Issuu on Google+

2012 2 (4) iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo universiteti Telavis universiteti UNIVERSITY IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI STATE UNIVERSITY OF TELAVI www.tesau.edu.ge 1


Telavi State University Journal

Related publications