Issuu on Google+

KONCEPT LIGJERATASH NGA SHKATHTËSITË E KOMUNIKIMIT Komunikimi Komunikimi njerëzor Komunikimi shëndetësor Përgatitur nga Dr Ilir Begolli Koncept i ligjëratave nga “ Shkathtësitë e komunikimit” Përgatitur nga Dr Ilir Begolli © 1


Ligjeratat në shkathtësi të komunikimit

Related publications