Issuu on Google+

SAMFUNN | KULTUR | NÆRING WWW.VESTFOLDBLAD.NO Unge kjemper for festivalplass Sceniske tekster skrevet av anerkjente dramatiker spesielt for ungdom, fremført av de unge, står på plakaten både i Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Snart arrangeres festivaler i ti regioner, og en nasjonal festival i Oslo for utvalgte grupper. Les om SjøbodKULTUR SIDE 28 - 29 teaterets sterke bidrag for en festivalplass. radonsanering.no Måling - Rådgivning - Utbedring Norsk Radonsanering AS - Tlf: 33 36 53 88 JANUAR 2011 UKE 3 ÅRGANG 2 Uavhengig av hudfarge representerer de lyse hoder, med evner vi har bruk for. LES UKENS LEDER SIDE 2 STOLTE AV Å TILBY HJELP - OG EN TE M A: Årets Vestfo ldbe 13 drift TIDLIG ERE VIN NER VALGTE Å JOBB Bli med MER Kirkevol til arbeidsp lassen d, til jobbe leng som gjorde at han Villy er fram for å pen valgte å sjonere seg. E SIDE 18-19 SAMM EN FOR TE INNKJ ØPSSAM TTERE ARBEID VISTE VEI erfaring I LARVIK: Forelesn samarbe innen bygg og anle inger av id. Foto : Eva Almh gg slo et eksperter med bred jell/vfk.noslag for tette re innk jøps- SNART MEN FØPENSJONIST Det offe kjøper ntlige i Vestfol varer og d for me llom 10 tjenester milliar der kro og 15 ner årl Bedre samarb ig. høyere eid gir kvalite t på byg lengre lev gen energib etid, mer effe e, ruk og byggelavere ktiv og ved likehol kostna der dsog Eiendo . Fagarena Bygg m vist vi kan bli bed e hvordan re i Ves tfold. RE VA , Ingvild R livets kår Nybø Holth bren gers mot i Vestfold. Hun ner for nær ingsi behold, har Blad. og lufte sine meninr dem i Vestfold Velkomm til vår flo en tte gjenbru ksbu på Skolm tikk ar SIDE 22-23 JURYEN: Fra venstre: Ola Saltrøe(Sandefjord Næringsforening), Heidi Sæther Hauge(Juryens formann, Horten Næringsforening), Henning Andreas Pedersen (Sparebank1 Nøtterøy Tønsberg). Bak fra venstre: JonElisabeth Grimsgaard (NHO Vestfold), Arne på Skarsteen Sann prøver å fokusere de gode (Nordea), minnene etter at hun Per Olaf Lia (DnB NOR) og Roar Kaupang (SpareBank 1 Buskerud-Vestfold). mistet sin eneste sønn så alt for tidlig. NÆRING SIDE 24 Tlf. 33 48 58 50/9 Åpent: 51 33 248 Man tors. 8-18 -ons 8-15 , fre. www.foni til 14.00 x.as Ser fremtiden bli skapt De stiller kritiske spørsmål til gründere og næringslivsledere som har bevist at de er fremtidsrettede og tenker nyskapning. Bli med på NHO-juryens besøksrunde til tre spennende bedrifter, som alle er i finalen til prisen Årets Vestfoldbedrift 2010. Les i vår næringsseksjon om hvordan bedriftene sikrer et sundt og fremtidsrettet næringsliv. NÆRING SIDE 13 - 26 SAMFUNN: Bjarne Henning Mathisen og Kathe Bæver i Holmestrand Frivilligsentral får daglig henvendelse fra folk som trenger hjelp til stort og smått. Og blant Holmestrands innbyggere finnes det mange jamennesker som trår til der det trengs. SIDE 10-11 rt F u l l lfaa e nd! i Bad Nytt skliebygg og nytt klima- og avfukteranlegg! Les mer www.active.as ø i T n s berg ! 11 dager med hest i sentrum! VINTERENS HØYDEPUNKT! “Elg” 17.–27. februar Bestill billetter på www.hestefrelst.no Style Brunstad Conference Center i Stokke Tel 33 34 59 00 NÆRI NG Møt d finaliset tre ene 17.–27. Februar Nick van Eede Sprang • Dressur • Kjøring • Mounted Games • Hingstekåring • Clinics • Hesteshow • Gallashow • Utstyrsmesser Konserter • Publikumskonkurranser • Countrykveld • Restauranter Hotel • Barer • Nattklubb


Vestfold Blad - uke 3

Related publications