Issuu on Google+

Konkursowe mydlenie oczu, czyli jak zmieniano naczelników w starostwie Naszym CZYTELNIKOM z okazji Czytaj str. 10 Lubanie ważną gminą regionu Czytaj str. 3 Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz sukcesów życzy Redakcja „Tu i Teraz” Czytaj str 16 ISSN 1897-1768 WŁOCŁAWEK - powiat włocławski nr 18, kwiecień 2011 0 zł Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmicy Cukrownia Ale jaja. W powiecie żur zwyciężył z szynką KOWAL Dzieci z Kowala będą reprezentować powiat w wojewódzkich konfrontacjach teatralnych. Spektakl „ O dobrym Królu Kazimierzu” wystawiony na deskach Brzeskiego Centrum Kultury podczas Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Maska”, który odbył się 9 kwietnia zajął pierwsze miejsce. Zwycięskie przedstawienie teatralne zostało przygotowane przez Janinę Czarniak, a grały w nim dzieci z klasy IIa Szkoły Podstawowej w Kowalu. Przedstawienie zostało uznane za najlepsze we wszystkich kategoriach wiekowych. Grupa dzieci z Kowala będzie reprezentowała powiat włocławski w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatralnych pn. „Teatr bez granic”, które odbędą się w Świeciu nad Wisłą. (j) Fot. Jolanta Pijaczyńska Rosną następcy Jana Nowickiego Na powiatową imprezę „Stoły wielkanocne” w Baruchowie stół gminy wiejskiej KOWAL przygotowało KGW w Grodztwie, panie: Barbara Czyżewska – przewodnicząca gminna KGW, Maria Kasprzyk, Zdzisława Ziółkowska, Urszula Zaręba (wszystkie w strojach ludowych) oraz Lucyna Krych i Janina Mejka. Podczas wystawy paniom towarzyszyli Edward Dominikowski, przewodniczący Rady Gminy Kowal (z prawej) oraz wójt Stanisław Adamczyk Pięć lat czekała gmina Baruchowo na możliwość zorganizowania powiatowej wystawy stołów wielkanocnych, wreszcie się doczekała. Ostatnia taka wystawa, która odbyła się w Baruchowie miała miejsce w 2006 roku. Kolejne organizowano w Brześciu Kujawskim w 2007 roku, Izbicy Kujawskiej w 2008 r. i ponownie dwa lata pod rząd (2009 r. i 2010 r.) w Brześciu Kujawskim. Przypomnijmy, że organizator wystawy, po pozytywnym rozpatrzeniu jego oferty, którą złożył na ogłoszony przez powiat konkurs otrzymuje dotację finansową od samorządu powiatowego na zadanie, które mu powierzono. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, wystawę stołów dofinansowano kwotą 3.700 złotych. Jak na imprezę, w której bierze udział 13 gmin z terenu powiatu są to pieniądze bardzo małe. Wychodzi na to, że główne koszty imprezy pokrywa gmina, w tym roku Baruchowo. Gdy o pieniądzach mowa, dodajmy, że niedawno, w dniu w którym odbywał się podział środków na zadania kulturalne na 2011 rok w formie powierzenia lub wsparcia imprezy, zarząd powiatu przyznał, poza ogłoszonym konkursem ofert, 20 tysięcy złotych na imprezę pn. „Święto żuru kujawskiego”. Zostanie ona zorganizowana przez Brzeskie Centrum Kultury. Na sesji Rady Powiatu radna Jadwiga Błaszkiewicz, porównując pieniądze przeznaczone na „stoły wielkanocne” i na „święto żuru” nie mogła ukryć swojego zdumienia. Jednak na zadawane pytania dotyczące tej imprezy i sposobu przydziału środków jasnej odpowiedzi nie uzyskała. Powiatowa impreza z żurem ma odbyć się w czerwcu. Tymczasem na Kujawach tradycyjnie żegnano żur w ostatnie dwa dni postu. Dziś już zapomniany zwyczaj zwany „pogrzebem żuru”, potrawy którą spożywano przez cały post odbywał się przed Wielkanocą. Gdy zbliżał się czas radości i zabawy, wtedy sagany żuru wylewano na ziemię i w ten sposób żegnano się z postną potrawą. Nie wiadomo, dlaczego zarząd zdecydował się pominąć te zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zastosowano wobec innych podmiotów składających wnioski o wsparcie lub powierzenie zadania. A jeśli przyznano pieniądze na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym, jakim jest z pewnością „Święto żuru kujawskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert, to dlaczego wysokość dofinansowania jest tak duża, kilkakrotnie większa niż na inne podobne, też masowe imprezy? Dlaczego przyznano środki, nie wiedząc jaką formę promocji powiatu będzie miała impreza? Dlaczego dopiero po przyznaniu pieniędzy, powiedzmy w ciemno, zarząd podjął decyzję, że „należy zobowiązać pana mecenasa, naczelnika Zbonikowskiego, pracownika, który za te sprawy odpowiada, aby pod względem prawnym i merytorycznym dopracować formę dotyczącą promocji powiatu w ramach tej imprezy”(czytamy w protokole zarządu). Być może, jak usilnie popracują, zarząd powiatu obroni swoje postępowanie i udowodni radnym i nie tylko im, wyższość żuru nad jajem i szynką wielkanocną. Wracając do Powiatowej Wystawy „Stoły Wielkanocne na Kujawach”, głównym ich organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Świątkowicach, chociaż do pracy włączyła się cała gmina. Wystawa odbywała się w przestronnej Hali Sportowej w Baruchowie, która była idealnym miejscem do spotkań nie tylko mieszkańców tej gminy, ale i Włocławka oraz powiatu włocławskiego. Licznie zgromadzeni uczestnicy imprezy, jak co roku na wystawie stołów wielkanocnych, mogli degustować wyśmienite tradycyjne kujawskie potrawy wielkanocne, kupić wyroby rękodzieła artystycznego: pisanki ręcznie malowane i ozdabiane różnymi materiałami, kartki świąteczne, stroiki, zajączki i kurczaczki. Jolanta Pijaczyńska Fotoreportaż z wystawy przedstawiamy na str. 8 i 9


Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 18 (2011)

Related publications