Issuu on Google+

Aktualności, s. 9 Les Bachorz: – Akademia Internetu we Wrześni? Tak! 6 listopada 2009 NR 45 (1018/XX) INDEKS 366773 ISSN 1234-1363 CENA 2,50 zł (w tym 0% VAT) Ludzkie losy, s. 23 Piłka nożna, s. 28 Danuta i Stanisław Bornsztajowie: – Ufaliśmy prawnikowi Victoria zwyciężyła, ale swoją grą nie przekonała kibiców redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70 Byli na podsłuchu Zupełnie nie rozumiem, dlaczego chcą uczynić mnie współwinną – dziwi się Anna A., lekarz medycyny. Zarzuty łapówkarstwa i poświadczenia nieprawdy usłyszało troje znanych lekarzy. Prezes Zbyszko Przybylski: – W przyszłym roku rozpoczniemy budowę nowego szpitala Zdrowie, s. 11 Burmistrz Kałużny nie godzi się na nową fermę norek, a R. Gąsiorek zapowiada odwołanie Aktualności, s. 6 Tomasz Szternel By marzec ubiegego roku, gdy Prokuratura Okrgowa w Poznaniu wszcza ledztwo z wrzesiskimi medykami w roli gównej. Kilka miesicy póniej ich pacjenci byli wzywani do Komendy Wojewódzkiej Policji w celu zoenia wyjanie. – Zostaam przesuchana w charakterze wiadka – mówi kobieta pragnca zachowa anonimowo . – Nieumundurowany policjant pyta o zawiadczenia lekarskie, czy braam, a jeli tak, to ile. Nie pamitaam wszystkiego, bo i skd. Inny z przesuchiwanych zosta zagadnity o jednego z lekarzy – czy go zna, od jak dawna i czy wypisywa mu zwolnienia lekarskie. Wszystkiemu zaprzeczy. – To nawet nie jest mój lekarz rodzinny. A e go znam? I co z tego? Znam wielu ludzi – odpar. Trwajce równe dwa lata ledztwo wanie dobiego koca. 2 listopada prokurator skierowa akt oskarenia przeciwko Annie A., Andrzejowi M. i Wojciechowi P. Dwóm pierwszym lekarzom zarzuca, e, dziaajc wspólnie i w porozumieniu, powiadczyli nieprawd, wystawiajc zawiadczenie lekarskie dotyczce wypadku i urazów, jakich mia dozna w jego wyniku jeden z pacjentów. W rzeczywistoci zdarzenie takie nie miao miejsca. Mao tego, Reklama tylko jej partnera yciowego, Andrzeja M., specjalisty akupunktury i anestezjologii. Napisa, e podczas gry w siatkówk pacjentowi wyskoczy dysk. W poowie ubiegego roku Jacek W. zosta wezwany do KWP. Dokadnej daty nie pamita. Przesuchiwali go dwaj policjanci. – Wiedzieli, e dzwoniem do lekarza i poprosiem o wystawienie zwolnienia. Mieli kserówk. Na pocztku ciemniaem. Mówiem, e nie wiem o co chodzi, ale oni podawali takie szczegóy, e to si w gowie nie mieci. Znali tre tamtej rozmowy – nie ma wtpliwoci. Przesuchujcy naciskali. Pytali o najdrobniejsze szczegóy – czy wrczy apówk, a jeli tak, to kiedy i w jakiej wysokoci. Zaprzeczy. Potwierdzi tylko, e zwolnienie byo fikcyjne. Dziki temu prokuratura wysza z wnioskiem o warunkowe umorzenie postpowania przeciwko niemu i jego matce. Oboje zostali zobowizani do wpacenia 5 tys. z na rzecz Caritasu. Anna A. jest lekarzem medycyny. Prowadzi we Wrzeni prywatny gabinet. Do zarzucanego jej czynu si nie przyznaje. – Ja nie wydaam tego zawiadczenia. Zupenie nie rozumiem, dlaczego chc uczyni mnie wspówinn – oburza si. Andrzej M. sporzdzi fikcyjn hi- go wydanego w poowie 2007 r. Mia stori choroby dotyczca rzekome- je otrzyma Jacek W., student jednej go wypadku i leczenia. z wyszych uczelni w Poznaniu. Dotarlimy do niego. – Chcieli mnie wyrzuci ze studiów. Mama przedzwonia do swojego lekarza rodzinnego. Zapytaa, czy nie mogaby mi wypisa zwolnienia. Ustalilimy, e zarzut cicy Ja te dzwoniem – opisuje sytuacj na Annie A. i Andrzeju M. doty- sprzed dwóch lat. Upragniony wiczy lewego zwolnienia chorobowe- stek otrzyma, ale nie od Anny A., >> Poszło o zwolnienie dok. na s. 10 Instruktor nauki jazdy i radny uczestnikiem kolizji drogowej Aktualności, s. 8 Pomóżmy choremu Patrykowi Wasickiemu wyremontować łazienkę Aktualności, s. 12 Dwa lata „w zawiasach” dla Dariusza Giżewskiego Aktualności, s. 4 W której dyskotece polała się krew i o co poszło? Aktualności, s. 4 www.wrzesnia.info.pl


1018

Related publications