Issuu on Google+

1. 5.—31. 10. letnik 2, št. 2 | Year 2, № 2 Je uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v poletni sezoni . | Is the official guide for visitors to the national park in the summer season . ODKRIVAJ DISCOVER VODNIK ZA OBISKOVALCE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA • POLETJE GUIDE TO TRIGLAV NATIONAL PARK • SUMMER ˇKE • INFO SREDIŠC ˇI TNP O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU • INFO TOC • POLETNI PROGRAM 2012 • ZEMLJEVID TNP • O NARAVI IN KULTURNI ˇINI • ZA NAJMLAJŠE OBISKOVALCE • ZA OBISKOVALCE • VARNO V DEDIŠC GORE • NARAVOVARSTVENI NADZORNIK SVETUJE • Z JAVNIM PREVOZOM V PARK• KOLUMNA: V KRALJESTVU ZLATOROGA • UPORABNE INFORMACIJE ABOUT TRIGLAV NATIONAL PARK • INFO POINTS • INFO CENTRES • SUMMER PROGRAMME 201 2 • MAP OF TNP • ABOUT NATURE AND CULTURAL HERITAGE • FOR OUR YOUNGEST VISITORS • FOR OUR VISITORS • SAFETY FIRST • THE PARK RANGER RECOMMENDS • TO THE PARK BY PUBLIC TRANSPORT • COLUMN: IN ZLATOROG’S KINGDOM • USEFUL INFORMATION zakaj se tako dobro počutimo. Čas kar prehitro mine. A slovo ni pretežko. Polni doživetij se vračamo domov. Globoko v sebi pa vemo, da se bomo še vrnili, pozvonili, potrkali in vrata se bodo ponovno odprla … Dobrodošli v skrivnostni svet Triglavskega narodnega parka! VSTOPITI V SKRIVNOSTNI SVET ENTERING A MYSTERIOUS WORLD Klemen Langus Turizem Bohinj Bohinj Tourist Board V si se kdaj odpravimo na kakšen obisk, bodisi k sorodnikom, bodisi k prijateljem in znancem. Razlogov za obisk in srečanje je več. Lahko je to nedeljsko druženje, drugič spet, ker nekdo praznuje. Včasih pa je razlog obiska ogled novega stanovanja. Takrat smo še posebej radovedni, celo malce vznemirjeni. V kakšen svet bo- mo vstopili? Majhen, velik, pisan, topel! Skratka, pričakovanje je veliko. Pripravljeni, z darilom v roki, navadno najprej pozvonimo. Le še nekaj sekund nas loči in naša radovednost bo potešena. Vrata se odpro. Nasmeh na obrazih. Prijazni pozdravi z ene in druge strani vrat kar dežujejo, mi pa jih skorajda preslišimo. Radovednost nam ne da miru. Končno zaslišimo: »kar naprej, kar naprej«! Medtem ko so naše oči do konca na- 2012 pete, iščoč prve utrinke novega stanovanja, nam roke samodejno sežejo do čevljev. In zopet zaslišimo: »Nikar se ne sezuvajte«. Tako vstopimo v ta za nas novi svet. Prvi koraki so previdni. Kot da bi vstopali v svetišče, pomikamo se od prostora do prostora. Spoznavamo in se čudimo. Skozi pogovor se nam odprejo novi pogledi. Zdaj razumemo, zakaj ima dnevni prostor toliko svetlobe, zakaj je v kuhinji tako prijetno toplo, From time to ime we all go for a visit to see somebody, whether relatives, friends, or acquaintances. Our reasons for such a visit or meeting are different. It might be a Sunday lunch or a celebration. Or a flatwarming party. On such an occasion we feel particularly curious, and probably even excited. What kind of a world will we enter? Will it be small, big, colourful, warm? Sometimes our expectations know no bounds. With a gift in hand, we first ring the doorbell. Just a few seconds more, and our curiosity will be quenched. The door opens. Smiling faces. Greet- ings are exchanged, but barely heard as the curiosity builds up. Finally someone says: “Come on inside!” And while we strain our eyes to catch a glimpse of the new flat, we automaticaly reach for our shoes. And then we hear again: “No, no, leave your shoes on!” And so we enter a world that is completely new to us. Our first steps are slow and careful. We move on as if we were entering a sanctuary, exploring the flat room after room. Making intriguing new discoveries. As the conversation continues, we begin to understand why the living room is so bright, why the kitchen is so pleasantly warm, and why everything feels so homey. The time passes all too quickly. But it is not so hard to say goodbye. We return home with pleasant experiences. And deep inside we know that we will be coming back, ringing that bell, and knocking on that door, and that it will open again …. Welcome to the mysterious world of the Triglav National Park! •


Odkrivaj / Discover

Related publications