Issuu on Google+

PERANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 2012 BIL/ BUL J A N MINGGU / TARIKH 1 01-03 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN Aras 1- Murid dapat membaca ayat 1-28 dengan betul Aras 2-dapat membaca ayat 1-28 dengan betul dan fasih Aras 3-dapat membaca ayat 1-28 dengan fasih dan mengikut hukum tajwid. ISI PELAJARAN Tilawah Al-Quran ( Bacaan ): (2w) Memohon Keampunan Allah Surah Al-A’raaf ayat 1- 28 Hukum tajwid: Izhar Halqi, Ikhfa’ Hakiki Aras1-Murid dapat Menyatakan maksud ayat secara ijmal, Aras 2- dapat menerangkan latar belakang ayat Aras 3dapat menghuraikan pengertian zalim. Tilawah Al-Quran ( Kefahaman ) : (2w) Surah Al-A’raaf ayat 23 Aras 1- Mengenal sukukata terbuka dan tertutup Aras 2-Menulis sukukata dengan bimbingan guru Aras 3-Menulis sukukata dengan betul 2 Waktu Tambahan : (2w) Jawi : Sukukata terbuka dan tertutup Aqidah : ( 4w ) 2 06-10 -Aras 1-Menyatakan pengertian nabi dan rasul Aras 2-menbezakan antara - nabi dan rasul Aras 3- menghuraikan tugas-tugas nabi dan rasul Beriman Kepada Rasul Unit 1 : Ketaatan kepada rasul Aras 1- Menceritakan kisah nabi & rasul Aras 2-Menyatakan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Unit 2 : Rasul-rasul yang wajib diketahui Aras 3- Menulis jawapan yang betul bagi setiap soalan latih tubi dan perbincangan jawapan 3 13-17 Unit 3 : Sifat-sifat rasul 2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan : Solat Ketika Sakit (Latihan Ulangkaji) – Kurikulum Padatan Aras1- Menyatakan kesan beriman kepada rasul terhadap individu,keluarga,masyarakat dan negara Aqidah : Beriman Kepada Rasul ( 3w ) Unit 4 : Kesan beriman kepada rasul Aras 2- Menyatakan takrif berserta contoh mukjizat, karamah, sihir, irhas, istidraj dan maunah Unit 5 : Beriman kepada Ismatur Rasul Aras 3- Menerangkan maksud,hukum dan cara solat jenazah lelaki dan perempuan Amali Solat : (1w) Solat jenazah lelaki dan perempuan dewasa 2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan Beriman Kepada Rasul 4 20-23 Aras 1- Menyatakan maksud hadith secara ijmal. Aras 2- menyenaraikan amalan-amalan kebajikan dalam hadith Aras 3- Menghuraikan kelebihan amalan kebajikan. Aras 1-Menyatakan riwayat hidup tokoh. Aras 2-Menerangkan sifat peribadi tokoh Aras 3-Menjelaskan Sumbangan tokoh Hadis : ( 2w ) Amalan Mukmin Cemerlang Sirah : (2w) Keunggulan Perjuangan Tokoh Saidatina Fatimah & Saidatina Aishah Murid boleh menghafaz ayat dengan lancar 2 Waktu Tambahan : (2w) Hafazan ayat 9-11 Surah Al-Jumaah 5 27-31 TOV PMR


RPT PAI TG3 2013

Related publications