Issuu on Google+

Romantyzm część I October 26, 2008  Podwójne znaczenie pojęcia ROMANTYZM. ROMANTYZM: 1. Nurt ideowy i artystyczny dominujący w kulturze europejskiej pierwszej połowy XIX w. 2. Określenie epoki, w której wyraźnie dominował nurt romantyczny w kulturze.  Etymologia słowa ROMANTYZM. ROMANTYZM  ROMANS (utwór miłosno- przygodowy) JĘZYKI ROMAOSKIE(języki, w których były pisane romanse) ROMA  Tło historyczne europejskiego i polskiego romantyzmu. Romantyzm europejski – romantyzm zrodził się z wątpliwości ludzi oświecenia; już od połowy XVIII w. pojawiły się oznaki niewiary we wszechmoc ludzkiego rozumu. Coraz trudniej było ufad uczonym, którzy formułowali uniwersalne prawa, podczas gdy życie wymykało się schematom. Europą wstrząsnęły gwałtowne wydarzenia: Wielka Rewolucja Francuzka i wojny napoleooskie. Wydarzenia te nieodwołalnie zmieniły i pojęcie o świecie, i ludzką wrażliwośd. Za początek europejskiego renesansu przyjmuje się rok 1789, kiedy to miała miejsce Wielka Rewolucja Francuzka. Romantyzm polski – za początek romantyzmu polskiego przyjmuje się 1822r. kiedy wydano dzieło Adama Mickiewicza „Ballady i Romanse”.      Powstanie listopadowe (1830 – 31) Próba powstania w Galicji Wiosna Ludów Legiony Polskie we Włoszech (Mickiewicz) Powstanie styczniowe  Filozofia Immanuela Kanta, imperatyw kategoryczny. Immanuel Kant – filozof z Królewca; „Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie” Nade mną, we mnie  indywidualizm romantyczny Imperatyw kategoryczny- kategoryczny nakaz : „Postępuj według takiej tylko zasady, co do której chciałbyś aby stała się prawem obowiązującym powszechnie” (należy postępowad zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze)  Pojęcia:  Preromantyzm – zespół zjawisk artystycznych, które zapowiadały nadejście romantycznego przełomu w kulturze europejskiej. Należały do nich: sentymentalizm, powieśd gotycka, zwrot do przyszłości.  Literatura burzy i naporu – niem. Sturm und Drang, czołowi przedstawiciele: J.W Goethe, Friedrich Schiller; przywódca duchowy ruchu: Johann Gottfried Herder; cechowały ją: kult Szekspira, zachwyt naturą nieskażoną cywilizacją, zachwyt epoką średniowiecza, źródłem inspiracji była ludowośd. Page 1 Wersja II © by zarokmatura.y0.pl


Romantyzm - Język polski, opracowanie na sprawdzian

Related publications