Issuu on Google+

culturall 69 nº 2011/12 Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide. adal ipal N Munic l Navidad a m ra a me unicip l Prog Especia Programa M ipal Program l ic n Especia Special Mu 3 Xmas Fernando Viqueira García. 5 anos. CSC das Fontiñas. & p. 12 1 Un Nadal unico! Una Navidad unica! A Unique Christmas!


1220012CULTURALL

Related publications