Issuu on Google+

1 El Sot de l’Aubó QUADERNS D’HISTÒRIA LOCAL CENTRE D’ESTUDIS CANETENCS NÚM. 29 · Setembre 2009 · 3 Euros El Sot de l’Aubó La nissaga dels Goday i la indústria del peix


Sot de l'Aubó 29

Related publications