Issuu on Google+

Oegstgeest, Willem de Zwijgerlaan 13 Nieuwe prijs Ruim HOEKHUIS (1928/480 mÂł) in het gewilde ORANJEPARK op ca. 200 m² grond met tuin op het ZUIDEN. Er zijn nog diverse originele details aanwezig (glas-in-lood, paneeldeuren). Vraagprijs â&#x201A;Ź 425.000,- k.k. TEL.: (071) 517 42 64 HUIS VAN DE WEEK LOSECAAT NVM MAKELAAR OEGSTGEESTER COURANT Elke week gratis huis aan huis in Oegstgeest en BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING Nu 12 Advertenties: (071) 4022901 â&#x20AC;˘ advertentie@uitgeverijverhagen.nl â&#x20AC;˘ *Vraag naar de voorwaarden. Redactie: 06 100 891 24 â&#x20AC;˘ redactie@oegstgeestercourant.nl Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 www.zekervia.nl Deze week Senna van Daalen eerste Oegstgeester baby van 2012 OKe krijgt nieuwe redactievoorzitter Axel Crama wint NK Flairbartending WWW.BERNARDSCHULTE.NL â&#x20AC;&#x2DC;De beste uitweg is Nieuw-Rhijngeest gewoon afbouwenâ&#x20AC;&#x2122; Op de site van Binnenlands Bestuur wordt deze week een onderzoek van het overlegorgaan Vakberaad GemeentefinanciĂŤn behandeld, waaruit blijkt dat â&#x20AC;&#x2DC;grondbezit gemeenten in flinke problemen brengt.â&#x20AC;&#x2122; Volgens de site komt binnenkort naar verwachting 15 procent van alle Nederlandse gemeenten in flinke financiĂŤle problemen vanwege grote verliezen op het grondbezit. Ook de gemeente Oegstgeest ontspringt deze dans helaas niet. Vorige week kwamen twee oud wethouders aan het woord over het grote verlies van de nog af te bouwen wijk Nieuw-Rhijngeest. Ook de huidige wethouder, die verantwoordelijk is voor dat project, Lia de Ridder, ziet de donkere wolken boven de wijk. â&#x20AC;&#x153;Maarâ&#x20AC;?, zegt ze, â&#x20AC;&#x153;Het project heeft alles in zich om een hele leuke wijk te worden. De beste uitweg is nu ervoor te zorgen dat de geplande wijk er gewoon komt.â&#x20AC;? bouwen, heeft De Ridder behoorlijk bezig gehouden. â&#x20AC;&#x153;Let wel: ik doe niet aan struisvogelpolitiek en geloof niet in sprookjes. Natuurlijk zijn er allerlei organisatorische perikelen, maar we moeten ondertussen gewoon doorgaan.â&#x20AC;? Door Willemien Timmers Het feit dat Dura Vermeer het niet meer zag zitten om deel uit te maken van de grondexploitatiemaatschappij, een samenwerkingsverband om Nieuw-Rhijngeest af te is nog steeds woningbehoefte. Tel daarbij op dat Oegstgeest door Elsevier werd aangewezen als beste woongemeente van Zuid-Holland. Dan is er ruimte voor uitbreiding in verschillende prijsklassen.â&#x20AC;? Projecten Behoefte Bij haar aantreden, nu bijna twee jaar geleden, kon wethouder de Ridder niet vermoeden dat Nieuw Rhijngeest voor zoâ&#x20AC;&#x2122;n groot verlies zou zorgen. Ze is in een rijdende trein gestapt. Toch gelooft ze nog steeds in de wijk. â&#x20AC;&#x153;In de Randstad Inuit leerlingen bezoeken Het Rijnlands Lyceum Binnenkort start daarom een aantal projecten. â&#x20AC;&#x153;In december zijn woningen aan het water, met botenhuis, in de etalage gezet. Flexibele woningen aan het water, naar believen met twee of drie verdiepingen, volgen deze zomer. Ook voor vrije kavels willen we dit voorjaar een manifestatie starten.â&#x20AC;? Mensen kunnen zich voor dit laatste project al aanmelden via nieuwrhijngeest@ oegstgeest.nl. Volgende week, zaterdag 21 januari, wordt het startsein gegeven voor 40 appartementen van â&#x20AC;&#x2DC;Blok Botterâ&#x20AC;&#x2122; van deelplan De Batavia. â&#x20AC;&#x153;We moeten gewoon geleidelijk aan zo doorgaan. We zijn er veel mee bezig; hoe kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden en het resultaat zo goed mogelijk.â&#x20AC;? Om voor de huidige bewoners de wijk wat aantrekkelijker te maken, was met de ontwikkelaar afgesproken op een mooi glad stuk een ijsbaantje aan te leggen. â&#x20AC;&#x153;Helaas heeft het nu nog niet gevroren, maar als dat wel gaat gebeuren, wordt er water op een stuk grond gespoten.â&#x20AC;? Commissie Ten slotte: is er op het gemeentehuis behoefte aan een club van wijze mannen, die zich buigt over een zo succesvol mogelijk afronden van Nieuw Rhijngeest? De Ridder: â&#x20AC;&#x153;Wij raadplegen voortdurend wijze mannen en wijze vrouwen, zowel binnen als buiten Oegstgeest.â&#x20AC;? Mark Mellink naar WK Debatteren in Zuid-Afrika Bunker krijgt nieuwe eigenaar Tijdens een bijeenkomst in het ministerie van FinanciĂŤn in Den Haag zijn gisteren, dinsdag 17 januari, vijftien enveloppen geopend met biedingen voor de bunker aan de Kwaaklaan. Vier van deze biedingen kwamen uit Oegstgeest. De bedragen die men voor de bunker over had varieerden van 11.000 tot 500.000 euro. De hoogste bieder was een organisatie uit Zeeland. De verdere procedure, en of de bunker gegund wordt aan deze Zeeuwse organisatie, was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. De zeventienjarige Mark Mellink uit Oegstgeest gaat in een team van vier personen naar Zuid-Afrika voor het wereldkampioenschap debatteren. Zijn ervaring deelt hij op Twitter onder het account Mark_Mellink. Tekst en foto: Wil van Elk Mark Mellink vertrok dinsdagochtend 17 januari samen met Elise Jelsma, Azer Aras en Joris Broeders naar Kaapstad in Zuid-Afrika voor deelname aan het World Schools Debating Championships 2012. Op 28 januari is hij weer terug in Nederland. Toeval DANSLES +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3  6-  info@danscenterdejong.nl OOK VOOR AL UW FEESTEN! PARTYCENTER DE JONG op Nefit Topline HR-KETEL WOENSDAG 18 JANUARI 2012 OPGERICHT 1 FEBR. 1928, NR. 3 Leiden â&#x20AC;&#x2DC;Raadsheren- en Vogelenbuurtâ&#x20AC;&#x2122; (bezorging 071-4022901) JAAR GARANTIE Mark Mellink houdt via Twitter ons op de hoogte van zijn deelname aan het WK Debatteren in Kaapstad. De voertaal van het toernooi is Engels, maar dat is voor Mark geen probleem. â&#x20AC;&#x153;Wij hebben meer dan vier jaar in Amerika gewoondâ&#x20AC;?. Na de terugkomst in Nederland ging Mark naar de Montessorischool en later naar het Rijnlands Lyceum waar hij nu in het examenjaar van het gymnasium zit. â&#x20AC;&#x153;Hij heeft het geluk dat zijn schoolexamens konden worden uitgesteldâ&#x20AC;?, vertelde zijn moeder. Bij toeval â&#x20AC;&#x2DC;ontdekteâ&#x20AC;&#x2122; Mark het debatteren. â&#x20AC;&#x153;Ik moest een keer invallen bij een debattoernooi op school, en dat vond ik eigenlijk heel leukâ&#x20AC;?, zei Mark. â&#x20AC;&#x153;Hij praatte al voor hij iets kon zeggenâ&#x20AC;?, zei zijn moeder lachend. Oefenen De selectie voor het WK staat helemaal los van de school. Mark: â&#x20AC;&#x153;Er zijn selectiewedstrijden gehouden waaruit twaalf kandidaten kwamen uit heel het land. Later werden dat er zeven en daaruit is het team van vier leden gekomen. De laatste twee maanden zijn we elk weekend bij elkaar gekomen om te oefenen. We hebben ons vooral voorbereid op het uur dat we hebben om ons voor ieder van de acht casussen voor te bereiden. Het is een stelling over migratie van mensen naar de grote stad; het leek erg saai, maar het is nu toch wel een heel interessant onderwerp!â&#x20AC;?. Sponsors De overkoepelende stichting bestaat uit studenten. Omdat er geen kapitaal is om de reis en deelname te bekostigen, moesten de deelnemers zelf voor sponsors zorgen; ook om voor de coach te kunnen betalen. Mark ging enthousiast op zoek en vond een bijdrage bij de gemeente en zijn school die de grootste sponsor is. Ook het bedrijf waar zijn moeder werkt, Maxlead Services BV in Oegstgeest, deed mee evenals Gartner het IT bedrijf waar zijn vader werkt. â&#x20AC;&#x153;Mark moet er wel wat voor terugdoen en moet voor twintig salesmensen een workshop gevenâ&#x20AC;?, vertelde zijn moeder. 4%44%2//(!!2-/$%., $AMES (EREN+INDERKAPPERS $E+EMPENAERSTRAATn''/EGSTGEEST $EPOSITAIRVAN,g/RĂ?AL+ÂĄ2!34!3% 6OORUWAFSPRAKEN4EL  Raad schuift besluit â&#x20AC;&#x2DC;Longpunt Leidenâ&#x20AC;&#x2122; geopend in Rustenborch bebouwing Oude Vaartweg voor zich uit In de commissievergadering van afgelopen donderdag heeft de commissie ruimte het besluit over de bouw van â&#x20AC;&#x2DC;kleinschalige kantoorunits met lichte bedrijvigheidâ&#x20AC;&#x2122; op een braakliggend terrein aan de Oude Vaartweg uitgesteld. Hoewel de plannen al jaren klaarliggen, zullen projectontwikkelaars Smitsloo en Korswagen nog even geduld moeten hebben. De raad en buurtbewoners keerden zich in de commissievergadering tegen (te uitgebreide) bebouwing van de groene driehoek aan het eind van de Oude Vaartweg. Door Willemien Timmers Diverse insprekers lieten merken bebouwing langs de Haarlemmertrekvaart niet te zien zitten. Bewoonster Wies van Steijn hield een helder betoog namens alle bewoners van de Oude Vaartweg. â&#x20AC;&#x153;Het stuk land heeft vanaf het begin de bestemming â&#x20AC;&#x2DC;groenâ&#x20AC;&#x2122;. In april 2008 is ons verzekerd door de gemeente dat de lokatie groen zou blijven.â&#x20AC;? Van Steijn had onderzoekwerk verricht, en was in de stukken tegengekomen dat een vertegenwoordiger van de gemeente Oegstgeest in maart 2007 in een provinciale bijeenkomst reeds akkoord was gegaan met een verandering van â&#x20AC;&#x2DC;groenâ&#x20AC;&#x2122; naar â&#x20AC;&#x2DC;bebouwingâ&#x20AC;&#x2122;. Een feit waar geen van de aanwezigen in de zaal eerder iets van af wist, en waardoor het college enigszins in verlegenheid werd gebracht. Net als andere insprekers betoogde zij: â&#x20AC;&#x153;De zichtlijn langs de Haarlemmer Trekvaart moet behouden worden voor volgende generaties.â&#x20AC;? Inspreker Peter van Helsdingen, namens de Groenadviescommissie, zag het liefst de bestemming â&#x20AC;&#x2DC;Groen en Recreatieâ&#x20AC;&#x2122; weer aan het gebied toegekend. Een inspreker namens Milieudefensie betoogde: â&#x20AC;&#x153;Spaar groen, recycle de ruimte. Er is al veel leegstand in kantoren.â&#x20AC;? Namens de ontwikkelaars benadrukte architect van Egmond dat het gaat om een â&#x20AC;&#x2DC;echt kleinschaligeâ&#x20AC;&#x2122; ontwikkeling, en dat alles â&#x20AC;&#x2DC;groen wordt uitgevoerdâ&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x153;Het voorliggende plan bestaat uit zes in plaats van zeven gebouwtjes. We zullen alle zichtlijnen zoveel mogelijk respecteren.â&#x20AC;? Progressief Oegstgeest vroeg zich bij monde van raadslid Veenstra de nut en noodzaak van de â&#x20AC;&#x2DC;kantoorvillaâ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;&#x2122; af. â&#x20AC;&#x153;Vijfentwintig procent van de kantoren staat al leeg.â&#x20AC;? Ook noemde hij het grote cultuurhistorische belang van de trekvaart. Zijn Leefbaar Oegstgeest collega van Dijk was het met hem eens. â&#x20AC;&#x153;Er moeten geen gebouwen aan het water komen; die zone moet groen blijven.â&#x20AC;? Braun (Transparant Oegstgeest) noemde de manier waarop de communicatie naar de buurt verlopen is â&#x20AC;&#x2DC;hoogst beschamendâ&#x20AC;&#x2122;. Van den Ouweelen (Lokaal) vroeg zich net als de andere partijen af hoe hoog de schadevergoeding zal zijn aan de ontwikkelaars als het stukje land toch groen blijft. In tegenstelling tot de buurtbewoners vond Den Boer (CDA) dat wonen en werken in ruimtelijk opzicht wĂŠl op het stukje grond past. â&#x20AC;&#x153;Maar willen we dat, en in welk kader?â&#x20AC;? De VVD gaf aan â&#x20AC;&#x2DC;niet onwelwillend te staan tegenover de bouw van kleinschalige kantoorvillaâ&#x20AC;&#x2122;s. Wethouder TĂśnjann had gehoopt het dossier geheel compleet te hebben, en noemde het boven tafel komen van nieuwe documenten â&#x20AC;&#x2DC;geen prettige ontdekkingâ&#x20AC;&#x2122;. Ze benadrukte: â&#x20AC;&#x153;Als het bestemmingsplan het recht geeft aan de ontwikkelaars om te bouwen, dan moeten wij daar als gemeente medewerking aan verlenen.â&#x20AC;? Zij kon zich verplaatsen in gemaakte opmerkingen over concurrentie van het terreintje met het nog te ontwikkelen MEOB terrein. â&#x20AC;&#x153;Ook daar komt een kleine strook van dit soort kantoorvillaâ&#x20AC;&#x2122;s. Maar ik ben op basis van goede adviesnotaâ&#x20AC;&#x2122;s die ik voor me heb liggen, ervan op aan kunnen dat er behoefte is aan dit soort ontwikkeling. Bovendien zijn er vanaf 1990 al plannen gewest voor dit terreinâ&#x20AC;?. De commissie wilde de wethouder nogmaals de opdracht geven met partijen te praten over een nieuw plan, waarbij er geen bebouwing aan het water komt, en alle kantoren achter de rooilijn van de huidige bebouwing blijft. â&#x20AC;&#x153;Ik heb genoeg gedaan,â&#x20AC;? was haar antwoord hierop. â&#x20AC;&#x153;Komen jullie maar met een plan, dan kan ik daar verder mee. Ondertussen zal ik uitzoeken wat een eventuele schadeclaim Oegstgeest kost.â&#x20AC;? Lees ook: Raadsleden reageren Margot Dickmann is als fysiotherapeute werkzaam bij het Sportmedisch Centrum Oegstgeest en Rustenborch. Aan de Apollolaan was zij vorig week aanwezig om talrijke belangstellenden voor de opening van â&#x20AC;&#x2DC;Longpunt Leidenâ&#x20AC;&#x2122; welkom te heten. Zij verzorgt onder meer groepstraining voor mensen met de longaandoening COPD. â&#x20AC;&#x2DC;Longpuntâ&#x20AC;&#x2122; is een initiatief van het Astma Fonds. Aan wethouder Betty van Oortmerssen de eer om het punt te openen met de onthulling van een enorm affiche. Tekst en foto Antoon Koch De eerste, in verband met de opening, feestelijke bijeenkomst was al direct â&#x20AC;&#x2DC;volgens het programmaâ&#x20AC;&#x2122; van de maandelijkse bijeenkomsten Ook naasten en verzorgers zijn welkom tijdens de maandelijkse bijeenkomstenâ&#x20AC;?. Dr. Dik, longarts Rijnland Ziekenhuis, beet de spits af met: â&#x20AC;&#x2DC;Samen op adem komenâ&#x20AC;&#x2122;. Bij het optreden van longziekten blijkt dat negentig procent wordt veroorzaakt door roken waarbij de een er meer last van heeft dan de ander. Ook de gevolgen van fijnstof en allergische reacties werden onder loep genomen. voor mensen die te maken hebben met chronische longaandoeningen. Doel is om met elkaar in contact te komen, ervaringen uit te wisselen en sociale contacten te bevorderen. Het samenkomsten vindt maandelijks plaats op de tweede vrijdag van de maand. Dickmann benadrukte nog eens dat de maand februari een uitzondering op de regel vormt op de regel; dan vindt het bijeenkomen niet op maandag maar op vrijdag de 20e plaats. Aanvang van de ontmoeting altijd om 14.00 uur en sluiting om 16.00 uur. Nog een belangrijk punt: de toegang is altijd gratis en iedereen is welkom. Maandelijks wordt een thema ingeleid door een deskundige waarna vragen gesteld kunnen worden. Hendrien de Witte, directeur Astmafonds toonde zich verheugd over de grote opkomst. â&#x20AC;&#x153;Het Longpunt helpt om je niet alleen te voelen. Het Longpunt Leiden is in Nederland het negentiende. Dit jaar hoopt men de het aantal ontmoetingspunten op 28 te brengen. Het thema van 20 februari a.s. luidt: Meer lucht door inhalatie en therapietrouw bij langaandoeningen. Verder komen o.a. aan de orde â&#x20AC;&#x2DC;Goede voeding geeft luchtâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Bewegen: waarom, wanneer, hoe en waarâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;Vakantietips: ik ga op vakantie en neem meeâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x2122; ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl Open dag voor leerlingen en ouders: zaterdag 21 januari van 10.00 tot 13.00 uur www.rlo.nl Apollolaan 1, Oegstgeest Daar kom je verder mee Er komen tijdelijke units aan de Grasmuslaan op het terrein van Rivierduinen aan de Endegeesterstraatweg. Aan het eind van de rij met tegels staat het gebouw waar in maart vorig jaar een hevige brand woedde. Tijdelijke huisvesting GGZ Rivierduinen Op de locatie waar vorig jaar op 12 maart een brand woedde in een van de gebouwen, waarbij uiteindelijk drie bewoners overleden, is vergunning verleend voor het plaatsen van tijdelijke units voor een maximale termijn van vijf jaar. Het pand op de hoek van de Grasmuslaan staat er mistroostig bij en de ramen waar de brand woedde zijn dichtgetimmerd. Even verderop worden volop werkzaamheden verricht voor de toekomstige nieuwbouw en noodbehuizing. (Tekst en foto: Wil van Elk) #"%,".&34 TEGELS 800/,".&37-0&3&/ "NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL


OC_week_03_12

Related publications