Issuu on Google+

dietetyka/Żywienie Weterynaria w praktyce dr inż. Sybilla Jacqueline Berwid-Wójtowicz, prof. dr hab. n. wet. Piotr Ostaszewski Zakład Dietetyki Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Zalecenia dietetyczne dla psów w podeszłym wieku Dietary suggestions for elderly dogs Streszczenie Długość życia zwierząt towarzyszących (podobnie jak ich właścicieli) ulega wydłużeniu i dlatego współczesny lekarz weterynarii coraz częściej staje przed problemami natury geriatrycznej. Jednym z bardzo ważnych zagadnień, rozumianym jako szeroko pojęta profilaktyka prozdrowotna psa w wieku podeszłym, jest dostosowanie żywienia do indywidualnych potrzeb zwierzęcia. Nieodpowiednio zbilansowane żywienie może mieć kluczowy wpływ na kondycję i długość życia psa, dlatego ważne jest, aby właściciel zrozumiał, jak istotne jest przestrzeganie zaleceń dietetycznych przekazywanych przez lekarzy weterynarii i specjalistów żywienia zwierząt. Słowa kluczowe psy starsze, dietoprofilaktyka, starzenie Abstract The life span of pet animals (and their owners) is getting longer and thus, nowadays, the veterinary physician faces nutritional problems related to geriatric dogs more often than in the past. One of the most important topics in geriatric prevention is the ability to differentiate nutrients according to the individual needs of the pet. An imbalanced diet may have a great impact on the animal’s fitness and life the lifespan of the geriatric dog. Therefore we have to understand how important it is to follow dietary recommendations for elderly dogs provided by veterinarians and specialists in animal nutrition. Key words old dogs, dietaryprofilactics, elder dog Podstawowym zadaniem lekarza weterynarii, któremu zleca się opiekę nad psem w wieku podeszłym, jest obiektywna ocena nie tyle wieku, co stopnia zestarzenia się zwierzęcia. Ogólnie przyjmuje się, że 7 lat stanowi umowną granicę pomiędzy psem dorosłym a starym; jest to jednak bardzo przybliżony wskaźnik. Istnieje wiele czynników wpływających pośrednio lub bezpośrednio na proces starzenia się psa i tak naprawdę rozpiętość wiekowa, którą przyjmujemy jako początek starości, mieści się między 5. rokiem życia (dla psów ras olbrzymich), a 11. rokiem życia (dla psów ras małych i  średnich) (1). Ważną rolę w indywidualnej ocenie zwierzęcia pełni odpowiednio przeprowadzone wywiad i analiza wyników badań laboratoryjnych. Zmiana diety w celu zapewnienia starzejącemu się zwierzęciu wszystkich niezbędnych składników pokarmowych może spowolnić te  procesy. Ważne jest, aby zawartość niektórych składników była zgodna z  zaleceniami dietetycznymi dla psów nie tylko dla danej grupy wiekowej, ale także dla danej rasy i  dostosowana do  aktywności zwierzęcia (2). Ważnym zagadnieniem w  żywieniu zwierząt starszych są problemy związane z zaburzeniami w pracy przewodu pokarmowego. Mogą one wynikać z obniżenia wydzielania śliny oraz soków i enzymów trawiennych, a  także zwolnienia perystaltyki jelit. Następstwem tych zmian jest spadek zdolności trawiennych organizmu i wynikające stąd upośledzone wchłanianie składników żywieniowych (3). Także inne schorzenia typowe dla wieku podeszłego, jak postępująca niewydolność nerek, zaburzenia krążenia, niekompletne uzębienie czy nadwaga, mogą wymuszać określone postępowanie dietetyczne (4). Ogólnie odsetek zwierząt otyłych obniża się między 8.-10. rokiem życia, co oznacza, że niewiele psów z nadwagą żyje powyżej 11. roku życia (w porównaniu do populacji psów dorosłych) (5, 1). Ma  to  znaczenie przy ocenie zapotrzebowania na  składniki pokarmowe, ponieważ z  powodu osłabionego wchłaniania konieczne jest podawanie karm o lepszej strawności i wyższej wartości biologicznej, a  niektórzy autorzy sugerują też, że o niższej zawartości włókna. Oznacza to, że u psów starszych nie należy stosować diety zalecanej dla zrzucenia wagi przez psy dorosłe. W  przypadku otyłych zwierząt w  podeszłym wieku należy stosować specjalne karmy typu „light” dla psów starszych, ponieważ standardowe diety odchudzające mogą wywoływać poważne zaburzenia w funkcjonowaniu jelit, a nawet prowadzić go do  wycieńczenia. Ważnym elementem jest także stopień wypełnienia jelit treścią pokarmową, ponieważ zbyt mała objętość miazgi pokarmowej może prowadzić do  atrofii kosmków DER = 1,4 x (70 x m.c.0,75) Masa ciała psa (kg) 5 10 20 30 40 50 60 Masa metaboliczna (m.c. 0,75) 3 5,6 9,5 12,8 15,9 18,8 21,6 Wzór do obliczenia dziennego zapotrzebowania energetycznego (DER) na podstawie masy metabolicznej zwierzęcia (m.c. – masa ciała zwierzęcia w kg) dla psów starszych 56 maj • 5/2009 www.weterynaria.elamed.pl


zywienie psow w podeszlym wieku

Related publications