Issuu on Google+

M agas i n f r a U n ive r s it e t e t i S tava n g e r NR . 1–2 012 Kompetanse jorda rundt Norsk hotellhøgskole kan sjå tilbake på sine første 100 år med å utdanna hotellog reiselivsleiarar for Noreg og verda  Reiselivsforsking  Betre matvanar  Universets formel  Gastronomi


Univers nr 1 - 2012

Related publications