Issuu on Google+

‫מהנדסים‬ ‫לרעיונות גדולים‬ ‫עיתון המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון | גיליון ‪ | 25‬תמוז תש"ע | יוני ‪2010‬‬ ‫כנס ‪( SMRLO '10‬עמ' ‪)4‬‬ ‫הכנס הלאומי הראשון לבקרה תעשייתית מתקדמת‬ ‫‪( AIC 2010‬עמ' ‪)5‬‬ ‫מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה‪:‬‬ ‫הסטודנטים קבעו! המכללות מובילות (עמ' ‪)6‬‬ ‫שמונה טיפים ליזם הטכנולוגי (עמ' ‪)7‬‬


המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון SCE

Related publications