Issuu on Google+

Diplomska rabota, ADITIVITE, i nivna upotreba vo mlekarskata industrija UNIVERZITET ,,Sv. KLIMENT OHRIDSKI ” - BITOLA FAKULTET ZA BIOTEHNI^KI NAUKI - BITOLA PRERABOTKA NA ANIMALNI PROIZVODI Pece Cvetkoski ADITIVI I NIVNA UPOTREBA VO MLEKARSKATA INDUSTRIJA DIPLOMSKA RABOTA Mentor: Prof. D-r Stef~e Presilski Bitola, 2009.2010 MENTOR. Prof.D-r. Stef~e Presilski 1 Izrabotil: Pece Cvetkoski,1004


DIPLOMSKA

Related publications