Issuu on Google+

Kaj je zaznamovalo turistično leto 2011 in pričakovanja za prihodnje obdobje www.slovenia.info/turizem Tur!zem – revija za menedžment in trženje v turizmu / Letnik XVI 109 – marec/april 2012 / Izdaja Slovenska turistična organizacija Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana Tur!zem


Tur!zem marec/april 2012

Related publications