Issuu on Google+

l e g o v p ij .gr w w .n t s o lo w HARLEYDAG 2009 2010 Brinkstraat 7, 8431 LC OOSTERWOLDE (Fr.). De Grijpvogel wordt verspreid in de volgende plaatsen: Haulerwijk, Waskemeer, Haule, Donkerbroek, Oosterwolde, Fochteloo, Makkinga, Langedijke, Ravenswoud, Appelscha, Nijeberkoop, Elsloo en Oldeberkoop, Oosterstreek, Boyl, Noordwolde en Zorgvlied. Oplage: 13.000 exemplaren. 8 AUGUSTUS De Nr. 16 • 3 augustus 2010 OOSTSTELLINGWERF Helpt u(w) voor(r)uit Autoruit Schade? Bel Special-repairs! 0516- 430411 Rechtstreekse afhandeling met de verzekeraars! Geen eigen risico! WWW.SPECIALREPAIRS.NL (Foto: Marleen van Esch) Waterfestijn in Appelscha Appelscha stond vrijdag in het teken van een groot waterfestijn. Veel mensen vonden een plekje langs de vaart om toe te kijken hoe deelnemers hingen aan een paraplu, of probeerde bij het onderdeel tobbedansen, zo snel mogelijk bij de bel te komen. De organisatie van dit evenement was in handen van De Stichting Algemene Activiteiten Appelscha(SA3) Om zeven uur begonnen de eerste deelnemers aan de paraplu te hangen. Veel kinderen hadden zich opgegeven voor dit onderdeel. Van de volwassenen waren niet veel aanwezig. Zij wisten met deze minderheid ook niet in de top te raken. De meeste wisten niet de één minuut te halen. De langste tijd is gehaald door Jamel van Pinxteren uit Ap- Pagina 12 pelscha. Hij bleef zo lang hangen dat de organisatie besloot om na dertien minuten de 7-jarige Jamel naar de kant te halen. De tweede tijd werd behaald door Jeroen Doornebal . Hij bleef 5,05.58 minuten aan de paraplu hangen. Derde plaats was voor Bjorn Baron, hij hing 4,43.10 minuten aan de paraplu. Tobbedansen Door de dertien minuten van de winnaar van het paraplu hangen was het onderdeel tobbedansen later gestart. Tijdens dit onderdeel moesten de deelnemers met een bootje van de luchtkussen af, zwemmen naar de overkant en daar via een mat weer terug, naar de bel. De organisatie was even vergeten dat de bootjes ook weer terug moesten. Vrijwilligers doken het water in om de bootjes weer terug naar de kant te brengen. Na een stroeve start, door te weinig zeep op de baan, gleden de bootjes van de helling. Aan de overkant van de vaart mochten toeschouwers de sportieve jongens en meisjes helpen om aan de kant te komen. Via de mat in het water moesten zij weer de overkant zien te bereiken. Wie dit het snelste wist te doen, won de eerste prijs. Vervolg op pagina 3 De volgende editie van „De Grijpvogel” zal verschijnen op 17 augustus 2010. Al uw advertentie- en tekstmateriaal dienen uiterlijk donderdag 12 augustus voor 12.00 uur in het bezit te zijn van „De Grijpvogel”. E-mail: info@stellingwerfmedia.nl Inleveren kan ook aan de: Van Emstweg 8, Appelscha


Grijpvogel nr. 16

Related publications