Issuu on Google+

1 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2 Isi Kandungan Bil Perkara Mukasurat 1 Kata-kata Aluan ………………………………………………………. 4 2 Pendahuluan…………………………………………..................….. 5 3 Objektif………………………………….....................................…. 6 4 Ciri- Ciri PLBS…………................................……………………... 7 5 Personel Yang akan Menguruskan PLBS ……………………..... 10 6 Proses Pengurusan Kerja PLBS di Sekolah…………………….. 15 7 Maklumat Pentaksir Kawasan…………………………………… 17 8 Penyelarasan ………………………………………………… 22 9 Surat Siaran Dari Lembaga Peperiksaan……………………………………………………. 24 10 Peraturan Pemarkahan PLBS………………………………………….. 30 11 Terjemahan Skala Skor Keseluruhan……. 32 12 Borang Markah Individu……………………………………………………… 35 13 14 Rekod Pencapaian Kerja Kursus Pelajar ………………………………………….. 39 Senarai Semak Pemantauan PLBS……………………………………………….. 1 40


PLBS

Related publications