Issuu on Google+

NEWS w w w. d r e m a . p l • w w w. f u r n i c a . p l • w w w. d r e m a . p l • w w w. f u r n i c a . p l • w w w. d r e m a . p l FORUM B2B BRANŻY DRZEWNEJ I MEBLARSKIEJ DREMA FURNICA POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY (06) MARZEC 2010 WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 NAKŁAD 45.000 EGZ. NOWOŚCI NA TARGACH Fabryka Mebli na Żywo – to trzeba zobaczyć! Demaskujemy trendy w kuchniach – Urok Detalu


Drema Furnica News - PL 2010

Related publications