Issuu on Google+

FU LL I N F OR MATI U ANY 11 · NÚMERO 21 · GENER 2010 D E L TR E BALL AM B S U P ORT A LE S I LLE S BALEAR S Horitzó laboral 1 La Taula de Treball en números 2 DIVULGACIÓ Polítiques actives d’inserció laboral a l’Administració Pública 4 FORMACIÓ CONTINUADA Entrevista a Carme Calafat, tècnic de formació 5 NOTÍCIES D’INTERÉS 7 ELS EMPRESARIS, ELS TREBALLADORS I ELS COMPANYS, RESPONEN 10 PROTAGONISTES Ramón Rosselló 13 NORMATIVA 15


HORITZÓ LABORAL

Related publications