Issuu on Google+

Jesteśmy we Włocławku i 13 gminach powiatu włocławskiego Poczytaj. Obejrzyj zdjęcia na www.kujawy.media.pl Mile spędzonych Świąt Wielkanocnych, ZAPLANUJ SWOJĄ REKLAMĘ na KWIECIEŃ i MAJ smacznego jajka, wesołego Alleluja, zabawy w lany poniedziałek CZYTELNIKOM i PRZYJACIOŁOM życzy redakcja „Tu i Teraz” Otrzymasz zniżkę! P O W I A T U W Ł O C Ł A W S K I E G O ISSN 1897-1768 cena 0 zł marzec 2012, nr 27 G A Z E T A WŁOCŁAWEK. POWIAT miasta i gminy: Brześć Kuj., Baruchowo, Boniewo, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kuj., Kowal, Lubanie, Lubień Kuj., Lubraniec, Włocławek Od 1 kwietnia W urzędzie na migi Od 1 kwietnia obowiązuje przepis ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, który nakłada nowe obowiązki także na administrację publiczną. Gminy, powiaty i województwa muszą zapewnić tłumacza języka migowego dla niesłyszących lub głuchoniemych klientów urzędu. Informacje o nowych usługach powinny znajdować się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu oraz w miejscach publicznie dostępnych. Zapachniało świętami Budowniczowie A-1 za opóźnienia winią... gminy Prace budowlane na odcinku autostrady A-1 Brzezie-Kowal rozpoczęły się w lipcu 2010 r. i powinny być zakończone do września 2012 roku. Dotrzymanie terminu chyba się nie uda, są znaczne opóźnienia. Polsko-irlandzkie konsorcjum zrzuca winę na wójtów. Po tym, gdy do wojewody kujawsko pomorskiego wpłynęło od wykonawcy autostrady A-1 pismo z prośbą o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec Samorządu Województwa, Starostwa Powiatowego we Włocławku, gmin: Brześć Kujawski, Choceń oraz gmin wiejskich Kowal i Włocławek - w samorządach zawrzało. Administratorzy dróg są oburzeni zaistniałą sytuacją i nie godzą się z tym, że winę za opóźnienia na A-1 zrzuca się właśnie na nich. Odcinek autostrady A-1 Brzezie-Kowal buduje polsko-irlandzkie konsorcjum, którego liderem jest PBG S.A. Na trasie liczącej 29,5 km zaprojektowano 27 obiektów inżynieryjnych. Koszt budowy oszacowano na ponad 857 mln zł. Konsorcjum zarzuca W piśmie do wojewody Konsorcjum – (PBG S.A. - Lider), APRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A., SRB Civil Do Wielkanocy pozostało kilka dni, a w świąteczny klimat wprowadzają nas liczne kiermasze i wystawy przedświąteczne. Tegoroczna powiatowa wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach” odbywała się 1 kwietnia w Szkole Podstawowej w Cypriance, gmina Fabianki. Organizatorami byli: Gmina Fabianki i Ochotnicza Straż Pożarna Skórzno. Wystawę w Cypriance licznie odwiedzili także mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego. Fotoreportaż na stronach 8 i 9 oraz w internecie: www.kujawy.media.pl NA SPACER Z KIJKAMI. Włocławska Informacja Turystyczna zaprasza na naukę nordic walking w środy o godz. 16.00 do parku miejskiego im. H. Sienkiewicza (zbiórki na parkingu przy katedrze) oraz dwukrotnie w soboty: o godz. 10.00 na stadion Przylesie na Zazamczu oraz o godz. 11.30 na włocławskie Zawiśle. Naukę prowadzi kwalifikowany instruktor Kazimierz Sikorski. Udział w zajęciach kosztuje 5 zł. Engineering Limited, John Sisk & Son Limited) udowadnia, że zarządcy dróg, w zawartych umowach z wykonawcą A-1 przenieśli na czas budowy odcinka Brzezie-Kowal obowiązek utrzymania dróg lokalnych na budowniczych autostrady. Z tego powodu wykonawca poniósł znaczące dodatkowe koszty obciążające budżet „budowy A-1”. Natomiast przez długie negocjacje z samorządami i ustalanie warunków zajęcia dróg lokalnych Konsorcjum straciło „czas” – napisano w piśmie do wojewody. będzie niosła ze sobą uciążliwości i niedogodności dla mieszkańców, a drogi gminne, które nie są przystosowane do ciężkiego sprzętu zostaną zniszczone. Stąd zabezpieczenia w postaci porozumień dotyczące bieżącego utrzymania na koszt Konsorcjum dróg dojazdowych do budowy w stanie przejezdności (także w okresie zimowym), a po zakończeniu prac odbudowy zniszczonych dróg. Podkreślano też, co jest ważne, że zobowiązanie to wykonawca A-1 przyjął na siebie dobrowolnie. Na konferencję, którą zwołała 27 marca Ewa Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek przybyli przedstawiciele samorządów lokalnych z gmin: Brześć Kujawski, Choceń, Kowal oraz Starostwa Powiatowego we Włocławku, którym Konsorcjum postawiło zarzuty. - Jestem mocno zdziwiona takim postępowaniem – mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Gmina Włocławek ze swojej strony od dnia zawarcia porozumienia z wykonawcą autostrady A-1 postępowała zgodnie z jego postanowieniami, nie odmawiała współpracy i uzgodnień z Konsorcjum PBG SA, mając na względzie troskę o wspólne dobro. Nie podejmowaliśmy żadnych działań uniemożliwiających, czy choćby utrudniających realizację inwestycji. Nie została wydana żadna decyzja administracyjna, która utrudniałaby działalność wykonawcy A-1. Drogi zniszczone Niemal jednogłośnie mówiono, że konsorcjum przyjęło na siebie szereg zobowiązań, które zabezpieczają budżety gmin przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów, wynikających ze skutków prowadzenia budowy autostrady. Wszyscy od początku przecież wiedzieli, że tak wielka budowa Na naszych drogach nie zostały wprowadzone dodatkowe zakazy wjazdu, czy Miały to być łatwo zdobyte pieniądze Areszt za rozbój i kradzież Do jednego ze sklepów gminy Lubień Kujawski 19 marca wszedł mężczyzna i poprosił o napój. W momencie zapłaty ekspedient wyjął pudełko z pieniędzmi i zamierzał wydać mu resztę. W tym momencie sprawca uderzył w twarz sprzedawcę i zabrał pudełko z pieniędzmi. Zszokowany sprzedawca zapamiętał jedynie, jakim samochodem sprawca odjechał. O całym zdarzeniu natychmiast powiadomił policję. W tym samym czasie policjanci z Kowala otrzymali zgłoszenie o kradzieży pieniędzy w jednym ze sklepów na terenie swojej gminy. Sprawca skradł 60 złotych. Rysopis sprawcy, ustalenia co ograniczeń tonażu. Drogi gminne były udostępnione dla budowniczych autostrady, bo byliśmy przekonani, że zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną one odbudowane. Samorządy protestują Ponieważ Konsorcjum PBG SA nie sformułowało we wniosku, skierowanym do wojewody, żadnych konkretnych zarzutów wobec gmin, wójtowie uznali, że jest on bezpodstawny i ma wydźwięk bardziej społeczny niż administracyjny. - Nie godzimy się z tym, że winę za obserwowane opóźnienia przy budowie A-1 próbuje się zrzucić na samorządy lokalne – mówili wójtowie. Przyjęli też wspólne stanowisko w tej sprawie. Także radni gminy Włocławek podczas sesji odbywającej się 28 marca przyjęli swoje stanowisko, w którym czytamy: „Rada Gminy Włocławek wyraża stanowczy protest przeciwko wszelkim zarzutom, kierowanym pod adresem gminy Włocławek, służącym wyłącznie podważeniu wiarygodności, autorytetu i pozycji gminy w społeczeństwie.” Jolanta Pijaczyńska do auta, którym się poruszał pozwoliły na szybkie zatrzymanie mężczyzny przez policjantów z Kowala. 32-latek włocławianin usłyszał zarzuty dokonania rozboju i kradzieży. Mężczyzna może mieć na koncie więcej takich kradzieży. Sąd we Włocławku na wniosek Policji i Prokuratury wydał 21 marca postanowienie o zastosowaniu wobec mężczyzny aresztu na dwa miesiące. (kmp)


Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 27 (2012)

Related publications