Issuu on Google+

HAZIRLAYAN: 

Cem DEMİR  Fen ve Teknoloji Öğretmeni 

www.cemdemirfen.blogcu.com

BOŞALTIM SİSTEMİ 

Vücutta meydana gelen  metabolizma olayları sonucunda  oluşan zehirli artık ürünlerin  vücuttan uzaklaştırılmasına  boşaltım,bu işi yapan sisteme  boşaltım sistemi denir.

Boşaltım Maddeleri  İç dengeyi bozacak ölçüdeki yararlı maddeler (su,mineraller,suda eriyen  vitaminler) ile zehirli azotlu artıklar ve CO2 boşaltım maddeleri olarak  nitelendirilir.  CO2;solungaç, akciğer yada diğer solunum yüzeylerinden atılır.  Amonyak; en zehirli artıktır.Atılımında fazla su gerekir.Suda yaşayan  canlıların boşaltım artığıdır.  Üre; amonyaktan daha az zehirlidir.Atılımında daha az su gerekir.İnsanların  boşaltım artığıdır.Ancak insanlarda amonyak oluşur;karaciğerde üreye  çevrilir.  Ürik asit; zehirsizdir.Atılımında çok az su gerekir.Kuş ve sürüngenlerin  boşaltım artığıdır.

İnsanda Boşaltım Sistemi  Böbrekler boşaltım organıdır. 

Böbreğin Yapısı  İnsanda bel hizasında iki tane olup fasulye  tanesinin birbirine bakan şekli gibidir.  Böbreğin enine kesiti dıştan içe doğru;  •Kabuk(korteks)  •Öz(medulla)  •Havuzcuk  olmak üzere 3 bölümden oluşur.

Böbreğin Görevleri  •Kandaki zararlı maddeleri süzer,yararlı  maddeleri kana geri verir.  •Kanın pH ‘ını düzenler.  •Vücudun tuz ve su miktarını ayarlar.  *Deri ve akciğerler,boşaltıma yardımcı olan  organlarımızdır.  Deri; Terlemeyle tuz,su,ısı dışarıya atılır.  Akciğerler; Solunum sonucu oluşan  karbondioksitin(CO2) dışarı atılmasını sağlar.

Böbrek Hastalıkları  Üremi: Böbreklerden yeterli üre süzülmemesi  sonucu,kandaki üre miktarının artmasıdır.  Böbrek taşları: Kalsiyum tuzları ve azotlu bileşiklerin  havuzcuk kısmında çökelmesi ile oluşur.  Nefrit: Böbreğin iltihaplanmasıdır.  NOT:Sağlıklı bir insanın idrarında glikoza  rastlanmaz.Eğer bir kimsenin idrarında glikoza  rastlanırsa bu o kimsenin şeker hastası olduğunu  gösterir.


7.SINIF BOŞALTIM SİSTEMİ