Issuu on Google+

De Rijnsburger DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011 - 60e JAARGANG, NR.46 Katwijk w Voor arluukwerk d 071 408 14 97 LKENBURGERâ&#x20AC;&#x2122; EN â&#x20AC;&#x2DC;DE VA WAARIN OPGENOM Elke week gratis huis aan huis in Rijnsburg en Valkenburg Advertenties: (071) 4022901/ 06 53726715 â&#x20AC;˘ advertentie@derijnsburger.nl â&#x20AC;˘ De helft van jezelf Wanneer je niet samen bent mis je de helft van jezelf kom maak je warmte bekend ik wacht nog wel even voltooi met licht mijn leven Cor van Vliet Redactie: 071-4022901 â&#x20AC;˘ redactie@derijnsburger.nl De Rijnsburger Deze week o.a.: Meer dan handen awards Website alpharijnsburg.nl online Gemeente zet vrijwilligers in schijnwerper In januari gaan er weer Alphacursussen voor allerlei doelgroepen in Rijnsburg van start. De Alpha-cursus is een gratis en wekelijks vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Voor informatie kan men nu ook op de nieuwe website alpharijnsburg.nl terecht. Andere mogelijkheden zijn: kijk op RTV Katwijk teletekst 821; bel 4030845 of mail alpha-cursus@casema. nl voor informatie. De burgemeester en wethouders bedanken op woensdag 7 december in het gemeentehuis van Katwijk en servicepunt Rijnsburg alle vrijwilligers voor hun belangloze inzet als vrijwilliger in de gemeenschap van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Dit jaar is ook het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk (EJV). Overal in Europa staat het vrijwilligerswerk in al zijn diversiteit in de schijnwerper. Biljarters De Bogaert tijdelijk andere huisvesting Eind dit jaar moet biljartvereniging De Bogaert hun huidige locatie in het Dienstencentrum verlaten in verband met renovatie van deze aanleunwoningen. In de toekomst gaan de biljarters zich vestigen in het Gemeenschapshuis aan het Burg. Koomansplein. Tot die tijd heeft De Bogaert een tijdelijke accommodatie toegewezen gekregen in de gemeentewerf van Rijnsburg. Inmiddels zijn de heren hier druk bezig om deze ruimte â&#x20AC;&#x2DC;biljartklaarâ&#x20AC;&#x2122; te maken. Het college van b&w heeft ruim 10.000 euro beschikbaar gesteld voor aanpassingen en de verhuizing. De biljartclub gaat voor deze tijdelijke huisvesting 850 euro huur per jaar betalen. Orgel Grote kerk weer gereed Na een intensieve restauratieperiode is het orgel van de Grote kerk weer gereed. Tijdens een bijzondere zangdienst, zondag 27 november om 9.30 uur, wordt het gerestaureerde orgel weer in gebruik genomen. Voorganger in deze dienst is ds. D. Verboom. Verder werken mee de organisten Sietse Strating en Dick Durieux, als ook de muzikanten Janwillem de Winter, RenĂŠ de Mooij, Conrad Smit, Marcel Moerland, Mark Prins en Rob Aarssen. In deze dienst zal het orgel weer voor het eerst in het openbaar worden bespeeld tijdens samenzang en orgelsoloâ&#x20AC;&#x2122;s. Kamp Leusden 2012 gaat door Nadat zaterdag 8 oktober de 83 jaar oude kampschuur in het YMCA-Kamp in Leusden tot op de grond afbrandde, is direct aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat in april 2012 de geplande kampen in het YMCA kamp Leusden gewoon door kunnen gaan. Er wordt aan nieuwe tenten gewerkt en er komt een noodvoorziening voor de keuken en de wcâ&#x20AC;&#x2122;s en douches. Ook Kamp Leusden vanuit Rijnsburg gaat gewoon door en wel van zaterdag 7 juli t/m zaterdag 14 juli. De inschrijving wordt gehouden op maandag 30 januari 2012 en dinsdag 31 januari 2012 van 19.00 tot 20.30 uur in De Voorhof. Voor meer informatie Kamp Leusden Rijnsburg, Jaap de Mooij, Christinalaan 15, Rijnsburg. De MS collectant trotseert weer en wind! Laat ze niet in de kou staan! GEEF! Collecteweek 21-26 november www.nationaalmsfonds.nl Of steun ons via giro 5057 Nationaal MS Fonds, Maassluis Op de thee bij de tandarts zie pag. 3 DANSLES +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3  6-  info@danscenterdejong.nl OOK VOOR AL UW FEESTEN! PARTYCENTER DE JONG Peter van Leeuwen tussen groep drie van de Emmaschool. (Foto: CvdS). Peter van Leeuwen nieuwe algemeen directeur PCBO â&#x20AC;&#x2DC;Uit elk kind het beste halen wat er in zitâ&#x20AC;&#x2122; De vereniging voor Protestant Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) te Rijnsburg heeft sinds 1 augustus van dit jaar een nieuwe algemeen directeur, de 57-jarige Peter van Leeuwen. De in Enschede woonachtige Van Leeuwen heeft een rijke ervaring in het basis onderwijs, zowel in leidinggevende als in adviserende functies. De nieuwe directeur is voor zestien uur per week aangesteld, waarbij hij iedere maandag op het kantoor van het schoolbestuur in de Smidstraat 25 aanwezig is. In de paar maanden dat Van Leeuwen nu in Rijnsburg actief is heeft hij een ongelofelijke betrokkenheid van ouders met de scholen ervaren. management en bestuurskunde) algemeen directeur van een schoolvereniging in Groningen en daarna tot 2010 deze functie in Enschede bekleed. Hier had hij drieĂŤndertig verschillende scholen (basis, speciaal en voortgezet onderwijs) onder zijn hoede. In 2010 vond hij het tijd voor iets anders en is zijn eigen adviesbureau gestart. â&#x20AC;&#x2DC;Mijn passie is om het onderwijs daadwerkelijk te verbeteren. Mijn motto hierbij is: â&#x20AC;&#x2DC;Verander de wereld en begin bij jezelf. Vanuit deze filosofie is er veel mogelijk, ook in onderwijslandâ&#x20AC;&#x2122;, zo meent Van Leeuwen. Kern van het onderwijs Peter van Leeuwen heeft de nodige ervaring opgedaan in het onderwijs. Ooit is hij als meester begonnen, hoofd van een school in Utrecht geweest en na verschillende studies (drie doctoraaltitels op de gebieden orthopedagogiek, onderwijs- Peter van Leeuwen noemt de kern van het onderwijs goed leren lezen, schrijven en rekenen. â&#x20AC;&#x2DC;Elk kind is waardevol en heeft recht op deze basis. Voor scholen is het een plicht om uit elk kind het beste te halen wat er in zit. Maar wel op een Koopavonden van INTERTOYS Katwijk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 21 22 23 24 25 26 november november november november november november 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 17.00 maandag 28 november dinsdag 29 november woensdag 30 november donderdag 1 december vrijdag 2 december zaterdag 3 december 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 18.00 bij Alleen atwijk K s y o Intert Thuis bestellen kan dit jaar. Bij ons staat het dan ingepakt met naamsticker klaar! Voor meer uitleg over de actie www.intertoyskatwijk.nl leuke manierâ&#x20AC;&#x2122;, zo meent Van Leeuwen. Als een leerling een laag cijfer heeft gehaald voor een bepaald lesonderdeel kan je dit als leerkracht meedelen en vervolgens met de volgende les verder gaan. Belangrijker is om te kijken waar dit lage cijfer vandaan komt en met de leerling of groep bespreken waar het fout is gegaan, om vervolgens weer een stap verder in de leerstof te zetten. Als geen ander weet hij dat het onderwijs te maken heeft met veel bijzaken en veranderingen. Een ervan is het schoolzwemmen. Hierin gaat veel tijd zitten. Op sommige scholen kunnen leerlingen in drie jaar tijd een zwemdiploma halen. Je kan je als school afvragen of dit een kerntaak is en je deze tijd beter kan besteden aan belangrijkere onderwijstaken. Daarnaast noemt Van Leeuwen training en discipline belangrijke items die kinderen verder en hogerop kunnen brengen. Naast Vijftien gebruikers tekenen intentieverklaring â&#x20AC;&#x2DC;Ons Huisâ&#x20AC;&#x2122; In het voormalig gemeentehuis in Rijnsburg hebben gisterenavond de toekomstige gebruikers van het gemeenschapshuis â&#x20AC;&#x2DC;Ons Huisâ&#x20AC;&#x2122; de intentieovereenkomst getekend. Hiermee is een officieel startsein gegeven om vijftien instellingen de gelegenheid te geven te onderzoeken of zij het gemeenschapshuis in de toekomst gaan bewonen. De installatie van de gebruikersgroep is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van het gemeenschapshuis. Het zijn de toekomstige gebruikers die er met elkaar voor gaan zorgen dat het Multi Functioneel Centrum de ontmoetingsplek wordt die voldoet aan de wensen en behoeften van de Rijnsburgers. Naast wethouder Willem van Duijn hebben de volgende instellingen de intentieovereenkomst getekend: Biljartvereniging De Bogaert, Bridgeclub Rijnsburg, Buurtpreventie Frederiksoord, Gemeentelijke muziekschool Katwijk, GGD afdeling jeugdgezondheidszorg (CJG), KOK Kinderopvang, Kwadraad (CJG), Logopediepraktijk Rijnsburg, Oranjevereniging, Rijnsburg Klassiek, Rijnsburg Oranje expositie, Rijnsburgse Dam Club, Stichting Openbare bibliotheek Katwijk, Wijkraad Rijnsburg en de Wmo-adviesraad. de ouders hebben ook de leerkrachten een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. â&#x20AC;&#x2DC;In het onderwijs is het belangrijk te signaleren en te sturen op resultaat en hier met elkaar adequaat mee bezig te zijnâ&#x20AC;&#x2122;, laat Van Leeuwen weten. De nieuwe algemeen directeur van de schoolvereniging is dan ook voornemens om over twee jaar een tevredenheidonderzoek onder de leerlingen, ouders en leerkrachten te houden. Elkaar een spiegel voorhouden waar je mee bezig bent en hieruit ook de conclusies trekken. â&#x20AC;&#x2DC;Op deze manier samen met de mensen in de organisatie in beweging komen om het onderwijsrendement van de kinderen te verbeteren. Want dat is het waar het allemaal om draaitâ&#x20AC;&#x2122;. Voor meer informatie over het onderwijs aangeboden door de PCBO kan men contact opnemen via telefoon: 4097780 of per mail info@staf.pcborijnsburg.nl. Daarom heeft de gemeente speciaal dit jaar gekozen voor een vrijwilligerswaardering die niet alleen een gelijke kans voor alle soorten van vrijwillige inzet biedt, maar ook voor alle vrijwilligersorganisaties en sectoren tegelijk. De burgemeester en wethouders trakteren de vrijwilligers op koffie/ thee met gebak. Zij ontvangen uit handen van de wethouders een bijzondere attentie. En op beide locaties worden ook twee prijzen uitgereikt door de burgemeester. Er zijn in totaal vier verschillende prijzen te verdelen. Deze â&#x20AC;&#x2DC;meer dan handen awardsâ&#x20AC;&#x2122; worden in het kader van het Europees Jaar van de vrijwilligers uitgereikt. De themaâ&#x20AC;&#x2122;s van de awards zijn â&#x20AC;&#x2DC;Passieâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Competentieâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Verbindingâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;Innovatieâ&#x20AC;&#x2122;. Iedereen kan tot vrijdag 25 november een nominatie doen. Vermeld de naam, adres en vrijwilligersorganisatie van de vrijwilliger of organisatie die u wilt nomineren. Vergeet ook niet te vermelden: uw eigen naam en contactgegevens, de onderbouwing en om welk award het gaat. De richtlijnen voor de vier awards vindt u terug op www. katwijk.nl. U kunt uw nominatie doorgeven via info@katwijk.nl of tel. 4065628 / 4065619. Schoenendozenactie Julianaschool De Toren in Zicht over kastijden De Valkenburger Milieuvriendelijke bakfiets voor Slagerij Timmers Eerste nederlaag voor Valken â&#x20AC;&#x2DC;68 Deze week bij u als folder in de bus: INTERPARKET KRIJN VERDOES SHELL STATION DE JONG UW TOPSLIJTER SNACKBAR VAN â&#x20AC;&#x2DC;T ZELFDE ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl CDA gooit het roer om, tot vreugde van oppositie Meerderheid politiek: gĂŠĂŠn zeejachthaven Er komt geen zeejachthaven bij Katwijk. Tenminste, als het aan de meerderheid van de Katwijkse politiek ligt. Die meerderheid heeft zich in de commissie Ruimte vorige week woensdag tĂŠgen dat megaproject uitgesproken. Met name de opstelling van de CDA-fractie verbaasde voor- ĂŠn tegenstanders. Die partij stemde tegen verder onderzoek, omdat de financiĂŤle gevolgen voor de gemeente niet te overzien zijn. Niet alleen CDA stemde tegen verder onderzoek, ook GemeenteBelangen en PvdA stemden tegen, hoewel die partijen tot dan toe - weliswaar met de nodige kanttekeningen - ook steeds hadden ingestemd. Alleen van de SGP was van begin af aan duidelijk dat die tegen de komst van een zeejachthaven was. De ommezwaai van GB en PvdA sneeuwde die avond een beetje onder bij de bombastische aankondiging van CDA-fractievoorzitter Bart van Kruistum, die als eerste spreker meteen de toon zette bij dat â&#x20AC;&#x2DC;hoofdgerecht van de avondâ&#x20AC;&#x2122;. ChristenUnie (CU) en VVD, de coalitiepartners van het CDA in het college van burgemees- WZ^KKE>/:<ÍťsZdZKht KEES BERGMAN.NL sZ<Z/E'EÍť,zWKd,<EÍťWE^/KEE ter en wethouders, willen wel verder met de zeejachthaven. De volgende stap is een zogenoemd Plan van Aanpak, waarvoor 25.000 euro nodig is. â&#x20AC;&#x2DC;Peanutsâ&#x20AC;&#x2122; noemt wethouder Thijs Udo die 25 mille. In vergelijk met de kosten voor onderzoek en manuren in de afgelopen jaren, heeft hij daar natuurlijk gelijk in. â&#x20AC;&#x2DC;U geeft ons niet de kans om te bewijzen dat het zonder bijdrage van de gemeente kanâ&#x20AC;&#x2122;, verweet Udo het CDA. Maar die pareerde door de wethouder er nog even fijntjes aan te herinneren dat die twee weken eerder als enige in het college tĂŠgen de nieuwbouwinvestering voor de bibliotheek had gestemd. â&#x20AC;&#x2DC;Dan moet dit besluit u toch aansprekenâ&#x20AC;&#x2122;. Het CDA vindt dat de gemeente grote financiĂŤle risicoâ&#x20AC;&#x2122;s loopt met een eventuele zeejachthaven en minimaal 700 woningen buitengaats vindt die partij ook onacceptabel. â&#x20AC;&#x2DC;De aanleg is een maatje te groot voor Katwijkâ&#x20AC;&#x2122;. De opstelling van de grootste partij in de raad stuit met name bij de VVD tegen de borst. â&#x20AC;&#x2DC;De VVD vindt het jammer dat de deur nu zo hard wordt dicht gegooidâ&#x20AC;&#x2122;, reageerde Michael Pijnenburg van die partij. Het CDA-nee wordt ervaren als een messteek in de rug van de VVD-wethouder. â&#x20AC;&#x2DC;Payback timeâ&#x20AC;&#x2122; klonk het nĂ  de vergadering daarom in de hal van het gemeentehuis onder de liberalen. De CDAopstelling zou te maken hebben met de tegenstem van Udo voor de nieuwe bibliotheek. Geen go or no-go CU-fractievoorzitter Klaas Jan van der Bent maakte duidelijk dat zijn partij ook nog geen fiat geeft aan het college om die jachthaven aan te leggen. â&#x20AC;&#x2DC;Het is nu nog geen go or no-go-momentâ&#x20AC;&#x2122;, vindt Van der Bent, die eerder al op de hoogte was gesteld van het gewijzigde CDA-standpunt. Zijn partij is vóór een zeejachthaven. â&#x20AC;&#x2DC;Maar niet tegen elke prijsâ&#x20AC;&#x2122;, stelt hij duidelijk. Die prijs moet eerst nog duidelijk worden en daarom wil zijn partij wel de volgende stap maken. Pas dan wordt duidelijk wat de gemeente eventueel moet bijdragen. â&#x20AC;&#x2DC;Het is absurd om te denken dat het de gemeente er niets aan bij hoeft te dragenâ&#x20AC;&#x2122;. Net zo absurd, volgens Van der Bent, als dat die haven de gemeente â&#x20AC;&#x2DC;150 + 45 miljoen gaat kostenâ&#x20AC;&#x2122;. De koerswijziging van het CDA heeft afgelopen week tot verschillende reacties geleid. Met name het bedrijfsleven is teleurgesteld. Anderen zijn juist weer blij dat die haven er niet komt. Dat het om een belangrijk politiek besluit ging, bleek wel uit het feit dat er zich bij de CDA-raadsleden op de publieke tribune ook een aantal CDA-prominenten schaarden, waaronder CDA-voorzitter Wim Driebergen en de Keukenhofdirecteur Piet de Vries. Valkenburger De Vries is trouwens ook voorzitter van stichting Jachthaven Katwijk, die bij de gemeente had aangegeven te willen praten over de mogelijke exploitatie van de jachthaven in zee. VVD-voorzitter Hans Vissers was er ook, maar dat is hij wel vaker.


RB_week_46

Related publications