Issuu on Google+

Kako pisati esej? Na nacionalnim ispitima učenici mogu birati žele li polagati ispit iz Hrvatskoga jezika na višoj ili osnovnoj razini. Ispit iz Hrvatskoga jezika na osnovnoj razini ispituje temeljna znanja i jezične vještine koje su učenici stekli tijekom osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovanja, dok ispit na višoj razini ispituje ona znanja i vještine koje su trebali svladati tijekom današnjega obrazovanja, a koje su važne u daljnjem školovanju. Oba se ispita sastoje od dvaju dijelova, od kojih se prvi dio odnosi na pisanje školskog eseja i on traje 180 minuta bez prekida. Drugim riječima, u prvom dijelu ispita iz Hrvatskog jezika učenici pišu školski esej koji je ograničene duljine (za osnovnu razinu od 500 od 700, a za višu razinu od 600 do 800 riječi) na temelju ponuđenoga teksta (tekstova) ili likovnoga priloga. Na nacionalnome ispitu moguća su tri tipa školskoga eseja: 1. interpretativni školski esej 2. usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova 3. raspravljački školski esej. Od ova tri moguća tipa školskoga eseja na ispitu će učenicima biti ponuđena dva tipa od kojih odabiru samo jedan i pišu svoj školski esej na odabranu temu. Školski esej učenici pišu na temelju jednoga ili dvaju ponuđenih tekstova. Tekstovi mogu biti književni (odlomci iz književnih djela) ili neknjiževni (novinski i sl.). Ponuđene teme bit će popraćene smjernicama za pisanje, a njihova je svrha učenima pomoći oblikovati njihov školski esej. Također je važno da učenici pripaze na sljedeće: • • • • • • • moraju pisati o zadanoj temi ne smiju pisati u obliku pjesme moraju se pristojno izražavati na esejima ne smije biti nikakvih crteža ili kakvih drugih nepotrebnih znakova učenici eseje pišu nalivperom kemijskom olovkom crne ili plave boje esej na osnovnoj razini mora imati od 500 do 700 riječi esej na višoj razini mora imati od 600 do 800 riječi. Tijekom pisanja eseja od učenika se očekuje: • • da pokažu razumijevanje sadržaja i namjene ponuđenoga teksta da mogu primijeniti književnoteorijske pojmove tumačeći ponuđeni tekst 1


Esej Prvi korak

Related publications