY WWW.ZAMANAUSTRALIA.COM.AU 1.00 AUD No: 699 TURKISH NEWSPAPER 13 JULY 2010


Zaman Australia Turkish Newspaper v699

Related publications