Issuu on Google+

ISSN 2217-9836 COBISS.SR-ID 192846348 Specijalizovani magazin za isplativu kupovinu Okrobar 2012. godina/Izdanje za Srbiju/Besplatni magazin www.shoppingnews.rs DEČIJI ROĐENDAN IZ BAJKE HIT OVOG MESECA FASHION BOMB KALENDAR POKLONA 90 U oktobru poklona U OVOM BROJU OČEKUJE VAS NEVEROVATNA UŠTEDA OD ekskluzivni intervju ALEKSANDRA RADOVIĆ ra 3 po00 d pu in st je o gra nič en 50 000 DIN →B roj vau če je ograničen → Broj vaučera Svadbe: Grati s navlake stolice sa ma šnama!! za OTKRIJTE ŠTA JE TO TRENDI O1 . vinu upo Za k O atis + gr OC Lva ucper leta okom kvica d Nansem aru inare i OKTOBRA na 1. smeštaj uZ I DO apaart ERnim VAŽ a UČ LO kuVApma CO ovin ko→ Broj vaučera je ogran u ičen mp naVAUČ letDO rukER VAŽI a 1. OKTOBRA vic + gr VA a a UČ do tis ER VA ŽI D din 300pust po a je učer oj va → Br niče ogra n “POBEDIĆE NAJBOLJI” Uštedite kupujući uz shopping news vaučere Scan me: KUPOVINU VREME je za ISPLATIVU


Shopping News - Oktobar 2012.

Related publications