Issuu on Google+

Smoki w kosmosie „ Kryzysowe finanse Unii „ (Geo)polityczna zmiana w Gruzji STOSUNKI 0,}'=<1$52'2:( www.stosunki.pl 0$*$=<132¥:,}&21<32/,7<&(=$*5$1,&=1(-,6<78$&-,0,}'=<1$52'2:(0 Nr 75–76 OLVWRSDGļJUXG]LHñ Kolejne cztery lata F]\OLSRFRVÈJXPNLQDRïöZNDFK System wyborczy w USA 6]DïXQLHPD Polsko – niemiecka polityka wschodnia &\EHUQHW\F]QDJUDZRNöï,UDQX &HQD]ï(w tym 5% VAT) 0DJD]\QSRZVWDMH ZSDUWQHUVWZLH ]H6WRZDU]\V]HQLHP (XUR$WODQW\FNLP


Stosunki Międzynarodowe nr 75-76/2012

Related publications