Issuu on Google+

reklama bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz lll bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz reklama NAKŁAD 5000 EGZ. NR 6 (74) 28 MAJA 2013 ISSN 1898-2336 l NUMERZE P RO G R A M T V W dwA słowA lll bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz GazetaukazujesięwsieciEXTRA Szanowni czytelnicy i czytelniczki, w tymnumerzepiszemyo komplikacjachwynikającychz pracwodociągowych na ul. Sasanki. Mieszkańcy nie ukrywają,żekilkumiesięcznesąsiedztwoekipybudowlanejmocnodajeim sięjużweznaki. Tymczasem przed kilkoma dniami burmistrz podpisał umowę z wykonawcą na budowę hali sportowej w Tłuszczu. Niestetyokazałosię,żewnioseko dofinansowanie tego działania znalazł się pod kreską–na liścierezerwowejz proponowanymdofinansowaniemw kwocie1,3mlnzł.Oznaczato,żegmina dalej musi szukać dodatkowych pieniędzy na budowęhalialbowziąćnowykredyt. Na którą opcję zdecydują się samorządowcy?Zobaczymywkrótce. Ps.Kolejnynumer„StacjiTłuszcz”ukaże siępo małejprzerwie–w lipcu.W czerwcu czeka nas bowiem rodzinny urlop – nasz zespół redakcyjny już wkrótce powiększy się o nowego, najmłodszegoczłonka:)Prosimyo trzymaniekciukówi do zobaczeniaw wakacje! redakcja@stacja-tluszcz.pl www.stacja-tluszcz.pl l l A miało być tak pięknie na wodociąg i kanalizację czekali tu praktycznie wszyscy. Miało być szybko, sprawnie i bezproblemowo. Padały zapewnienia, że utrudnienia potrwają około tygodnia. dziś mieszkańcy ul. Sasanki po pięciu miesiącach prac mówią głośno: mamy tego dość! Na ulicy Sasanki budowa wodociągu ruszyła na początku stycznia. Niestety, roboty budowlane przedłużyły się do maja, dając się mocno we znaki właścicielom posesji (zdjęcie udostępnione przez mieszkańca) Na ulicy Sasanki budowa wodociągu ruszyła na początku stycznia. Wg relacji mieszkańców, robotnicy i sprzęt specjalistyczny pojawili się mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. – Rozpoczęcie robót w styczniu było bez sensu. Oni koparkami rwali zmarzlinę i z tego wynikły późniejsze problemy – relacjonuje na spotkaniu z nami w połowie maja jeden z mieszkańców. Inny uzupełnia: – Oni grzebali w tym jak kaczki… I źle po prostu zrobili. ROBOTY BEZ KOŃCA W rezultacie w maju, gdy wg pierwotnych założeń prace miały być już zakończone, na ul. Sasanki wciąż można spotkać robotników. Po raz kolejny poprawiono magistralę wodociągów, która wcześniej była nieszczelna. Trwa też naprawa – a w zasadzie odbudowa ogrodzenia jednego z mieszkańców. Murowane ogrodzenie zostało podmyte wany mieszkaniec. – Zaczęli dopiero dwa tygodnie temu, ale tempo jest takie, że dalej niezrobione… Przyjechali do tej naprawy bez taczki, trzeba było pożyczać. Uwagi właścicieli działek dotyczą również utrudnień, z którymi przy szło im się borykać. Wg ich relacji na terenie budowy cały czas brakowało odpowiedniej infor macji i oznakowania. – Rano wychodzę któregoś razu do pracy – patrzę, zjazd rozmontowany, nie ma jak wy jechać. A miały być kar teczki, kiedy będą utrudnienia z wy jazdami z posesji. Nikt nas nie infor mował! – opowiada zdener wowany mieszkaniec. Dokończeniena ááá przez wodę wypływającą z nieszczelnej magistrali podczas próby ciśnieniowej. A dodatkowo jeden ze słupków został uszkodzony przez sprzęt wykorzystywany na budowie. – Ten płot rozwalili sąsiadowi dwa miesiące temu. Prosił o naprawę cały czas… Słyszał ciągle: „płot na piątek”. Tylko nie wiadomo – który. Może na Wielki Piątek? – ironizuje zdener wo- STR. 4 reklama reklama A lek SAn drA I M A cIej P u łAw Scy sAmorząd historiA edukAcjA OPŁATY ZA ŚMIECI GRÓB MARII SIEROSZEWSKIEJ ODNALEZIONY NOWOŚĆ – KLASA KOLEJOWA Znamyjużstawkiopłatyśmieciowej,którebędąobowiązywały w naszejgminieod lipca. S. 3 Badaczepolskiejzsyłkina Syberiiwciążniewielewiedząo losach MariiSieroszewskiej,córkiWacławaSieroszewskiegoz jegomałżeństwaz JakutkąAnnąSlepcową.Udajesięjednakdotrzećdo corazwiększejliczbyfaktów. S. IV DziękiwspółpracyPowiatuWołomińskiegoi KoleiMazowieckich uczniowieZespołuSzkółim.K.K.Baczyńskiegootrzymająszansę na ciekawepraktyki,a w efekcie–na znalezieniepracyzgodnej z kwalifikacjami. S. 5


Stacja Tłuszcz nr 6/2013 (74)

Related publications