Issuu on Google+

Chương Trình Xét Nghiệm Ung Thư Vú Đây là chương trình phục vụ miễn phí cho phụ nữ để khám vú, tử cung để có thể biết mình có bị ung thư hay không. Chương trình này đặc biệt phục vụ cho phụ nữ hiện đang sinh sống ở tiểu bang Rhode Island và từ 40 tuổi trỡ lên không có sức khỏe bảo hiểm hoặc có bảo hiểm sức khỏe nhưng không đủ tiền để đi khám những bệnh nói trên. Nếu quí vị nào muốn biết thêm chi tiết về chương trình này, vui lòng vào website hoặc gọi số sau đây: http://www.health.state.ri.us hoặc 401-222-1161 Nếu quí vị muốn biết thêm chi tiết hoặc có thể đến nơi này để tìm hiểu thêm, xin quí vị liên lạc đến địa chỉ sau đây hoặc gọi số dưới đây: 655 Broad Street, Providence, RI 02907; www.rifreeclinic.org hoặc 401-274-6347 Chương Trình Mua Thuốc Với Giá Rẻ Cho Những Người Không Có Bảo Hiểm Sức Khỏe Chương trình này có thể giúp quí vị mua thuốc với giá phải chăng. Để có thể mua thuốc với giá phải chăng hay rẻ, quí vị phải có những điều kiện sau đây để được vào chương trình này. Lệ phí hang năm cho trương trình này là $20.00 đồng. 1. Chương Trình Xe Tai Đem Sưc Khỏe Đến Cho Cộng Đồng Pharmacy Outreach Program-URI College of Pharmacy www.uri.edu/pharmacy/outreach 1-800-215-9001 (Trung Tâm Giúp Đỡ Cộng Đồng Biết Thêm Về Thuốc Uống Và Medicare part D) Xin Thông Báo Quị Vị Những Trung Tâm Giúp Đỡ Cộng Đồng Tại Rhode Island Và Những Điều Cần Thiết Về Sức Khỏe 2. Quí vị nào không có bảo hiểm sức khỏe mà giúp quí vị trả tiền thuốc. Quí vị ở tuổi từ 19 đến 65 tuổi và hiện đang ở tiểu bang Rhode Island Quí vị phải có mức lương mỗi năm bằng 200% tiền ấn định của nhà nước. Đây là chương trình giúp đỡ bất cứ quí vị nào mà không có bảo hiểm sức khỏe. Chương trình này có 1 chiếc xe và chiếc xe này sẽ đến các địa điểm trong cộng đồng của tiểu bang Rhode Island để giúp quí vị khám sức khỏe. Quí vị có thể đến đây để khám như đo huyết áp, đường trong máu, mỡ trong máu, và khám coi mình có thai hay không. Ngoài ra chương trình còn giúp đỡ quí vị tìm những nơi mà quí vị có thể đi khám bác sĩ với giá cả phải chăng nếu quí vị không có bảo hiểm sức khỏe. 3. Nếu quí vị nào muốn biết thêm chi tiết về chương trình này, vui lòng vào website hoặc gọi số dưới đây: http://www.womenandinfants.org/body.cfm?id=92& action=detail&ref=61 hoặc 401-277-3629 Chương Trình Mua Thuốc AZ Và Tôi Cho Medicare D Chương Trình Giúp Đỡ Mua Thuốc Uống Đây là chương trình có thể giúp quí vị nào mà không có bảo hiểm sức khỏe để trả tiền thuốc men. Chương trình này cùng với các nhà sản xuất thuốc, bác sĩ, các ngành y tế giúp quí vị mua thuốc miễn phí hoặc trả thấp. Nếu quí vị muốn biết thêm chi tiết hoặc điền đơn xin thuốc, xin vào trang web site này : www.pparx.org/Intro.php hoặc gọi số điện thoại miễn phí sau đây: 1-888-477-2669 Trung Tâm Khám Sức Khỏe Miễn Phí Đây là nơi mà bác sĩ, y tá, dược sĩ và những người khác trong ngành y tế tình nguyện giúp cho quí vị được khám sức khỏe miễn phí khi quí vị không có bảo hiểm sức khỏe. Nếu trở thành thành viên của chương trình này, quí vị có thể mua thuốc tại các nhà thuốc tay mà họ có thể gửi cho quí vị bằng bưu điện và họ có thể gửi đến tận nhà cho quí vị mà quí vị không phải trả tiền lệ phí gửi. Nếu quí vị nào muốn biết thêm chi tiết về chương trình nay, xin hãy gọi số điện thoại miễn phí sau đây: 1-800-311-0553 Chương trình này sẽ giúp quí vị nào đã vào chương trình Medicare Part D mà vẫn còn khó khăn khi mua thuốc của nhà sản xuất AstraZeneca. Nếu được vào chương trình này rồi, quí vị sẽ trả khoảng $25.00 cho 30 ngày uống thuốc của công tyAstraZeneca sản xuất. Chương trinh nay rất dễ dàn đăng ký và không phải trả tiển lệ phí hàng năm. Để trở thành hội viên của chương trình này, quí vị sẽ phải hội đủ các điều kiện sau đây: 1. 2. 3. Lương mỗi năm của 1 người phải dưới $30,000 một năm và $40,000 một năm cho 2 vợ chồng. Uống thuốc do hãng AstraZeneca sản xuất. Một năm phải trả ít nhất là 3% của số lương mỗi năm cho những thuốc mà được sản xuất bởi công ty AstraAeneca. Nếu quí vị muốn biết thêm chương trình này, xin quí vị vào Web sites sau đây hoặc gọi số điện thoại sau đây: http://www.astrazenecaus.com/content/patientAssistance/astrazeneca-medicine-and-


Outreach Resources - Vietnamese

Related publications