Issuu on Google+

2

R om A ns Clothing from the Roman era in North-West Europe / Kleding uit de Romeinse tijd in Noordwest-Europa

Photographs by / In foto’s van

stef verstraaten

romeinen

vantilt | fragma

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photo-copying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2012 Stef Verstraaten, Nijmegen © 2012 Paul van der Heijden, Jasper Oorthuys © 2012 Vantilt | fragma, Nijmegen isbn 978 90 814500 4 1 For purposes of reference, details from the Trajan’s column have been included in this book. Ter referentie zijn in dit boek details opgenomen van de zuil van Trajanus.

Contents / Inhoud

Preface / Vooraf 9 Paul van der Heijden Reconstructing Romans / Romeinen reconstrueren 15 Jasper Oorthuys Plates / Afbeeldingen 27 About the plates / Over de afbeeldingen 183 Word of thanks / Dankbetuiging 197 Impressum 198

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

130

131

132

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

195

196

word of thanks / dankwoord

thanks I would like to thank all reenactors I have photographed for their commitment and trust. This book would never have seen the light of day without the highly valued contributions of the people, organizations and funds mentioned below. dankwoord Ik dank alle re-enactors die ik heb gefotografeerd voor hun betrokkenheid en vertrouwen. Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij de zeer gewaardeerde bijdragen van hiernagenoemde personen, organisaties en fondsen. Stef Verstraaten

vmgv Arvik Tacq, Nijmegen Consortium Decorum, Nijmegen Gauthier Clerens, Mechelen Hans Peters, management & advies, Weurt Lindenberg, huis voor de kunsten, Nijmegen marc erfgoed adviseurs, Bemmel Marggraff Stichting, Vught Museum Het Valkhof, Nijmegen Pax Romana Peter GoedemÊ, Brasschaat raap Archeologisch Adviesbureau Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort Romeinen.nu Ruud van Beek Stichting, Amersfoort Storia – bureau voor historische projecten, Apeldoorn Tijdlijn historische projecten, Nijmegen Provincie Gelderland Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland Stichting Romeinenfestival Nijmegen

impressum

Romans presents a selection of photographs of Roman reenactors taken by Stef Verstraaten between 2010 and 2012. One thousand two hundred and fifty copies of this book have been printed. Romeinen toont een selectie van foto’s die Stef Verstraaten tussen 2010 en 2012 maakte van Ro­­meinse re-enactors. De oplage bedraagt 1250 exemplaren.

Compilation / Samenstelling Stef Verstraaten, Froukje van Dooren Text / Tekst Paul van der Heijden, Jasper Oorthuys Photography / Fotografie Stef Verstraaten Photography assistants / Fotografieassistentie Lukas Verdijk, Robbert de Koning Translation / Vertaling The Text Consultant | ‘Preface’, ‘Romeinen reconstrueren’ Christy Beall | ‘About the pictures’ Editing / Redactie Vantilt | fragma Separations and colour management / Lithografie en kleurmanagement Stef Verstraaten Based on a design by / Naar een vormgeving van Kees Hakvoort (†) Printing and binding / Drukwerk en bindwerk Drukkerij Hendrix, Peer, Belgium


Romans / Romeinen