Issuu on Google+

POTVRDA O AKTIVNOSTI VOZAČA/ ATTESTATION OF ACTIVITIES Br.1-3/12 (Zakonski propis(BiH) Službeni glasnik BiH 48/10) (EC) 561/2006, /(REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR**) Potvrdu ispuniti na računaru prije bilo kojeg putovanja /To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey Da bi se priložila originalnim dokumentima za vođene evidencije, gdje god je to potrebno/To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept Lažna podvrda predstavlja kršenje zakona/ False attestations constitute an infringement Ovaj dio ispunjava poslodavac(Part to be filled in by the undertaking) 1. Naziv kompanije / Name of the undertaking 2. Ulica, poštanski broj, grad/ Street adress, postal code, city Država /Country : 3. Broj telefona (uključujući i međunarodni pozivni broj) Telephone number (including international prefix 4. Broj faxa(uključujući i međunarodni pozivni broj)/ Fax number (including international prefix): 5. E- mail adresa/ e-mail address): Dolje potpisani(I, the undersigned): 6. Ime i Prezime/ Name and first name 7. Pozicija u tvrtki/Position in the undertaking Izjava vozača / declare that the driver: 8. Ime i Prezime/Name and first name 9. Datum rođenja(dan,mjesec,godina)/Date of birth (day/month/year): 10. Broj vozačke dozvole, osobne iskaznice ili putovnice/Driving licence or identity card or passport number 11. Datum od kad je zaposlen u tvrtki (dan,mjesec,godina)/who has started to work at the undertaking on (day/month/year) za period: od (sati, dana, mjesec, godina)/ from (hour/day/month/year) do (sati, dana, mjesec, godina)/to (hour/day/month/year) : 12. 13. 14. odsutan zbog bolesti*** / was on sick leav 15. bio je na godišnjem odmoru***/ was on annual leave 16. bio na odmoru ili je koristio odmor ***/ was on leave or rest 17. □ vožnja vozilom izvan opsega zakona o radnim vremenima ili Uredba (EZ) 561/2006 ili AETR*** from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR 18. □ obavlja druge poslove koji nisu vezani za vožnju ***/ performed other work than driving 19. □ nije dostupan***/ was available 20. Mjesto. / Place ________________________ / drove a vehicle exempted Datum/Date__________________________ Potpis/signature 20. Ja vozač, Neumanović Suad izjavljujem da nisam obavljao nikakvu vožnju koja je u okviru zakona o radnim vremenima i odmorima mobilnih radnika /I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above 21. Mjesto / Place:………………………………………………………. Datum/date……………......................………………………. Potpis vozača /signature of driver * Zakon o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu ** Europski sporazum o radu posada vozača u međunarodnom transportu / European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport *** koristiti samo jednu opciju/Choose only one box. *

Potvrda o aktivnosti vozaca

Related publications