Issuu on Google+

NOOR INSENER TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI HÄÄLEKANDJA NR 66, AUGUST 2012 Austatud koolipere! Soovin edu ja kordaminekuid uueks õppeaastaks kogu TTK liikmeskonnale! Esmapilgul võib tunduda, et alanud õppeaastal jätkuvad tuntud tegevused harjumuspärases õppekeskkonnas ja midagi uut just nagu polegi. Kuid ometi just siin peitub kordaminekute üks võtmetest – kas soovime ja oskame teha harjumuspäraseid toiminguid tulemuslikult ja mõtestatult? Kas oleme jätkuvalt loovad uuteks algatusteks, kas taipame märgata organisatsiooni sisemisi ja väliseid mõjureid ning neid rakendada? Kas oleme valmis muutusteks, mida toob kaasa kõrgharidusreform? Enno Lend rektor Tudengiveerg Kertu-Lilli Meerbach TTK ÜE esimees Nüüdisajal saab õpetamine ja õppimine olla kõrgkooli liikmeskonna koostöine tegevus – see, mida loengutes räägitakse ja kuulatakse ning praktikumides ja rühmatöödes tehakse, tuleb üliõpilastel endal läbi töötada ja arusaadavaks mõelda. Kui mainisin TTK liikmeskonda, siis tahan rõhutada seda, et meie liikmeskond on uuenenud paljude uute õppejõudude ja ka ligikaudu 700 uue üliõpilase näol. Tervitus uutele tuultele! Mäletad veel emotsiooni, kui olid oma esimesel aktusel. Sinu esimene õpetaja andis sulle sinu esimese Aabitsa. Naljakas, nüüd on kõrgkooli esimesel aktusel pea samasugune tunne – uued õppejõud, kursusekaaslased ja eriala, mille oled ise valinud. Kuid ega ilmaasjata vanemad-targemad räägi, et tudengipõlv on parim aeg elust. Seega olen veendunud, et see on see aeg, kus erinevate kogemuste kogu- Tuletan taas meelde, et Tallinna Tehnikakõrgkooli missiooniks on toetada ühiskonna jätkusuutlikku arengut tehnikavaldkonnas rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde kaudu. Austatud üliõpilased! Üks missioonipõhine ootus viitab õppekava õppeväljundite omandamise vajalikkusele ettenähtud mahus ja aja jooksul. Meie kõrgkool ja ühiskond tervikuna ootab, et te omandate kindlal kutsealal (ametialal) töötamiseks vajaliku kompetentsuse või loote aluse, arendate võimekust edasiõppimiseks. Rakenduskõrgkoolina oleme eesmärgiks seadnud, et meie õppekavad ja õppeprotsess oleksid lõimitud ettevõtetega, seda nii praktikate, õppereiside, probleemõppe kui ka tehnoloogiasiirde kaudu. Hea akadeemiline pere! Oleme viimastel aastatel palju panustanud õppekeskkonna parendamisse ja õppejõudude arengusse, lähtudes arusaamast, et õppejõu kompetents ei saa piirduda üksnes erialateadmistega. Lisaks eelnimetatule on sama olulised teadmised õppeprotsessist ja metoodiliste oskuste täiendamine. Uuel õppeaastal jõustub kõrgharidusreform, selgemini hakatakse mõõtma kõrgkoolide tulemuslikkust ja sihtnäitajate saavutamist. Sellest tulenevalt peame enam panustama üliõpilaste nõustamisele ning ka omama enam teadmisi ja teavet üliõpilaste kohta – et saaks olla üliõpilastele nende arengus abiks. Õppeprotsessis on tähtis õpetamine, kuid veel olulisem on edendada üliõpilastes õppimise oskust. Ilma osapoolte aktiivsuseta, ilma suhtlemiseta õppejõu ja kaasüliõpilastega omandatakse sidustamata teadmised, mille puhul lõpetajate oodatava kompetentsi ja tegeliku kompetentsi erinevused jäävad kardetavasti liiga suureks. Niisiis, üliõpilased, pühenduge juba esimesest koolipäevast õppetööle, teie põhitegevusele, ja olge aktiivsed nii selles kui ka kõigis teistes ettevõtmistes, mis õilistavad üliõpilasseisust. Soovin meile kõigile õppimise ja õpetamise rõõmu! mine peaks olema erialaste teadmiste omandamise kõrval prioriteet number kaks. Eesti ei vaja kitsa silmaringiga insenere, kelle teadmised piirduvad vaid oma erialaste terminitega. Ülikooli esimestel nädalatel vaimustab rebaseid kindlasti mõte üüratust vabadusest. Keegi ei käsi ega keela, loengutes käimine pole nii rangelt kohustuslik kui gümnaasiumiajal tundides. Õnneks õige pea heidetakse „meri põlvini“ suhtumise kõrvale ja saadakse aru, et vabadusega kaasneb alati vastutus. Esmakursuslased annavad kõrgkoolile jätkusuutlikkuse, mida rohkem neid on, seda parem ning kõrgkooli uhkuseks on lõpetanute arv. Siinkohal ütlengi, tere tulemast Tallinna Tehnikakõrgkooli! Hoidkem oma kooli uhkust ja lippu kõrgel! Järgnevad 4 aastat saavad olema nagu Ameerika mäed. Sõit üle mägede on juba sinu enda teha. Järjekord näeb ette siis selline: Club Apollo’s. Rebastepeo teemaks on seekord meri ja kõik sellega seonduv. Valmis on pandud uued ja vanad tudengimängud, seega öö saab olema raju ja mänguline. Peatselt on saabumas ka täpsem info. Tallinna Tehnikakõrgkooli Üliõpilasesindus soovib esmakursuslastele ilusat koolitee algust! Sügis toob kaasa rebastenädala Joanna-Eliisa Servet TTK ÜE kultuurivaldkonna juht Sügisel ootab tudengeid ees palju kogemusrikkaid üritusi. Esmalt on tulemas esimene koolinädal, mis on ilmselt kõigile hirmpõnev, sest tore on kokku saada vanade ja/või uute kursakaaslastega. 3. septembril algab rebastenädal. Nagu traditsiooniliselt ikka, saavad ka meie kooli esmakursuslased endale esimesed ülesanded, millele nad peavad üliõpilasesindusesse järele tulema. Iga aasta on korraldatud esmakursuslastele fotojaht. Sellel aastal on peateema “Minu elu rebasena.’’ See mõnus ülesanne saab alguse 5. septembrist ja ühendab esmakordselt kursusekaaslasi. 10.-13. september saab rebastenädal täistuurid sisse. Siis algavad ristimised ja vandumised (tegelikkuses siiski vande andmine). 10.09.12 kell 12:00-12:30 – tulevad ette esimesed õnnelikud – EA11, MI11, ET11, TD12 11.09.12 kell 11:00-11:30 – tulevad ette – TÖ11, EI12, TD11 ning kell 12:00-12:30 – GI11, TI11, AT11, LI11 12.09.12 kell 12:00-12:30 – tulevad ette viimased rebased – EI11, TEI11, AT12 Kui kõik karvased ja sulelised on tavade järgi ristitud, siis ootab neid 13.09.2012 vande andmine, mis toimub kell 15.00. Õhtul paneb punkti Rebastepidu, mis on eelkõige suunatud Tallinna Tehnikakõrgkooli uutele rebastele ja ka vanadele kaladele. Sel aastal toimub ühisüritus Lisaks sellele toredale rebastenädalale ootab tudengeid ees ka teada-tuntud tudengite sügispäevad, mis äratab suveunest üles juba kõik tudengid üle Tallinna. Sügispäevad toimuvad sel aastal 17.-20. septembril. Sellega seoses toimub suur rongkäik ja ka Tallinna Tehnikakõrgkool on omalt poolt pannud kokku töötoa ’’workshop vana uueks’’, mis sisaldab nii moodi kui ka taaskäivet. See tähendab, et me teeme kõigile teadlikuks, kuidas saab vanu asju töödelda/uueks teha ning see keerleb ka tänapäeva moe ümber. Meie workshop sügispäevadel algab 20.09 kell 16.00 Tudengimaja väikeses saalis. On, mida oodata sellest sügisest!! Järgnevad Tallinna Tehnikakõrgkooli 2012/2013. õppeaastal vastu võetud üliõpilaste nimekirjad. Vastuvõetute nimekirjad on avaldatud 26.08.2012 seisuga. Nimekirjades ei ole akadeemiliselt puhkuselt naasnud üliõpilasi, sest nad on kõrgkooli immatrikuleeritud juba eelmisel aastal.


Noor Insener nr 66

Related publications