Issuu on Google+

POWIAT.ELK.PL Gmina Miasto Ełk, Gmina Ełk, Gmina Kalinowo, Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy BEZPŁATNA GAZETA WYDAWANA PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU Nr 5/2012 DRODZY UCZNIOWIE Witam Was bardzo serdecznie na progu nowego roku szkolnego 2012/2013. Ogromnie cieszę się, że wszyscy bezpiecznie spędziliście wakacje i po przerwie pojawiliście się w swoich szkołach – wypoczęci, uśmiechnięci i gotowi do podjęcia nowych zadań. Każdy początek niesie ze sobą trochę obaw, ale i dużo nadziei na coś interesującego, czemu warto poświęcić czas i energię. W imieniu własnym i całego Zarządu Powiatu w Ełku życzę Wam, moi drodzy, by pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym otworzył przed Wami drzwi do intelektualnej przygody. By Wasz codzienny wysiłek przynosił jak najlepsze rezultaty, a czas spędzony w szkole był nie tylko owocny, ale i naprawdę miły. Liczę również, że tak jak w latach ubiegłych, szkoły będą tętnić życiem, a Wy będziecie realizować wciąż nowe, ciekawe inicjatywy, rozwijające Wasze zainteresowania i umiejętności. Nauczycielom zaś życzę, by ten nowy rok szkolny okazał się efektywny, by Wasza praca i zaangażowanie zaowocowały jak najlepszymi wynikami podopiecznych i dały Wam mnóstwo satysfakcji. Krzysztof Piłat Starosta Ełcki RUSZA NOWY ROK SZKOLNY KOBIETA WSPÓŁCZESNA – KOBIETA AKTYWNA W związku z organizowanym w pierwszą sobotę października III Salonem Kobiet w Ełku, zachęcamy wszystkich, którzy ukończyli 16. rok życia, do wzięcia udziału w konkursie „Kobieta współczesna – kobieta aktywna”. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja aktywności kobiet oraz zainspirowanie do działania innych kobiet. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy w jednej z sześciu zaproponowanych przez organizatorów form: film, reportaż lub wywiad, opowiadanie, wiersz, praca plastyczna i fotografia. Na chętnych czekamy do 21 września br. do godz. 14.00. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi 6 października podczas III Salonu Kobiet w Zespole Szkół nr 6 w Ełku. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ełku lub w Zespole ds. informacji - Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój 393, II piętro, tel. 87/621-83-36. Rozpoczął się rok szkolny 2012/2013 - szkoły ponadgimnazjalne w Ełku zapełniły się ponownie uczniami. W pierwszych klasach rozpocznie naukę 900 uczniów. Po raz kolejny największym wzięciem cieszą się licea ogólnokształcące, w których uczyć się będzie prawie 400 pierwszoklasistów. W dalszej kolejności młodzież wybrała technika w Zespole Szkół nr 5 oraz w Zespole Szkół nr 6 w Ełku. Aby zapewnić naszej młodzieży jak najlepszy wybór kierunków kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Ełcki przygotowaliśmy 38 oddziałów klas pierwszych – informuje Marek Chojnowski Wicestarosta Ełcki. W liceach ogólnokształcących utworzone zostało po 8 oddziałów, w technikach różnie, przykładowo w „Ekonomiaku”- 6 oddziałów, w „Rolniczej” – 5 oddziałów, w „Chemiaku” – 4 oddziały oraz 3 oddziały technikum w szkole mechanicznej. Utworzyliśmy także kilka oddziałów w zasadniczych szkołach zawodowych. Nie we wszystkich szkołach udało się stworzyć pełne oddziały. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów w niektórych zawodach powstały półoddziały, tzn. liczące nie mniej niż 13 uczniów. Zajęcia z przedmiotów zawodowych będą się w nich odbywały normalnie, natomiast na przedmioty ogólnokształcące oddziały będą łączone – wyjaśnia Wicestarosta. – Gdyby jednak któryś z uczniów zmienił zdanie i chciał uczyć się w innej klasie lub nawet szkole, to istnieje taka możliwość, są jeszcze wolne miejsca prawie w każdym oddziale.


POWIAT.ELK.PL

Related publications