Issuu on Google+

BRAN¿A: DIAMENTY MEBLARSTWA 2012 WR}CZONE RAPORT: ZALEG’O¥CI P’ATNICZE BIZNES m i e s i Ú c z n i k b r a n ĝ o w y g r u p y nr L 2/2012(16) U T Y ISSN 2082-6338 cena:16,90 zï (w tym 8% VAT) m e b l e . p l PRODUKT: MEBLE DO PRZESTRZNI OUTDOOR SYLWETKA: MARIUSZ MA’ECKI ZWROT O 180° TECHNOLOGIE: AKCESORIA DO MEBLI SKRZYNIOWYCH RELACJA Z TARGÓW „HEIMTEXTIL” MEBLARSTWO BRAN¿A PODWY¿SZONEGO RYZYKA Sareïo Mirosãaw Wydaje mi siÚ, ĝe klientom ğnalnym znudziïy siÚ juĝ foliowane meble z niĝszej póïki. Bardziej potrzebujÈ produktu, który wyglÈda szlachetnie np. jest lakierowany. Waĝny jest teĝ ukïon w stronÚ wyĝszej jakoĂci. SZWECJA: RYNEK NIEWYKORZYSTANYCH MO¿LIWO¥CI


Biznes meble.pl 2/2012

Related publications