Issuu on Google+

Aktualności, s. 6 Violetta Mazurkiewicz, nowy szef biblioteki 9 kwietnia 2010 NR 14 (1040/XXI) INDEKS 366773 ISSN 1234-1363 CENA 2,50 zł (w tym 0% VAT) Gospodarka, s. 18 Piłka nożna, s. 22-23 Czy małe sklepiki mają przyszłość? Czy przetrwają obok sieci? Victoria bez jaj, Płomień górą w derbach redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70 Weekendowy dyżur reporterów: Lekarz-łapówkarz Kontrowersyjny wyrok dla wrzesińskiego lekarza. Czy nie za łagodny? Tomasz Szternel O sprawie, szumnie nazwanej afer lekarsk, zrobio si gono 20 marca 2008 r. Tego dnia prokuratura okrgowa wszcza ledztwo, którego podstaw bya analiza materiaów zebranych przez Wydzia do Walki z Korupcj Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Kontrol operacyjn pod kryptonimem „Jesiona” zostali objci m.in. Wojciech Przybylski i Anna A., znani wrzesiscy medycy. Kto jeszcze? – tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, e ledczy dysponowali nagraniami ich rozmów telefonicznych i treciami wiadomoci tekstowych pochodzcych z lat 2006-2008. Efekt? Akt oskarenia, który trafi do sdu 2 listopada ubiegego roku. Prócz dwóch wyej wymienionych zarzuty usysza take Andrzej M., który prowadzi prywatn praktyk lekarsk. stawi faktur na 100 z za zbadanie mczyzny dopiero co przyjtego do pracy, podczas gdy nie widzia go na oczy. W 2007 r. Wojciech Przybylski kontynuowa nielegalny proceder. Wypisywa zawiadczenia lekarskie nie tylko przedsibiorcom, ale i osobom prywatnym. Pielgniarka zatrudniona w szpitalu poprosia, by wystawi mowi orzeczenie stwierdzajce brak przeciwwskaza do penienia funkcji awnika sdowego. Nie krpowaa si, bo znaa lekarza. Zapacia mu 50 z – tyle samo co mieszkaniec Bierzglinka, któremu zaleao na zawiadczeniu dla syna, potwierdzajcym, e moe uczestniczy w kursie obsugi wózków widowych. Natomiast ulgowo zosta potraktowany inny wrzeniaZarzuty najwikszego kalibru ci- nin. Za wydanie zawiadczenia leyy na Przybylskim. Zosta oskaro- karskiego o niezdolnoci do pracy ny o przyjcie korzyci majtkowej przez trzy dni zapaci „tylko” 40 z. i powiadczenie nieprawdy. Dopuci si tego a 20 razy. 10 marca 2006 r. np. wystawi osiem zawiadcze lekarskich dla pracowników jednej z firm w Pyzdrach. Napisa, W aktach sprawy pojawiy si nae przeprowadzi badanie profilaktyczne koczce si stwierdzeniem zwiska osób penicych publiczne o braku przeciwwskaza zdrowot- funkcje. W 2007 r. Krzysztof Strunych do pracy na okrelonym stano- yski, burmistrz Pyzdr, zleci Przywisku. Mao tego, za niewykonan bylskiemu wystawienie piciu zausug wystawi faktur VAT opiewa- wiadcze dla pracowników firmy jc na 500 z. Z firm t by zresz- syna. Chodzio o stwierdzenie brat w staym kontakcie. W sumie wy- ku przeciwwskaza do wykonywastawi jej 19 „lewych” dokumentów. nia zawodu budowlaca i moliwoPodobnie postpi z firm budowlan ci wykonywania prac na wysokoci z gminy Nekla. Take w 2006 r. po- powyej trzech metrów. Lekarz wywiadczy nieprawd w szeciu za- stawi za to faktur na 700 z. Z kolei Krzysztof Wojciechowwiadczeniach wystawionych dla jej pracowników. Innym razem wy- ski, byy starosta i radny powiato- Płacili po wypisaniu Burmistrz i radny wy, Przybylskiego zna od wielu lat. Firma odzieowa, któr prowadzi, regularnie korzystaa z jego usug. W 2007 r. jedna z pracownic nie stawia si na badania profilaktyczne. Mimo to lekarz wystawi jej zawiadczenie o braku przeciwwskaza do wykonywania zawodu szwaczki. Moja wina, moja wina Przybylski przyzna si do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie podda karze. Potwierdzi, e wystawia zawiadczenia bez przeprowadzania bada. Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz zawieray z nim ustne umowy – przekazyway dane osobowe pracowników, odbieray zawiadczenia i paciy. Nie interesowao ich, czy dany pracownik rzeczywicie zosta przebadany. Ale nie we wszystkich przypadkach potwierdziy si podejrzenia przyjmowania przez medyka apówek. Podobnie jak te dotyczce realizowania wystawionych przez niego recept przez inne osoby. wiadkowie, przewanie osoby starsze, nie pamitay czy realizoway recepty i jakie lekarstwa byy im przypisywane. Na wniosek prokuratury 60-letni lekarz zosta skazany bez przeprowadzania rozprawy. – Postawa oskaronego wskazuje, e cele postpowania zostay osignite – czytamy w uzasadnieniu. Przybylski wyrok usysza 18 marca: 1 rok i 8 miesicy pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 4 lata pró- by, 17 tys. z grzywny, przepadek korzyci pochodzcej z przestpstwa (2 740 z) i zakaz wydawania zawiadcze o zdolnoci do prowadzenia pojazdów silnikowych na 3 lata próby. Grayn Buksisk z Wydziau V ledczego Prokuratury Okrgowej w Poznaniu, autork aktu oskarenia, pytamy dlaczego lekarz nie zosta pozbawiony prawa wykonywania zawodu. – Bo nie – odpara podenerwowana. – Prosz pyta sdu, który podzieli nasze stanowisko. Z tym samym pytaniem zwracamy si wic do Marcina Przybylskiego, przewodniczcego Wydziau Karnego Sdu Rejonowego we Wrzeni, który orzeka w tej sprawie. – Wysoko kary zostaa uzgodniona midzy prokuratur i obron. Przychyliem si do niej ze wzgldu na postaw oskaronego, który przyzna si do zarzucanych mu czynów. Nie widziaem potrzeby pozbawiania go wykonywania zawodu – wyjani. I jeszcze Krzysztof Kordel, prezes Okrgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu: – Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jest wyjtkow kar wymierzan przez sd lekarski w bardzo szczególnych przypadkach. W mojej karierze taka sytuacja miaa miejsce tylko raz i dotyczya prawomocnie skazanego lekarza pediatr – pedofila. Powiadczenie nieprawdy za pienidze, to nie ten kaliber sprawy. Niemniej lekarza czeka postpowanie przed sdem lekarskim. A dwoje pozostałych? Na 1 kwietnia zostaa zaplanowana rozprawa Anny A. i Andrzeja M., którzy zostali oskareni o powiadczenie nieprawdy. Lekarka przekazaa konkubentowi projekt zawiadczenia wystawionego dla studenta wyszej uczelni. Napisaa, niezgodnie z prawd, e dozna urazu krgosupa. Zawiadczenie o takiej treci przepisa i opiecztowa Andrzej M. Przekazujc je lekarka instruowaa modziana jak ma odpowiada na pytania dotyczce rzekomej choroby. Na rozpraw przyby jednak tylko Andrzej M. O absencji Anny A. nikt nic nie wiedzia. W tej sytuacji sdzia wyznaczy kolejny termin na 4 maja. Cho móg prowadzi rozpraw bez oskaronej, to zadecydowa inaczej – ze wzgldu na wag sprawy i stawiane zarzuty. 501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ! Wybieramy Miss Wrześni – dziś nasze kandydatki w sukniach ślubnych Miss Czytelników, s. 20 Wojna o władzę w „Fortunie” – prezes wyrzucił prezesa Aktualności, s. 6 250 tysięcy poszło się j... – kto zawinił? Kołaczkowo, s. 15 Koniec parkowania na Żwirki i Wigury Aktualności, s. 4 Jak 82-latek przez 7 godzin na izbie przyjęć szpitala czekał, żeby... nie dostać łóżka Aktualności, s. 8 Dr n. med. Danuta Mikołajewska broni homeopatii Rozmowa, s. 10 Kto nawołuje do nieczytania „Gazety Wyborczej”? Aktualności, s. 11 www.wrzesnia.info.pl Reklama 11 kg ]GRZR]HP±]á QDVWDFML/3*±]á 793 501 415 61 436 16 55 Roz-447 Dowóz pon.-sob.


Wiadomosci Wrzesinskie - numer 1040

Related publications