Issuu on Google+

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 4 / 2013 1 Pn. Azwina Bt. Abd. Karim | SMK Seri Keramat SMK SERI KERAMAT RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TNGKATAN 4 2013 MINGGU 1 (2/1/134/1/13) OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Menganalisa kaedah penyiasatan saintifik. CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN BAB 1 : PENYIASATAN SAINTIFIK Menjalankan penyiasatan saintifik, Murid dapat : contoh: menyiasat bagaimana luas permukaan memberi kesan terhadap - menerangkan langkah-langkah kadar penyejukan. dalam penyiasatan saintifik, - menjalankan penyiasatan Pelajar akan : saintifik, (a) mengenal pasti masaalah - menulis laporan penyiasatan (b) mengenal pasti pembolehubah saintifik, (c) membuat hipotesis - menerangkan kepentingan (d) merancang penyiasatan untuk: penyiasatan saintifik. i. menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan ii. menentukan kaedah penyiasatan, kaedah mengumpul dan menganalisis data. (e) menjalankan penyiasatan (f) mengumpul data (g) menganalisa dan mentafsir data (h) membuat kesimpulan (i) menulis laporan CATATAN


RPT 2013 Sains Ting. 4

Related publications