Issuu on Google+

Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.nl nummer 07 - Donderdag 3 maart 2011 2 UT N I E U W S 7 5 Data vertalen naar een plaatje Sudanese student holds hope for the future Aminozuren isoleren voor biologische plastics International page Studenten met een ‘mat’. Mannelijke leden van studentenvereniging Audentis werden aan de tand gevoeld over het hoe en waarom van hun mat. ‘Een man met een mat heeft meer vrouwen gehad.’ Lees meer over matten, hun verzorging en verzorgers, op pagina 6. Foto: Ingrid Szwajcer Vraagtekens U-raad bij Route14+ De bezuinigingsplannen en bijbehorende reorganisatie uit Route14+ zijn nog lang geen gelopen race, althans als het aan de universiteitsraad ligt. Alle partijen stelden gisteren vraagtekens bij de voorgestelde onderwijsvernieuwingen en herinrichting van het onderzoek. De CC-fractie ging daarin het verst met de oproep aan het college van bestuur een realistischer plan voor stapsgewijze verbeteringen in onderwijs en onderzoek op te stellen. bacheloronderwijs niet toepasbaar en onaantrekkelijk voor aspirantstudenten. CC’er Herbert Wormeester constateerde een grote trendbreuk ten opzichte van Route14. ‘Daarin stelt het college dat het onderzoek bijzonder goed op koers ligt. Dat zegt wel dat je heel tevreden bent. Nu moet er opeens heel veel veranderen.’ Hij waarschuwde er voor dat het opdoeken van vakgroepen gevolgen kan hebben voor opleidingen. ‘We moeten niet de situatie krijgen dat ben bang dat het niveau te laag wordt. Je oriënteert je eerst breed voordat je de diepte van de major ingaat, dus je hebt minder vakspecifiek onderwijs’, aldus Pieter Willems. Zijn partijgenote Eva Kunst vraagt zich af wat de marketingwaarde van de nieuwe modulaire bachelors is. ‘Hoe staan de scholieren hier tegenover? Het is onbekend wat de wens is van de aankomende student. Hoe gaan we hiermee om?’ Volgens Anne Flierman blijkt uit ervaringen aan andere universiteiten dat de studentenaantallen in een dergelijk onderwijssysteem substantieel toenemen. Rector Ed Brinksma trachtte de angst weg te nemen voor niveauverlies. ‘We hopen dat door de nieuwe onderwijsvorm kennis effectiever en beter wordt overgedragen. Dus zal het eindniveau zelfs hoger liggen.’ De komende maand worden de collegeplannen verder uitgewerkt en neemt de universiteitsraad meer tijd om een inhoudelijke discussie te voeren. De waarschuwing van CC aan het CvB was echter duidelijk: ‘herbezint eer ge begint.’ Reageren? www.utnieuws.nl ADVERTENTIE Ben SaunDerS (THe voice of HollanD) TickeT verkoop meer informaTie www.fellini.nu live in enScHeDe 11 maarT | 20:00 uur fellini | Bolwerkstraat 2 | enschede | T 053 - 436 33 99 | info@fellini.nu BROODJE CULTUUR De universiteitsraad nam woensdagochtend een voorschot op de inhoudelijke discussies die de komende cycli zullen volgen over Route14+. Aan het eind van de vergadering gooide CC-voorman Dick Meijer de knuppel in het hoenderhok door te constateren dat de 15 miljoen structurele bezuinigingen niet nodig zijn, dat een onderscheidend profiel voor de UT ontbreekt en dat een grote schoonmaak onder leerstoelen ongewenst is. Ook acht de fractie het concept voor het nieuwe door het opheffen van onderzoeksgroepen het onderwijs in gevaar komt.’ Daar wordt volgens het college rekening mee gehouden. Ondanks die toezegging raadde Dick Meijer namens CC het college ‘dringend aan geen chaos te creëren door deze overtrokken alles-moetanders-aanpak, maar een realistischer plan voor stapsgewijze verbeteringen in onderwijs en onderzoek op te stellen.’ Niet alle partijen steunden dit voorstel voor een geleidelijke weg. Vooral Frits Lagendijk (Lijst Chairman) sluit zich bij het college aan met de stelling dat de externe omstandigheden de UT dwingen in één klap het roer om te gooien. Het CvB beroept zich op de overheidsbezuinigingen op hoger onderwijs en de aanbevelingen uit het rapport van de commissieVeerman. De UReka-fractie uitte vooral haar zorgen over de nieuwe bachelors. ‘Ik Maandag 7 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Kathenka Woudenberg: Vrouwenleven en liefde [Muziektheater] Maandag 14 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Dorine Wiersma: Goed zo Dorine! [Cabaret] Maandag 21 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Kristine Groenhart: Koffer uit Berlijn [Lezing] Maandag 28 maart, 12.35 uur, Amphitheater, Vrijhof Alkemade & Bloemen: Je moet niet alles geloven wat Gemma zegt [Cabaret] WWW.CULTUUR.UTWENTE.NL


UT Nieuws - 03 maart 2011

Related publications