Issuu on Google+

Vertrouwde lunch& dinergerechten Maar natuurlijk ook voor een gezellig drankje Dinsdag 3 januari 2012 - 22e jaargang nr. 1 KATWIJK SPECIAAL Redactie: 06-13017660 • redactie@katwijkspeciaal.nl Advertenties: (071)4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorging: (071)4022901 • verspreiding@uitgeverijverhagen.nl Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl Tijdens de uitzending komen voormalige slachtoffers aan het woord om te vertellen over hun ervaringen. Zij doen dit om aandacht te vragen voor de signalen die wijzen op kindermisbruik en -mishandeling. Deze signalen worden nog te weinig en te laat herkend. Enkele van de gasten kregen landelijke bekendheid door hun verhaal naar buiten te brengen. Naast ervaringsdeskundigen komen ook medewerkers van de (zeden)politie en de gezondheidszorg aan het woord. Zij vertellen vooral hoe er vroegtijdig gesignaleerd kan worden, waar hulp te vinden is en wat te doen bij verdenking van kindermishandeling en - misbruik. Tijdens de uitzending zamelt de organisatie geld in dat geheel ten Frisse start van 2012 goede zal komen aan kinderen die slachtoffer werden van kindermisbruik. Dit gebeurt met behulp van een veiling met bijzondere voorwerpen via www.stichtingkids-say-no.nl. Zo kunnen bedrijven en particulieren bieden op een gesigneerd voetbalshirt van voetballer Dirk Kuijt, 4 zeefdrukken van Herman Brood, een gesigneerd shirt van Peter Aerts een Nederlandse kickbokser die drie keer het befaamde K-1 Word Grand Prix-toernooi in Japan won en een schilderij van Willeke Meijer. Daarnaast kunnen mensen meedoen aan de inzameling door tijdens de uitzending geld te geven voor het draaien van muzieknummers. Richard Groenendijk met ‘Alle dagen’ in TriPodia Getijden Hoog - De marathonuitzending is te beluisteren via de website van RTV Katwijk www.rtvkatwijk.nl, via de kabel op de frequentie 88.1 Mhz en op het tv kanaal 41. Via een hand- of autoradio is RTV Katwijk te vinden op frequentie 106.8 FM. Een bezoek tijdens de uitzending aan de studio in de Rahusentraat 2a is ook mogelijk. Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma. Hoorneslaan-Oost wordt stevig onderhanden genomen “Het is een heftig plan”, omschrijft wethouder Gerard Mostert de renovatie van de Hoorneslaan-Oost. Heftig in die zin omdat er in de inmiddels goedgekeurde plannen om de vanuit noordelijke richting ‘Poort van Katwijk’ veel essentiële elementen zijn vervat. Veiligheid staat voorop. Een goede doorstroming voor het auto- en fietsverkeer en het nieuw aan te brengen groen vormen het totaalplaatje voor de toekomst. Woensdag 18 januari van 16.00 tot 20.00 uur zal in TriPodia het nieuwe beeld voor belangstellenden en belanghebbenden worden gepresenteerd. Met een buitentemperatuur van rond de 11 graden en een watertemperatuur van 7 graden nam, ondanks de straffe wind, dit jaar wederom een groot aantal deelnemers deel aan de Nieuwjaarsduik in Katwijk. Volgens Patrice Luscuere, één van de organisatoren, was het dan ook perfect duikweer: “Ja, het was door de krachtige zuidwestenwind fris maar de relatief hoge buitentemperatuur maakte het helemaal goed. Prachtig om 1000 enthousiaste dappere duikers zo de zee in te zien rennen op nieuwjaarsdag. Geen beter begin van het nieuwe jaar, wat een mooie dag!” warme muts en kon zich omkleden in een van de tenten die dit jaar op het plein achter de duinen stonden. Patrice Luscuere vertelt; “Door de krachtige zuidwestenwind was het niet mogelijk de tenten op het strand te plaatsen. We zijn uitgeweken naar het plein dat zich achter de eerste duinenrij bevindt. Het bleek een goede keuze. De deelnemers stonden beschut en de sfeer zat er al snel goed in.” Onder de beats van bijbehorende duikmuziek stelden de deelnemers zich op aan de startlijn waarna ze om 15.00 uur onder luid gejoel en geschreeuw het water in renden. De deelnemers werden aangemoedigd door duizenden enthousiaste toeschouwers. Ondanks de kou deden zich er gelukkig geen calamiteiten voor zodat de aanwezige KNRM, KRB en het Rode Kruis niet hoefde in te grijpen. Na afloop lieten vele duikers zich de erwtensoep goed smaken en kregen zij als bewijs van deelname de oorkonde uitgereikt. Wederom veel deelnemers Opbrengst en goed doel Dit jaar werd op 85 plaatsen in Nederland gedoken en niet alleen in de zee. In verschillende meren en plassen in het land werd ook gedoken om het nieuwe jaar in te luiden. “Uiteraard geldt er voor ons maar één echte duik, en dat is in het zeewater. Maar hulde aan alle duikers in het land. Een mooie prestatie!” vertelt Patrice Luscuere met een glimlach. In totaal deden er dit jaar zo’n 36.000 mensen een Nieuwjaarsduik in Nederland. Een aantal dat ieder jaar flink groeit. Medeorganisator Baan Klootwijk kijkt terug op een zeer geslaagde editie van de duik en vertelt trots: “Na de kerstdagen zagen we de inschrijvingen via de website oplopen tot recordhoogte. Dit jaar hebben wij de social media activiteiten op onze website aanzienlijk uitgebreid en ik ben er trots op dat we dit jaar wederom het aantal van 1000 deelnemers hebben gehaald!”. De opbrengst van de Katwijkse Nieuwjaarsduik 2012 (in totaal 2000 euro) kwam dit jaar geheel ten goede aan de KRV-jongeren van het project ‘Bouwen in Ecuador’, onder de vlag van Worlds Servants. Zij zullen in de zomer van dit jaar afreizen naar het ontwikkelingsland Ecuador om daar een school op te bouwen. Ook de voorgaande jaren was er de samenwerking met deze projectgroep. Om 9.30 ‘s ochtends waren de eerste medewerkers van de Nieuwjaarsduik al op het strand aanwezig om het terrein op te bouwen. Met de hulp van de jongeren van Worlds Servants ging het voorspoedig en was het terrein ruim op tijd gereed om rond 14.15 uur de eerste inschrijvers te verwelkomen. Patrice Luscuere vult aan: “Dit is echt een leuke groep gemotiveerde jongeren die het niet alleen voor het geld doet maar het ook leuk vindt om te helpen bij dit unieke evenement in de regio”. Na afloop kijkt de organisatie tevreden terug op wederom een geslaagde Nieuwjaarsduik. Er is veel tijd en energie in gestoken om de situatie in de Hoorneslaan-Oost te verbeteren. Niet alleen achter gemeentelijke burelen en bij ontwerpbureaus, maar er is ook regelmatig overleg geweest met een klankbordgroep vanuit de wijk. Vanuit dit ‘huiswerk’ zijn er een aantal opties ontstaan die het nieuwe, verbeterde beeld van één van de belangrijkste toegangswegen van Katwijk in kaart moesten brengen. Na de laatste inloopavond waarin de burgers hun visie en wensen om tot een definitieve keuze te komen kenbaar konden maken, is er uiteindelijk een besluit genomen. De versie ‘Middenberm’ genoot de voorkeur en daar is verder op door geborduurd. Veiligheid Het allerbelangrijkste aspect - veiligheid - is zo optimaal mogelijk verwerkt in het definitieve plan. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten zich in deze belangrijke verkeersader (“zeg maar slag- ader”, benadrukt Gerard Mostert) in een veilige omgeving weten. Dat het daarnaast ook nog eens een milieuvriendelijke en fraaie entree van de gemeente moet zijn, is ook een aspect waar veel aandacht aan is besteed. Slechts weinigen zullen er weet van hebben, maar het aantal ‘autobewegingen’ per dag bedraagt maar liefst achttienduizend, zo blijkt uit onderzoeken volgens Fred van ‘t Wout, projectleider namens de gemeente. En als de gemeente in de komende jaren blijft groeien, zullen dit er ongetwijfeld nog aanzienlijk meer worden. De Hoorneslaan draagt in hoge mate bij aan de bereikbaarheid van Katwijk. Daarom is het prioriteit dat ook de doorstroming van het auto- zowel het fietsverkeer optimaal is geregeld. De bestaande verkeerslichten bij het drukke kruispunt met de Biltlaan zullen door eigentijdse VRI (Verkeers Regel Installaties) worden vervangen en aangepast aan de nieuwe situatie. Soms kan het betekenen dat er mogelijk iets langere wachttijden ontstaan, maar de lichten zullen op het verkeersaanbod worden aangepast. Dus vaak betekent dit ook weer geen onnodig tijdverlies. Voor de gemeente staat de veiligheid van de weggebruikers voorop. Goede informatie Dat het uitvoeren van dit ‘heftige plan’ letterlijk en figuurlijk de nodige voeten in de aarde zal hebben, lijdt geen enkele twijfel. “Het werd hoog tijd”, volgens Mostert om deze belangrijke verkeersader aan te pakken. “Het wordt een totaalaanpak”, licht van ‘t Wout toe. Van gevel tot gevel. Hij bedoelt hiermee te zeggen dat er niet alleen aan de hoofdrijbaan is gedacht, maar ook aan het parallelverkeer, de fietspaden, de trottoirs en het groen. Begin 2012 zullen de grote omvang- 03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan. 10.19/22.58 11.27/------12.48/00.17 13.28/01.18 14.13/02.02 14.51/02.38 15.28/03.18 rijke werkzaamheden een aanvang nemen maar inmiddels wordt er al wat ‘voorwerk’ verricht door het aanbrengen van nieuwe leidingen en kabels. De gemeente hoopt nog voor de bouwvakvakantie van 2012 het civiele werk (riolering, bestrating, asfaltering, verlichting en de verkeersinstallaties, gereed te hebben. Na de zomer zal dan worden begonnen met de aanplanting van het nieuwe frisse groen. De oude bomen die voor veel worteloverlast en het ‘vasthouden’ van uitlaatgassen zorgden, zullen hun diensten dan hebben gedaan. Het tot nu toe ongestructureerde patroon zal een mooier en functioneel geheel gaan vormen. De gemeente zal trachten om de overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Maar om alles snel en goed te doen, is er niet aan te ontkomen. Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid. Op verkeersborden staan de aanwijzingen. Voor de veiligheid van de weggebruikers is het belangrijk dat zij deze aanwijzingen goed volgen. Ook als er geen directe aanleiding lijkt te zijn. Zo kan het voorkomen dat een hek de doorgang verspert, terwijl er achter het hek niet zichtbaar wordt gewerkt. De werkzaamheden aan de weg laten het dan toch niet toe om de weg te betreden. De gemeente Katwijk doet er alles aan om de Hoorneslaan tijdens de werkzaamheden bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden voor de bewoners. Zij zal dan ook de betrokkenen zo goed mogelijk hierover informeren. Woensdag 18 januari is er een informatieavond in TriPodia. Het is geen inspraakavond. Het is puur een informatieavond die voor belangstellenden een beeld geeft van de toekomstige situatie. Waarin de wensen en ideeën vanuit het bewonersplatform zijn meegenomen. Gezelligheid en saamhorigheid Vanaf 14.30 uur zat de sfeer er al goed in. Elke duiker kreeg een Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma. 03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan. 06.01/18.06 06.56/19.06 08.06/20.11 09.21/21.26 10.16/22.37 10.45/23.11 11.21/23.46 Laag *tijden Meetpost Noordwijk Zo’n 1000 mensen zijn het nieuwe jaar fris begonnen door een duik te nemen in de koude Noordzee. De ijzige kou bleef dit jaar uit en daardoor was de animo voor deelname op de eerste dag van 2012 groter dan ooit. Foto: Arie van Dijk Door Piet van Kampen Rabobank Nieuwjaarsconcert Harmonie Katwijk ELKE WEEK GRATIS IN 16.000 BRIEVENBUSSEN IN HEEL KATWIJK RTV Katwijk 12 uur in actie tegen kindermishandeling Op zaterdag 14 januari van 10.00 tot 22.00 uur verzorgt RTV Katwijk in samenwerking met Stichting Kids Say No een marathonuitzending met als thema kindermishandeling en kindermisbruik. DEZE WEEK ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl Zeehond geeft het nakijken Donderdag heeft men urenlang gepoogd een zieke zeehond te vangen nabij de Uitwatering langs het Noordzeestrand van Katwijk. Kennelijk was de jonge zeehond nog niet ziek genoeg om zich te laten vangen. Tot overmaat van ramp liep ook nog eens de zeehondenambulance vast op het strand. De bulldozer van Schaddé-Van Dooren trok deze weer los. Vanwege de stormachtige wind worden er meer zieke of uitgeputte zeehonden dan normaal verwacht op de stranden. EHBZ’er Leen van Duijn: “Dagelijks rijden we over het strand tussen Scheveningen en IJmuiden. Ook de zandmotor bij Monster lijkt een trekpleister te worden voor (zieke) zeehonden en bruinvissen. De laatste maanden hebben we ook enkele tientallen dode bruinvissen van het strand gehaald die door de Universiteit van Utrecht worden onderzocht op de doodsoorzaak. Met name de harde wind zorgt ervoor dat er veel zieke zeehonden uitgeput op de stranden terecht komen en huilers richting de duinen kruipen om beschutting te zoeken.” (Foto: Arie van Dijk) Jaarwisseling verloopt relatief rustig Politie Hollands Midden had tijdens de jaarwisseling - net als voorgaande jaren - de strategie om bij beginnende opstootjes en brandstichtingen te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. In totaal verrichtte de politie 44 aanhoudingen in de regio. Het ging vooral om vergrijpen als vechtpartijtjes, openlijke geweldpleging, vernielingen, illegaal vuurwerk en baldadigheid. Vorig jaar werden er tijdens de jaarwisseling 84 mensen aangehouden. Voor geweld tegen hulpverleners zijn tijdens de jaarwisseling geen verdachten aangehouden. Het beeld is dat de jaarwisseling in vergelijking met voorgaande jaren rustiger is verlopen. Politie Hollands Midden heeft tijdens de jaarwisseling 570 mensen ingezet. Voor zover nu bekend is zijn er in de nieuwjaarsnacht voor de politie ruim 260 meldingen gedaan via de meldkamer. Er zijn in de hele regio 17 meldingen van woninginbraken gedaan. Politie Hollands Midden heeft in de voorbereiding naar Oud- en Nieuw ingezet op preventie als het gaat om vuurwerk. Er is veel aandacht gevraagd voor de risico’s van het voorhanden hebben en het gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk. Daarbij zijn ook nadrukkelijk ouders en docenten aangesproken. Zij werden opgeroepen te melden als zij kennis hadden van illegaal vuurwerk of zelfgemaakte vuurwerkbommen. Er is de afgelopen weken door Politie Hollands Midden ruim 1000 kilo illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen. Geneeskundige hulp Voor de ambulancehulpverlening is de jaarwisseling rustig verlopen. De Regionale Ambulancedienst heeft standaard rondom de jaarwisseling twee extra ambulances ingepland. In totaal zijn 12 ambulances ingezet. De ambulances zijn vooral uitgerukt voor ongevallen met vuurwerk. De jaarwisseling is voor de ziekenhuizen drukker verlopen dan een normale zaterdagavond/zondagochtend. Letsel was vooral het gevolg van vechtpartijen (LUMC 15, Groene Hart 1), vuurwerk (LUMC 12, Groene Hart 4) of was alcoholgerelateerd. Ook bij het Rijnland Ziekenhuis ging het vooral om letstel door vuurwerk, vechtpartijen en dronkenschap. De ziekenhuizen hebben zich voorbereid door extra personeel in te zetten. Het LUMC heeft nog een spoedarts opgeroepen. Voor de huisartsenposten was de jaarwisseling drukker dan een normale zaterdagavond/ zondagochtend. Evenals bij de ziekenhuizen had de huisartsenpost Duin- en Bollenstreek te maken met letsel als gevolg van vuurwerk, dronkenschap en vechtpartijen. Brandweer De brandweer van Hollands Midden is tussen 19.00 en 03.30 uur ongeveer 250 keer uitgerukt voor het blussen van kleine branden. Het betrof onder andere containerbranden, kleine vreugdevuren en drie kleine gebouwbranden in respectievelijk Gouda, Rijnsburg en Lekkerkerk. Deze drie branden waren veroorzaakt door vuurwerk. De brandweer kon op tijd blussen. Op de Hoorneslaan zijn een man en een vrouw mishandeld door een groepje mannen. Dit gebeurde in nieuwjaarsnacht rond half een. De twee slachtoffers werden zonder reden geslagen door de onbekende mannen. Een getuige zag het voorval gebeuren en verleende zorg aan de slachtoffers, die letsel aan het hoofd opliepen. De politie heeft de zaak in onderzoek. In de hele nacht zijn ook 7 mensen aangehouden omdat ze meer hadden gedronken dan de toegestane hoeveelheid. Personen zijn aangehouden in Katwijk (tweemaal), Leiden (tweemaal), Nieuwerkerk aan den IJssel, Hillegom en Leiderdorp. Een Leidenaar moest zijn rijbewijs inleveren omdat hij met 900 ug/l ruim boven de toegestane limiet van 220 ug/l blies. Ook een Katwijker, een beginnend bestuurder, moest zijn rijbewijs inleveren. Hij blies met 435 ugl boven de toegestane 90 ug/l voor beginnende bestuurders. De Nieuwerkerker reed onder invloed (680 ug/l), zonder rijbewijs tegen een boom en werd ook aangehouden.


KS_week_01_12

Related publications