Issuu on Google+

fabrika Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm yolunda Sahibi 10 Eylül Yayıncılık adına Sevda ERGİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sevda ERGİN Yayın Kurulu S. Zeki TOMBAK ( zekitombak@fabrikadergisi.com ) Orhan GÖKDEMİR ( orhangokdemir@fabrikadergisi.com ) Metin KALFA Sevda ERGİN ( sevdaergin@fabrikadergisi.com ) Adem DEMİRBİLEK ( ademdemirbilek@fabrikadergisi.com ) Selin YAMAN Oktay YILMAZ Yönetim ve Yazışma Adresi Tünel, Asmalımescit Sk. 19 / 9 Beyoğlu / İstanbul Telefon: (212) 251 46 20 Web Sitesi: www.fabrikadergisi.com e-mail: fabrika@fabrikadergisi.com Hesap No: A. Beril YARAMIŞ İş Bankası Parmakkapı Şb. 1042 053 1118 Basım: Kayhan Matbaası Tel: (212) 576 01 36 - 612 31 85


Fabrika 57

Related publications