Issuu on Google+

Kołaczkowo, s. 13 Jak Klaudia Twarda wykorzysta swą „Szansę”? ISSN 1234-1363 CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT) Piłka nożna, s. 48 Dają się badać i wykupywać. Ech, to świńskie życie... Lider z Kalisza okazał się za silny dla piłkarzy Victorii redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70 ProTonsil na deskach – Tonsil to marka legenda, która nadal cieszy się wielkim uznaniem klientów – mówi Marek Morawski, współwłaściciel warszawskiej firmy Alcomtec s.c. Dlaczego na poligonie w Podstolicach wciąż giną ludzie? Reportaż, s. 20 Jak raper Peja postanowił nie przeklinać we Wrześni... Aktualności, s. 9 Dlaczego mieszkańcy Opatówka mówią na psa „kot”? Nekla, s. 15 Waldemar Śliwczyński – Jestemy od niedawna przedstawicielami ProTonsilu i przyznam, e mielimy obawy, czy warto „wchodzi” w ten towar. Okazao si jednak, e to by strza w dziesitk. Wtóruje mu pracownik hurtowni FH Alex Elektronic z Rybnika: – Jestemy chyba najwikszym dystrybutorem wyrobów Tonsilu w Polsce i obserwujemy ostatnio wzrost zainteresowania klientów zestawami wrzesiskiego producenta. Co my im teraz powiemy – e nie bdzie ju Altusów czy Sjesty? To by u nas towar z najwyszej póki, a nie to samo, co kiepska chiszczyzna.  Po Tonsilu SA i Tonsilu Polska przyszła kolej na ProTonsil. Produkcja została wstrzymana, a 40 wierzycieli ustawia się w kolejce. „To jest już koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść...” (Elektryczne Gitary) Niestety, wszystko skazuje na to, e to ju koniec. Po ogoszeniu tygodniowej przerwy w produkcji zarzd Pro Tonsilu Sp. z o.o. podj decyzj o cakowitym zaniechaniu produkcji. – Na pocztku marca zbiegy si ze sob same ze wiadomoci – opowiada ze smutkiem Krzysztof Pawowski, prezes ProTonsilu. – Najpierw otrzymalimy informacj, e pan Roman Mycielski odzyska teren, na którym dziaamy (byo to od dawna wiadome – red.), potem Pastwowa Inspekcja Pracy zamkna w Tonsilu Meble lini, która produkowaa obudowy do goników, bo mia tam miejsce wypadek przy pracy (byo to uszkodzenie rki, prawdopodobnie wskutek nieuwagi pracownika – przyp. red.). 12 marca Tonsil SA od- ci nam ogrzewanie, a nasz gówny waciciel (88% udziaów), czyli Towarzystwo Finansowe Silesia z Katowic, reprezentujce Skarb Pastwa, wystpio do Ministerstwa Skarbu Pastwa o likwidacj przedsibiorstwa ProTonsil sp. z o.o. W tej sytuacji trzeba byo zaprzesta produkcji. >> dok. na s. 11 Pielęgniarki doszły do porozumienia z dyrekcją Domagały się podwyżki płac. Cel osiągnęły, choć nie bez problemów. Postulat pracowników szpitala powiatowego by jeden. Ale jaki! Chodzio o dwudziestoprocentowy wzrost wynagrodze. I to nie odwleczony w czasie, tylko natychmiastowy. Do pierwszego spotkania przedstawicieli zwizków zawodowych z dyrekcj placówki doszo 13 marca. Obie strony przedstawiy swe racje. Do porozumienia nie doszo. Std drugie spotkanie, które odbyo si 20 marca. Trzecie i ostatnie miao miejsce w minion rod. Uczestniczyli w nim: prezes i gówna ksigo- Co można poradzić na długie kolejki do lekarzy specjalistów? I czy w ogóle można? Aktualności, s. 8 wa – z jednej strony – oraz czonkowie Ogólnopolskiego Zwizku Zawodowego Pielgniarek i Poonych, a take Federacji Zwizków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Spoecznej – z drugiej. Z naszych informacji wynika, e obrady byy bardzo burzliwe, ale i rzeczowe. Co najwaniejsze, zakoczyy si kompromisem. Od 1 marca pracownicy szpitala otrzymaj dziesicioprocentow podwyk wynagrodzenia zasadniczego. Maj te dosta picioprocentowy dodatek. Tyle tylko, e bdzie on uzaleniony od realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. – Do koca kwietnia poznamy bilans za 2008 r. i wtedy bdziemy wie- dzie, jakimi funduszami dysponujemy – wyjania Violetta Rybczyska, przewodniczca Zakadowej Organizacji Zwizkowej OZZPiP. Nie kryje zadowolenia z osignitego porozumienia. Podkrela, e nie byoby ono moliwe, gdyby nie dojrzao obu stron. – My znalimy sytuacj finansow szpitala, a prezes nasz. Kady troszeczk ustpi i dogadalimy si – wyjania. Bardziej sceptyczny jest Czesaw Dyrka z Federacji Zwizków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Spoecznej. – Trudno mówi o zadowoleniu, bo kady chciaby zarabia jak najwicej. Ale realia s takie, a nie inne, i musimy si z nimi pogodzi – do- chodzi do wniosku. Jak wyjania, dziesicioprocentowa podwyka przeoy si na wysoko wszystkich pochodnych wynagrodzenia. Z jego wylicze wynika, e w rzeczywistoci pace wzrosn o trzynacie, czternacie procent. Ile zarabiaj pielgniarki we wrzesiskim szpitalu? To temat tabu. V. Rybczyska rzuca ogólnikami. – Mog tylko powiedzie, e miecimy si w redniej grupie zaszeregowania. Podobne zarobki maj pracownicy innych szpitali powiatowych – twierdzi. O komentarz poprosilimy take Zbyszka Przybylskiego, prezesa placówki. Tradycyjnie nie mia dla nas czasu. Dobrze, e znalaz go chocia dla zwizkowców. Tomasz Szternel Internetyzacja po wrzesińsku – jak to u nas jest z tą siecią? Gospodarka, s. 18 Co przyciąga młodych ludzi do pracy w policji? Aktualności, s. 4 Brykiet czy nie brykiet? Oto jest pytanie! Ekologia, s. 21 www.wrzesnia.info.pl Reklama WRZESIŃSKI SKŁAD WĘGLOWY WĘGIEL MIAŁ Roz-086d 27 marca 2009 NR 13 (986/XX) INDEKS 366773 Rolnictwo, s. 19 TER IEJ N A AJT AZ Ntel. 061 640-32-38, 0 725-201-301 Więcej informacji na str 33


untitled

Related publications