Issuu on Google+

ISSN: 1847-9227 WWW.S H O P- I N - ZAGR EB.CO M.H R besplatni primjerak godina Ii | broj 8 | sIJEČANJ 2012 Kupujemo povoljno & kvalitetno! SPECIJALNO IZDANJE ZA NAJ SHOPPING U SIJEČNJU shop - in -pl u s / k up uje m o p ovo ljn o & k va li t e t n o ! www. s h o p- in- za gr e b .c om .h r 1


SHOP IN PLUS Br. 08

Related publications