Issuu on Google+

Wachttijden van het Westfriesgasthuis Wachttijd per: zondag 1 mei 2011 (driemaandelijks gemiddelde) Specialisme Cardiologie Chirurgie Toegangstijd (Weken) Westfries gasthuis Hoorn 4 Polikliniek Heerhugowaard 3 3 4 Wachttijd Polikliniek Enkhuizen behandeling (weken) 6 Carpaal Tunnel Syndroom 2 Dupuytren 2 Galblaas 6 Liesbreuk 5 Spataderen 7 Dermatologie 10 Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts) 7 Geriatrie (klinische) 6 Gynaecologie 3 8 11 4 Baarmoederverwijdering 9 Sterilisatie vrouw 4 Zwangerschapsecho op eigen verzoek Interne Geneeskunde 1 3 Keel-, neus- en oorheelkunde 7 9 7 Neus en/of keelamandelen 4 Neustussenschot 8 Oorbuisjes Kindergeneeskunde 5 5 3 Longgeneeskunde 6 3 Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie 12 Neurochirurgie Carpaal Tunnel Syndroom 5 Rughernia Neurologie 3 4 Oogheelkunde 3 4 8 Staaroperatie Orthopedie 6 2 2 Kijkoperatie knie 3 Sportletsel (*) Totale heupoperatie 7 Totale knieoperatie 6 Pijnbestrijding / anesthesiologie (**) 3 Plastische chirurgie 16 2 Borstcorrectie met medische indicatie 18 Borstcorrectie zonder medische indicatie n.v.t. Buikwandcorrectie n.b. Carpaal Tunnel Syndroom 9 Dupuytren 9 Handchirurgie 13 Reumatologie 9 Revalidatie Geneeskunde 19 Urologie 4 Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom 5 Sterilisatie man 6 Wachttijden diagnostiek Radiologie CT-scan Radiologie MRI-scan Toegangstijd (weken) 1 1 Opmerkingen * Sportletsel ** Pijnbehandeling PatiĂŤnten kunnen bij acuut sportletsel altijd binnen 5 werkdagen terecht op de sportpoli NoordHolland, zie www.westfriesgasthuis.nl/sport Voor pijn door een oncologische aandoening is de wachttijd minder dan een week oncologie Westfriesgasthuis, Hoorn Overzicht wachttijden

Wachttijden

Related publications