Issuu on Google+

Necip Fazıl Kısakürek Vatan Haini değil, Büyük Vatan Dostu Sultan Vahidüddin NECĐP FAZIL KISAKÜREK Vatan haini değil, büyük vatan dostu, Sultan 6 ncı Mehmed Vahidüddin TAKDĐM Bu eser, 6-7 yıl önce bir gazetede tefrika edildi, peşinden kitap halinde çıktı; ve ne gazetede, ne de kitap olarak yayınlanmasından herhangi bir takibe uğradı. Fakat bir müddet sonra nereden ve nasıl geldiği belirsiz bir tepki neticesi, Vahidüddin'i temize çıkarmak Atatürk'e hakaret sayıldı, kitap toplatıldı ve mahkemeye iletildi. Mahkeme, müellifinin kendisini savunmaya bile lüzum görmediği, bu bakımdan hâkim huzurunda boy göstermeye ihtiyaç hissetmediği, dünya görüşümüze aykırı «bilirkişi»lerin de bir ağızdan suçsuz bulduğu bu eser


Necip Fazıl Kısakürek - Vahiduddin

Related publications